Medarbetarskap skapar engagemang för arbetsmiljön - Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Medarbetarskap

Framgång genom självledarskap och arbetsglädje
Kontakta ossOm oss

Medarbetarskap för arbetsglädje 

Medarbetarskap

Varje organisation är summan av sina medarbetare. Forskning visar att aktivt medarbetarskap och personlig utveckling är viktiga bitar för att nå både resultat och trivsel på arbetsplatsen. Att du som medarbetare är delaktig och kan växa i din roll gynnar också ditt företag både på lång och kort sikt. Med beprövade verktyg kartlägger, utbildar och coachar vi dig att ta nästa steg i din personliga utveckling – oavsett om det handlar om att leda dig själv, hantera stress eller nå din fulla potential.

 

Vad vi kan hjälpa dig med

Medarbetarskap coaching hos Kraft & Balans

Förstå dig själv

Att förstå sig själv och andra är en process som kan liknas vid att skala en lök. Längst ut finns det som är synligt för alla, men i de inre lagren gömmer sig både omedvetna psykologiska behov som styr både drivkrafter och motivation. Genom att ”skala löken” tillsammans upptäcker vi varför du fungerar som du gör och hur du kan leda dig själv i rätt riktning.

Medarbetarskap coaching hos Kraft & Balans

Ta hjälp av ett bollplank

Känner du ibland behov av att bolla dina behov, problem och utmaningar med någon för att komma vidare? En extern, professionell samtalspartner är guld värd även på arbetsplatser med högt i tak. Inte minst för den som är ensam i sin roll eller har personalansvar. Med oss som bollplank kan du prata fritt. Samtidigt hjälper vi dig att tänka nya tankar och hitta alternativa lösningar.

 

Medarbetarskap coaching hos Kraft & Balans

Nästa steg i karriären

Redo att gå vidare? Oavsett om du har målet utstakat för dig eller famlar efter en riktning hjälper vi dig att hitta vägen. Vi jobbar med stärkande verktyg som leder till självkännedom och gott självledarskap. ”Vem är jag och hur ska jag göra för att komma framåt?” Med vår hjälp hittar du svaren på de frågorna.

Varför kraft & Balans?

Vi har tusentals timmars erfarenhet av coachning på individnivå. Genom åren har vi hjälpt allt från långtidsarbetslösa till vd:ar i storföretag att stärka sitt självledarskap. Alla kan påverka sin situation – om du också vill göra det har vi mycket att bidra med.

Medarbetarskap - Kraft & Balans
Vår syn på Medarbetarskap - Kraft & Balans

Vår syn på medarbetarskap

Undersökningar visar att medarbetarskap och personlig utveckling är en viktig aspekt i de företag och organisationer som rankas som de mest uppskattade arbetsplatserna. Vår bild är densamma och vi brukar prata om att “skapa motorn i organisationen”. Det är när medarbetarna känner  delaktighet och får växa i sin roll som ni får driv hela vägen.

Vi arbetar med att stötta människor i processen som handlar om att förstå, utveckla och påverka sig själv och andra. Genom kartläggning, utbildning och coachning hjälper vi dig att ta nästa steg i din personliga utveckling. Det skapar förutsättningar för att du ska kunna leda dig själv i den riktning du vill gå. Kanske behöver du jobba med struktur och effektivitet, eller bli bättre på att kommunicera? Kanske behöver du ett bollplank som hjälper dig att snabbt komma in i en ny roll eller nya arbetsuppgifter?

Hur vi jobbar med medarbetarskap

Vårt mål är att varje medarbetare själv ska sitta vid spakarna och ha ett starkt självledarskap. På så sätt ökar känslan av autonomi och det blir lättare att få mer av det som är viktigt för varje individ. Vi erbjuder både coachning för medarbetare och coachning av chef och medarbetare tillsammans i trepartssamtal. Det viktiga är att de actions vi tar under vägen är långsiktigt hållbara och ger en positiv effekt för alla inblandade parter. Vi matchar alltid våra klienter med den coach som passar bäst för uppdraget. Personkemi är viktigt för ett framgångsrikt samarbete. 

Medarbetarskap - motivation - Kraft & Balans
Medarbetarskap i grupp -  Kraft & Balans

Medarbetarskap i grupp

En individ kan aldrig själv göra hela skillnaden. När vi tillsammans bidrar med våra styrkor och tar ansvar för vårt beteende i gruppen utvecklar vi kulturen. Vi arbetar med upplevelsebaserade workshops och föreläsningar där vi bjuder på konkreta verktyg som ni har nytta av i er vardag. 

Vi levererar föreläsningar och workshops på temat självledarksap

Allting börjar i individen. Vi lär dig hur!

Självledarskap i praktiken – få mer av det som är viktigt

”Malins föreläsning gav många tankar och tips, som jag känner att jag har nytta av både i yrket och privat. En klockren föreläsning när man fokuserar på arbetsmiljö, där medarbetarens eget ansvar lyfts fram på ett bra sätt. Bra bilder både verkliga och mentala, där en koppling till Malins liv gjorde det hela personligt på ett lagom sätt. Lärdomen för många blev att man väljer själv vad man ska lägga sin kraft och energi på, på vad man kan påverka och på vilket sätt man i så fall kan göra det. Livet handlar om val. Jag rekommenderar verkligen andra att låta sig inspireras av Malins föreläsning.”

Susanne Johansson,

Vårdenhetschef, Södra Älvsborgs Sjukhus

Medarbetarcoachning med  trepartssamtal

“Det jag tycker har varit bra med samtalen är att det blir fokus på hela livssituationen för medarbetaren. Man ser både arbetsliv och privatliv att allt hänger samman, det får medarbetaren att inse att man själv har ett ansvar för sitt eget liv och att det är bara medarbetaren själv som kan förändra sitt liv om den själv vill. Jag tycker att medarbetaren får verktyg för att ta tag i sitt liv, tankar och idéer som gör att de mår bättre och därmed fungerar bättre på arbetet och i privatlivet.”

Enhetschef

Mariestads kommun

Individuell coachning

“Jag har haft ett bra och lärorikt samarbete med Malin. Jag har lärt mig att fokusera mer på det positiva i tillvaron och vända på mina tankar och funderingar. Istället för att fastna i ett tankesätt så har jag fått verktygen och nycklarna till att se på situationer från en annan vinkel men också på att se möjligheterna till att lösa konflikter direkt istället för att bygga upp en bild som inte stämmer. Malin har också fått mig att förstå vad som är viktigt för mig, vad jag värdesätter och vad jag vill lägga min tid och energi på. Mest av allt har jag lärt mig att utvärdera situationer och komma fram till vad det egentligen handlar om. Jag vill starkt rekommendera Malin som coach.”

Elinor

Projektkoordinator

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Varnhemsgatan 16A, 541 31 Skövde