Coachning

Train the trainer

2021-06-30|Coachning, Ledarskap, Nyheter|

Train the trainer - certifierad ledarskaps- och coachutbildare. Efter ett års studier, praktik och knådande av forskning är Malin i mål med sin utbildning till certifierad ledarskaps- och coachutbildare. En train the trainer är

Nya perspektiv

2019-06-27|Coachning, Ledarskap|

Att se saker ur nya perspektiv innebär att vi kan se våra problem, lösningar och utmaningar ur olika vinklar. Genom att göra det tänker vi lättare utanför boxen och får större förståelse för andra. Att

Till toppen