Coachning | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com
Nya perspektiv

Nya perspektiv

Att få nya perspektiv på saker är något vi alla behöver jobba med. Alla har vi nog delat en upplevelse med någon och efteråt insett att vi har haft helt olika uppfattningar om händelsen. När upplevde du senast en situation när en kollega missuppfattat det du sagt och det är svårt att komma till rätta med situationen? Kanske ledde det till en konflikt som varat över tid? Båda parter anser sig ha rätt och ingen viker sig i sakfrågan. Hur hanterar man det på bästa sätt?

Byta perspektiv

I coaching använder man ofta en kraftfull metod där vi byter perspektiv i lägen likt detta. Värdet av att byta perspektiv är att det skapar insikter som både påverkar upplevelsen av en situation och även utökar valmöjligheterna. Med fler valmöjligheter har vi större möjlighet att agera så att vi får det resultat vi vill ha genom att agera medvetet.

Syftet med att byta perspektiv i ett låst läge är att klienten upplever situationen ur olika vinklar. Först upplever klienten situationen från sitt eget perspektiv och sedan den andras perspektiv. Klienten får nya insikter som man tidigare inte varit medveten om. En tredje vinkel handlar om att kika på samspelat utifrån, som om klienten är en observatör som ser på händelsen. Med i princip 100% träffsäkerhet upptäcker klienten saker i samspelet när hen intar observatörsrollen. Man får en ny förståelse både för sig själv och för den andra parten i sammanhanget helt enkelt.

Önskat resultat

Det häftiga med den nya insikten är att man ofta får en mer objektiv bild, vilket i sin tur leder till tankar om vad man kan göra annorlunda för att nå önskat resultat. Där dyker idéer på lösningar upp. En lösning som känns rimlig att jobba med, något som går att genomföra och som känns autentisk.

Vilket typ av situationer talar vi om då?

Genom åren har vi jobbat med klienter som har bytt perspektiv i några av många olika situationer. Det kan vara en mindre bra relation med en kund, en gnagande frustration över en kollega som är ”omöjlig att jobba med” eller inför ett medarbetarsamtal. Den gemensamma nämnaren i dessa är att du får nya insikter om ditt eget agerande efter att få ha upplevt situationen, dels från ditt eget perspektiv, den andras perspektiv och utifrån. Perspektivbytet använder vi också i för att förbereda inför utmanande samtal eller möten. Likt elitidrottare kan du skapa det du vill uppnå i tanken för att nå ännu bättre resultat.

Coaching är fantastiskt – prova du också!

—————————————–

Kraft & Balans

Vi erbjuder verktyg och metoder som bidrar till större trygghet i din yrkesroll genom en ökad kompetens, tydligare kommunikation och ett mer insiktsfullt ledarskap. Kunskapen vi leverarar integreras i vardagen och bygger kulturen. När vi arbetar tillsammans gör vi det över tid och bygger utvecklingen på praktisk träning i din vardag. På så sätt hamnar kompetensen i varje individ istället för på hyllan.

kraftochbalans.com
kontakt@kraftochbalans.com

Du är precis som du ska när du är som du är!

Du är precis som du ska när du är som du är!

Hur många gånger har du hört frågan ”vad ska du bli när du blir stor”? När har du ställt den själv till andra i din omgivning? Hur ofta har du hört människor raljera över just de orden när någon står utan jobb eller har svårt att hitta den perfekt uppmålade karriärvägen? Hur många gånger har du ställt frågan till dig själv ”vad ska jag bli när jag blir stor?”

I den frågan utgår vi från att det enda sättet att vara lyckad är att bli nått, med antagandet om att vi inte är nått. Att vi måste ändra oss, förbättra oss, utveckla oss för att bli nått och jag kan inte låta bli att fundera på hur det där ”jag är nått- kvittot” ser ut. Vem vet det? Tänk om du redan är precis som du ska? Hur ofta berömmer du dig för det?

Misslyckande eller lärdom?

Om du tycker att du är misslyckad för att du inte förstod det nya systemet direkt eller att projektet du trodde på inte nådde förväntade resultat kommer det ta på din självkänsla och självförtroende. Kanske du missade flera viktiga saker som du tänkt säga i din första presentation, eller att att du inte fick det där jobbet? Vad är ett misslyckande och vad är ett misstag? Vad är är kopplat till dig som person och vad är kopplat till ett sammanhang och en viss tid? Tänk om du kan skilja på vad du ÄR och vad du GÖR?

