Vad gör en professionell coach?

En professionell coach är en person som arbetar med att hjälpa individer eller grupper att uppnå sina mål. Både genom att öka medvetenheten, förbättra prestationen och utveckla färdigheter. En coach kan arbeta inom olika områden. Personlig utveckling, ledarskapsutveckling, karriärutveckling, hälsa och välbefinnande eller affärsutveckling är vanliga områden. En professionell coach är vanligtvis certifierad av en organisation som International Coach Federation (ICF) eller liknande. Det har med åren blivit allt vanligare att en certifiering är ett krav för att få arbeta som coach i olika upphandlingar. Och en ICF-certifiering är en stark kvalitetsstämpel.

En professionell coach använder vanligtvis en coachningsprocess som innefattar att ställa frågor och lyssna aktivt. Att ge feedback och utmaningar för att hjälpa klienten att utveckla nya insikter och färdigheter är också en del i rollen. Coaching kan ske genom personliga möten, telefonsamtal, videomöten eller andra former av kommunikation. SMS och mail kan användas för att hålla bollen rullande mellan samtalen. Samtalen sker utifrån de områden som klienten själv valt att prata om. En coach ger inte tips eller råd, och samtalen är framåtriktade.

Verktyg och modeller

En professionell coach använder olika verktyg och tekniker för att hjälpa klienten att uppnå sina mål. Det kan handla om målsättning, planering, strategier för hantering av tid och energi, övningar för att öka självmedvetenhet och självreflektion. NÖHRA, Grow och SMART är vanliga modeller inom coachningen. Det finns dock mängder av fler verktyg för att arbeta med mål och att skapa perspektiv som gör det lättare att se nya lösningar.

När Malin arbetar på Gothia Akademi i Göteborg som utbildare, blir det under de 18 utbildningsdagarna i grundutbildningen närmare ett 40-tal verktyg vi går igenom. Vissa är riktigt konkreta som de som är nämnda ovan. Andra är mer ”grepp” och språkmönster som hjälper klienten vidare i processen.

Syften med professionell coachning

En professionell coach som arbetar med tjänster till företag och ledare kan erbjuda olika typer av coaching, beroende på klientens behov och önskemål. Några exempel är:

Ledarskapscoachning: Coachning som fokuserar på att utveckla ledarens kompetenser, självinsikt, kommunikation och relationer. Ledarskapscoachning kan hjälpa ledaren att hantera utmaningar, förändringar, konflikter och stress på ett effektivt sätt.

Teamcoachning: Coachning som fokuserar på att utveckla teamets samarbete, prestation, kreativitet och motivation. Teamcoachning kan hjälpa teamet att lösa problem, ta beslut, hantera konflikter och nå gemensamma mål.

Karriärcoachning: Coachning som fokuserar på att utveckla klientens karriärväg, kompetenser, nätverk och balans. Karriärcoachning kan hjälpa klienten att hitta sin motivation, byta jobb eller bransch, starta eget eller avancera i sin karriär. Vi har under åren arbetat med karriärcoachning både i form av outplacement och omställning. Vi arbetar också med att stötta medarbetare för att hitta vägar framåt på sin nuvarande arbetsplats. Det kan även innefatta coachning i en onboardningprocess internt när en medarbetare ska få sin första ledarroll t.ex.

Positiva effekter som en professionell coach kan bidra med

En professionell coach som arbetar med tjänster till företag och ledare kan bidra till flera positiva effekter för både individer och organisationer.

Några exempel är:

  • Ökad produktivitet, kvalitet och lönsamhet
  • Ökad motivation, engagemang och lojalitet
  • Ökad innovation, kreativitet och flexibilitet
  • Ökad självförtroende, självkänsla och välbefinnande
  • Ökad kommunikation, samarbete och feedback
  • Minskad stress, konflikt och sjukskrivning

Certifieringsnivåer för professionella coacher

International Coach Federation (ICF) erbjuder tre certifieringsnivåer för coacher, som är Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) och Master Certified Coach (MCC).

Associate Certified Coach (ACC) är den första nivån och kräver att coachen har genomgått en ICF-godkänd coachutbildning och har minst 100 timmar coachningserfarenhet (varav minst 75 timmar ska vara betalda coachningstimmar) samt en mentorcoachning. ACC-coachen får sitt certifikat genom en bedömning av inspelade coachningssessioner och en skriftlig examination.

Professional Certified Coach (PCC) är den andra nivån och kräver att coachen har minst 500 timmars coachningserfarenhet (varav minst 450 timmar ska vara betalda coachningstimmar) samt en mentorcoachning. PCC-coachen bedöms genom en examination av ett utfört samtal som görs antingen med en examinator i rummet, eller med inspelade coachningssessioner. Malin arbetar som examinator och har utfört ett stort antal examinationer av coacher som utbildats på Gothia Akademi i Göteborg.

Master Certified Coach (MCC) är den högsta nivån och kräver att coachen har minst 2 500 timmars coachningserfarenhet (varav minst 2 250 timmar ska vara betalda coachningstimmar) samt minst tio timmars mentorcoachning. MCC-coachen bedöms genom en portföljbedömning av inspelade coachningssessioner, en skriftlig självbedömning och en live-coachningsbedömning.

Malin blev 2018 den tionde coachen i Sverige att certifieras som Master Certified Coach. Hon har också varit mentor till ytterligare två coacher i Sverige som också klarat de tuffa kraven för att certifieras som ICF Master Certified Coach.

Genom att bli certifierad av ICF visar en coach att han eller hon har uppfyllt de höga standarder för coachning som ICF har fastställt, och kan öka sin trovärdighet och förtroende hos potentiella klienter. Söker du en coach i Skövde, Västra Götaland eller online berättar Malin gärna mer, eller sätter dig i kontakt med någon av alla de coacher hon har i sitt nätverk.

Hur kan vi hjälpa dig att utvecklas som coach eller coachande ledare?

Arbetar du som coach och vill ha en mentor i ditt arbete? Malin är certifierad coachutbildare och har varit mentor till hundratals coacher. Vill du ha mentortimmar inför en kommande certifiering? Då är du varmt välkommen att kontakta Malin.

Detsamma gäller om du är ledare och vill ha en mentor i ditt arbete för att utveckla dina coachande samtal som ledare.

Du når Malin på malin@kraftochbalans.com eller 0722-46 06 89