NÖHRA –  en modell för samtal och möten

NÖHRA är en universalmodell som coacher använder flitigt för att hjälpa klienter få syn på möjliga lösningar på ett problem. Även många ledare uppskattar verktyget och tar hjälp av det löpande i sitt coachande ledarskap. Kanske känner du till modellen och använder den i ditt arbete för att identifiera nuläge, önskat läge, hinder, resurser och aktiviteter? Då kan detta inlägget ge nya insikter så du kan göra bra ännu bättre.

NÖHRA kan du kan använda i ledarskapet för att bibehålla lösningsfokus och framåtdriv både i samtal med medarbetare. Men du kan också använda den som en ram att hålla dig till under coachning och möten med team och grupper. Många gånger tappar vi fokus i möten. Vi associerar vidare och tappar tråden vilket gör att vi lägger tid på fel saker. Ibland har vi också svårt att fokusera på lösningen och trillar tillbaka och diskuterar hinder och problem. Där gör en NÖHRA-mall nytta och kan hjälpa dig att hålla strukturen så samtalet går i önskad riktning. Du ser tydligt vilka resurser du ska fokusera på att addera för att börja skapa inspiration och action på väg mot målet ni ska nå.

NÖHRA modell

NÖHRA står för:

Nuläge – Vad är nuläget?

Önskat läge – Vad är önskat läge?

Hinder – Vad hindrar dig från att vara i det önskade läget redan nu?

Resurser – Vilka resurser krävs för att uppnå önskat läge?

Actions – Vad behöver vi göra för att uppnå ditt önskade läge?

I mitt arbete som coach kan jag använda verktyget som en grund för ett helt samtal. Men som en coachande ledare behöver du anpassa den utifrån de sammanhang du verkar i.

Ibland kanske du använder den som en grund för ett gruppmöte. Andra gånger blir det en snabbvariant när du coachar en medarbetare till att hitta nya lösningar i farten. Genom att du kan modellen och vet vad du vill få ut av frågorna kan du vara uppmärksam på om svaren verkligen är svar på frågan. Ofta ställer du en fråga och får svar på något annat. Men med NÖHRA i ryggmärgen kommer du kunna skapa kraftfulla resultat. Och de håller i längden!

Tänk på frågorna som frågeboxar

Tänk dig frågorna som frågeboxar där du vill hålla isär resonemangen. Ibland ställer du frågor om nuläget och fyller den boxen först samtidigt som du ägnar dig åt aktivt lyssnande för att förstå. Du fortsätter fråga till nuläges-boxen är lagom fylld.

Därefter går du vidare och ställer frågor om det önskade läget, hinder, resurser etc. Genom att du håller samtalet i en ”box” i taget tömmer du ut idéer och tankar. Därmed kan vi lättare komma åt tankar vi inte tänkt förut. Dessa kan vi sedan koka ihop till en handlingsplan med tydliga aktiviteter.

Det du bidrar med genom att ställa frågor, istället för att komma med råd, är att den du pratar med själv kommer fram till svaren som ofta redan finns dolt i tankarna. Då upplevs en större delaktighet och lösningarna brukar kännas mer motiverande att ta tag i. Svaren du får bygger nämligen på de erfarenheter, värderingar och behov som den du pratar med omedvetet drivs av. De svaren passar bättre än dina svar som bygger på dina tankar och värderingar, vilket innebär att lösningen hade passat bra för dig, men inte alltid är rätt lösning för den du pratar med.

[optin-monster slug=”ienq20xy5u3kvicqxryj” followrules=”true”]

NÖHRA, NÖHRE eller SCORE?

NÖHRA som modell på svenska är framtagen av Kjell Enhager och Magnus Kull som 2015 skrev en bok med samma titel.

Ibland används istället akronymen NÖHRE där Actions byts ut mot en reflektion kring vilka Effekter en förändring skulle ha. Delen som handlar om att planera aktiviteter görs då istället i ett steg efter NÖHRE och alla insikter sammanställs i en handlingsplan med tydliga och SMARTA mål.

NÖHRA-modellen sägs ha sitt ursprung från den internationella modellen SCORE som står för:

Situation – vad är den nuvarande situationen?

Causes – vad är orsaken bakom problemet?

Obstacles – vilka hinder finns?

Resources – vilka resurser behöver du?

Effects – vilka effekter får en eventuell förändring?

Gemensamt för varianterna ovan är att de identifierar nuläge, önskat läge, hinder och vilka resurser du behöver för att nå ditt mål. Vilka actions du ska göra för att nå det önskade läget ligger ibland i modellen och i andra fall utanför i en separat avslutning. Väljer du en variant utan actions inbakat är det viktigt att du också ramar in samtalet och konkretiserar vad som är viktigt att göra. Alltså konkreta handlingar och beteenden som tar dig till mål.

 

Hur vi arbetar med NÖHRA-modellen

I och med att detta är en riktigt enkel metod så är det ofta en av de första sakerna vi låter ledare uppleva. Du får göra och träna på  när vi arbetar med ledarutveckling. Då går vi igenom modellen och vad som är viktigt att tänka på. Därefter tränar du på att hålla coachande samtal. Och du blir coachad i modellen för att uppleva hur det känns när vi ramar in tankarna. Det leder till en djupare förståelse och många insikter.

Förutom att vi tränar dig att ställa frågor som hör hemma under respektive kategori så lär du dig också lyssna efter om du får de svar du behöver. Ofta svarar människor på annat än det du frågat om. Då ska du både uppmärksamma det och styra tillbaka samtalet till den röda tråden.

Träna dig i coachande samtal

Att arbeta med coachande samtal är en konst och ingenting du lär dig vid ett tillfälle. Därför är vår ambition alltid att se till att ha en hög överföring av kunskapen från utbildningstillfället till din vardag.

Vi ger dig de resurser du behöver för att kunna ta dig från ditt nuläget, förbi hindren och till ditt önskade läge.  Tillsammans ser vi vilka aktiviteter du ska göra för att komma dit du vill. Under tiden ser vi också till att finnas vid din sida som sparringpartners. Utveckling är inte alltid enkelt, men vi vet att med träning kommer du hitta ditt naturliga sätt att föra samtal och möten med ett coachande förhållningssätt.

Den kunskap du tar med dig från oss ska inte hamna på hyllan och samla damm. Den ska landa i dig och vara användbar i ditt ledarskap!

—————————————–

Ska vi höras?

Kontakta Malin på 0722 – 46 0689