Vad skulle hända om du såg på ”misslyckande” som lärdomar? Om du riktade nyfikenhet mot det som inte riktigt blev som du tänkt och istället fundera på hur det kan få dig att växa. Hur kan ditt ”misslyckande” bli din lärdom som du kan dra nytta av? Hur kan dina ”misslyckanden” bli dina bästa vänner, dina ess i skjortärmen som gör att du är nöjd precis som du är och kanske testar att göra något annat nästa gång för att få ett annat resultat? Kan det vara så att dina ”misslyckanden” är något som du faktiskt inte bara behärskade just nu, för du har inte lärt dig ännu eller för att rätt förutsättning inte fanns på plats? Du är precis som du ska när du är som du är!

Ett barn som ska börja gå, ger inte upp efter första fallet. Inte efter andra eller tredje fallet heller. Det ser inte sig själv som en misslyckad person, hen har ju bara inte lärt sig ännu…

Vad blir möjligt?

Om du vågar göra mer av det. Våga se misslyckanden som lärdomar, våga försöka på nytt. Efter ett fall, prova igen, och igen! Våga frigöra dig själv från tanken om att ”misslyckande” är negativt och istället se det som en gåva. Hur skulle ditt liv då kunna se ut?

Om vi leker med tanken om att vi alla har precis det vi behöver inom oss och du är precis det du behöver vara. Det må finnas saker vi behöver lära oss och behärska, i livet, om saker och företeelser men DU ÄR. Du är precis som du ska när du är som du är!

Om du vågar falla en, två, tre och flera gånger och litar på att du har precis det du behöver inom dig för att lyckas. Om vi lyckas frigöra oss från de begränsande tankarna. Vad skulle då bli möjligt?

Att utveckla människor till att få tillgång till ännu mer av det som är du är det vi jobbar med i våra individuella coachningar. Vi arbetar med företagsledare, chefer och team över hela Sverige. Att få följa de utvecklingsresorna och se resultatet över tid är magiskt! Kontakta oss så kan vi lyssna av hur vi kan hjälpa dig eller dina medarbetare att bli mera du. Det är när DU ÄR som det blir bra på riktigt!

Vad säger du – egentligen?

Vad säger du egentligen?

En coach är expert på att leda ett samtal från ett nuläge till ett nyläge. Vi lyssnar, frågar och lyssnar igen. Vad är det du säger egentligen?

När vi möter klienter och grupper för första gången behöver vi få en förståelse för vad som pågår just nu i vardagen. Det kan handla tankar, känslor, värderingar, viljor och mål. Många gånger är det lättare sagt än gjort att sätta ord på det där. Speciellt känslor är ofta abstrakta och svåra att beskriva. Så vad händer då när du träffar oss första gången?

 

 

Som coacher och utvecklingskonsulter är vi experter på att lyssna. Vi lyssnar på det du säger, men också på det du inte säger. Vi lyssnar på ditt kroppsspråk, din andning och läser av hudton, röstläge, muskelspänningar och allt annat som du också läser av när du träffar andra människor. Kanske är du inte medveten om det, men du läser av det på bara några sekunder när du kliver in i ett rum med människor.

Genom att vi som coacher kan lyssna och känna in medvetet, kan vi också ställa frågor som gör att du tänker i nya tankebanor. Många gånger uttrycker vi människor oss i generella termer vilket ökar risken för missförstånd. När du pratar generellt om saker med oss får du antagligen en motfråga som tvingar dig att bli mer specifik och tydlig. Ibland följs frågan av en lång tystnad när du som klient får en ny insikt som landar som en ”stekpanna i huvudet”. Då vet vi att vi har nått ett område där vi kan göra skillnad på riktigt.

Det är då du får insyn och svar på frågan: Vad handlar det här om egentligen. Och när vi fått svar på den frågan kan vi börja utvecklas på riktigt och skapa full fart framåt.

 

Vill du bli pilot i ditt liv?

Vi har pratat en del innan om vår kurs “Bli pilot i ditt liv” men vad är det då det här för kurs och vart kan jag gå den? Vad handlar det om och kan vem som helst gå den eller vänder den sig till någon speciell målgrupp eller inriktning?

“Bli pilot i ditt liv” riktar sig till de som vill göra en förändring men inte riktigt lyckas konkretisera sina tankar och hitta en strategi. Alla som letar efter nya mål i sitt liv och har en undran över hur man ska kunna nå dem?

Du är kanske i det läget i ditt liv där du känner att allt bara rullar på, helt automatiskt, och du har kommit till en ålder, eller gräns, som gör att du börjar fundera på vad du egentligen vill med ditt liv. Du kanske vill ändra en situation eller omständighet men inte vet hur du ska gå tillväga.

bli pilot i ditt liv med Kraft & Balans

Hur gör man?

Kursen kan man göra på olika sätt. Du kan välja att antingen köpa den som en webbkurs och göra arbetet på egen hand med de verktyg som du får genom webbkursen. Eller så väljer du att köpa en individuell coachning via vår certifierade coach Malin. Malin kommer i så fall vara din andrepilot i resan mot dina mål och när frågor dyker upp och du behöver någon som pushar dig. Du väljer själv vilket alternativ som passar dig och din situation bäst.

Är du intresserad av att veta mer och anmäla dig så kan du göra det HÄR!

 

Mentorcoaching på Gothia Akademi

Denna veckan har Malin påbörjat ett uppdrag som coachmentor på Gothia Akademi i Göteborg. Gothia Akademi är ett lokalt utbildningsföretag som erbjuder kvalificerade utbildningar inom coaching och ledarskap. Deras ettåriga coachutbildning är helt unik och Sveriges enda som ger möjlighet till dubbel certifiering – både genom INLPTA och ICF.

För att kunna certifiera sig hos ICF behöver varje coach 10 timmar ”mentorcoaching”.  Mentorcoaching innebär att coachsamtal observeras och coachen får feedback på coachningen utifrån de kärnkompetenser och etiska riktlinjer som gäller för alla ICF-certifierade coacher. Det är detta Malin arbetar med på utbildningen som kan ge coacherna en certifiering efter avklarad examination.

 

mentorcoaching

 

De 11 kärnkompetenser vi tittar på i mentorcoaching och som ska finnas i varje samtal är:

A. ETABLERA GRUNDEN
1 Följa etiska riktlinjer och professionell standard
2 Etablera coachingöverenskommelsen

B. SKAPA DEN ÖMSESIDIGA RELATIONEN
3 Skapa tillit och närhet till klienten
4 Coachingnärvaro

C. KOMMUNICERA EFFEKTIVT
5 Aktivt lyssnande
6 Kraftfulla frågor
7 Direkt kommunikation

D. UNDERLÄTTA LÄRANDE OCH RESULTAT
8 Skapa medvetenhet
9 Utforma handlingar
10 Planera och sätta mål
11 Hantera framsteg och ansvarstagande

Under mentorcoachningen coachar deltagarna varandra enligt en tydlig struktur och fokus på att coachen utvecklar sina färdigheter inom de elva kärnkompetenserna. Efter samtalet lämnas feedback på det generella intrycket, det som varit speciellt bra och vilket som är nästa steg för att bli en ännu bättre coach. Efter den ettåriga utbildningen görs sedan en sista examination där deltagarna gör ett observerat coachsamtal som bedöms för att se om coachen når upp till ACC-nivå, eller PCC-nivå enligt ICFs riktlinjer.

På Gothias Akademis utbildning ingår Mentorcoachning i utbildningen. På vissa andra utbildning ingår det inte utan varje coach får själv kontakta en coachmentor för att få ihop sina 10 timmar mentorcoachning. Behöver du mentorcoachning för att kunna bli en ICF-certifierad coach? Vi hjälper dig gärna med det! Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Rätt tillstånd för prestation i Borås

 

Så var det dags för dag nummer två av tre med föreläsning för personal på Hjärtintensiven på Borås sjukhus. Efter förra veckans reflektion hade jag lagt till ett par grejer, tagit bort någon bild och sen är det bara att köra, eller hur?

Tillstånd för prestation

Dagens reflektion över utfört arbete resulterade i några viktiga insikter som jag tänkte dela med mig av.

Vi alla har vissa dagar då vi behöver prestera mer och bättre än andra dagar. Vad händer då om du vaknar på fel sida? Eller inte riktigt får till känslan i kroppen? Eller blir för stressad? Prestationen blir inte som du tänkt? Eller…? Går det att skapa rätt tillstånd för prestation?

 

Dagens reflektion landade i att jag har blivit oerhört mycket bättre på att justera mitt tillstånd till något som faktiskt gynnar mig och som ger Kraft & Balans kunder det de vill ha. Från att vara lite morgontrött och småirriterad över att ha blivit lite sen använde jag bilresan till att sätta mig i rätt tillstånd. Fokuserad, peppad och målinriktad. Rätt tillstånd för prestation.

Påverka sitt tillstånd

Att bryta eller byta ut ett tillstånd är lättare än det låter. Vi är en helhet där tanke, känsla och kropp hänger samman. Tricket är att notera över vilket tillstånd du är i och hur du egentligen skulle vilja ha det. Om du är för stressad, hur skulle du vilja känna istället? Om du är arg, vad skulle du vilja vara istället? Därefter är lättaste vägen att gå att ändra kroppen så att du blir lite mer så som du skulle vilja vara. Idag var jag lite för lugn och sävlig och genom att sätta på peppig musik och sjunga högt i bilen ändrades mitt tillstånd till att vara ”på G”. Andningen är en viktig del att kunna påverka för att öka känslan av lugn. Kroppsspråk gör stor skillnad. Allt vi gör med kroppen kan skapa känslor och tankar som du behöver för att vara i ett tillstånd som är mer ändamålsenligt just då.

Hur känner du dig när du tar dig över små hinder i vardagen och presterar precis som du vill? När skulle du ha störst nytta av att kunna påverka ditt tillstånd?

kraft-balans-tillstånd-för-prestation

 

Kraft & Balans på Driva Eget

 

 

Förra veckan fick vi förmånen att synas på ”Driva Eget” – Tidningen och webbplatsen som är ett måste för egenföretagare som söker information och inspiration.

Egenföretagare är en del i vår kundgrupp. Det kan vara ensamt i rollen som egenföretagare och med en coach som bollplank blir det lätt att sätta mål, göra handlingsplaner och utveckla sina personliga och sociala egenskaper som krävs för att lyckas. Coachningen skapar full fart framåt och du kan lägga fokus på rätt saker helt enkelt.

Tänk om vi hade vetat…

När jag för snart 6 år sedan låg i en magnetröntgen med hjärtklappning och lyssnade till maskinens dunkande ljud för att undersöka om det fanns något i min hjärna som inte skulle finnas där så lovade jag mig själv att det skulle bli en skillnad. Jag själv, mina barn, min man och mina nära skulle inte behöva uppleva detta en gång till. Jag skulle bli pilot i mitt liv.

Röntgen visade att allt var som det skulle. Jag var bara fullständigt utmattad och hade fått märkliga symptom. Där och då lade jag upp en plan för mig själv. Mitt första delmål, efter en månad i soffan, handlade om att klara av att gå ett varv runt kvarteret med hunden och hitta hem. Många delmål senare hade jag efter ett och ett halvt år bytt bransch, skolat om mig och startat en egen firma. Jag hade dessutom fullföljt min plan och med bibehållen balans och fokus på välmående tagit mig de 30 milen runt Vättern på under 10 timmar. Jag visste att klarar jag det så klarar jag allt.

 

Min kraschlandning hade jag själv lagt grunden till under en tid. Likaså hade min arbetsplats del i ansvaret. Tänk om vi hade vetat…

Tänk om min chef och jag hade haft rätt kompetens och förståelse för vad som är ett bra ledarskap och modernt medarbetarskap?  Tänk om vi hade haft de verktyg jag har idag så vi kunde ställt de frågor vi behövde ställa för att få de svar vi behövde ha? Tänk om vår kommunikation hade fungerat och om vi hade lyssnat på varandra?

Idag kan jag i detalj säga vad vi skulle gjort annorlunda. Vad chefen borde ha tagit ansvar för och vad jag borde ha tagit ansvar för. Idag träffar jag dagligen människor som också varit min sits och jag ser ett tydligt mönster. Människor går sönder i onödan. Det vill jag ändra på! Det är därför jag utbildat mig i 2 år och coachat människor – medarbetare och chefer – i över 2000 timmar. Människor ska må bra på jobbet. Och i vardagen.

Min största drivkraft är nu att använda mina erfarenheter och min kompetens för att hjälpa människor att må bra på jobbet och i vardagen. Lika stark drivkraft känner jag för att få företag och ledare att förstå hur de kan tjäna på att ta hand om sin personal i tid. Se till att ge ledare den kompetens de behöver för att leda andra människor och medarbetare kompetens för att leda sig själva.

När kände du senast en klump i magen, skav av frustration eller ilska för att du inte når fram eller förstår människor i din närhet? Hur påverkar det dina stressnivåer och ditt humör under dagen? Har du verktygen du behöver för att ni ska förstå varandra och jobba framåt på ett konstruktivt, effektivt och engagerat sätt? Du kommer bli förvånad över hur enkla verktyg som finns att baka in i vardagen som gör skillnad direkt.

När du behöver nya infallsvinklar och konkreta verktyg att använda i din vardag är du välkommen till oss på Kraft & Balans. Vi har både den personliga erfarenheten, erfarenhet ifrån vårt arbete som utvecklingskonsulter och teorin du behöver för att kunna göra skillnad för dig själv och människor omkring dig. Kompetens är lätt att bära, eller hur?

Jobbar du som ledare eller vet någon som skulle behöva få nya infallsvinklar och verktyg för att leda människor mot engagemang och motivation? Anmäl dig till vår utbildning i Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som går av stapeln 25/2 på Gothia Science Park i Skövde.

Lägg ut rälsen innan du släpper på tåget

Skapa förutsättningar för full fart framåt

Det närmar sig lite vila och återhämtning för många av oss. När vi sedan laddat om och skapat lite luft i hjärnan brukar det trilla in en och annan kreativ tanke, idéer om mål, eller önskningar om nya vanor. Eller hur? Funderar du även på om du har rätt förutsättningar för att lyckas?

Jag hade en klient för ett tag sedan som sammanfattade det vi gjorde i en fantastisk metafor. ”Ja! Nu fattar jag. Vi måste lägga ut rälsen innan vi släpper på tåget, annars spårar vi ur tillslut”. Hon satte ord på det som jag ibland upplever svårt att förklara då det har blivit en så naturlig del för mig. Att sätta mål, planera för att nå dem, agera för att nå dem och se till att förutsättningarna är rätt.

Vilka förberedelser krävs?

Rälsen som ska läggas ut skulle kunna vara praktiska saker, struktur, to-do-listor eller andra resurser du behöver för att tåget ska kunna rulla fram som tänkt mot målet. Rälsen är också mjuka värden såsom värderingar, trygghet, energi och engagemang som gör att ditt tåg kan rulla dit du vill. I de mjuka värdena ligger också att ha svar på frågor som ”Var ska vi?” och ”Varför ska vi dit?”. Frågorna kan du ställa internt till dig själv, till människor runt omkring dig i vardagen, eller till dina kollegor eller medarbetare på arbetet.

Hur står det till med din tågräls idag? Är den på plats? Behöver den repareras eller förstärkas någonstans? Innan du släpper på tåget svara också på frågan; ”vad gör jag om det blir signalfel? Växelfel?
Vet de runtomkring dig om att du har lagt ut rälsen och har en plan? Hur kan de stötta dig för att du ska kunna nå ditt mål, och hur kan du stötta dem på deras resa?

 

Hur vi arbetar för att skapa full fart framåt

Kraft & Balans-rälsen började byggas för drygt fyra år sedan. Rälsen har lagts ut, reparerats och justerats och tåget har rullat. Ibland i full fart förutsättningaroch ibland i maklig takt. Vi har till och med backat och tagit bort vissa spår som visade sig passa bättre i andra sammanhang. Vi har agerat på växelfel och signalfel. Vi har lagt till resurser och skapat förutsättningar som krävs för att rälsen ska vara stark och arbetat på djupet med mjuka värden. Nu ligger det en ännu stadigare räls och tåget rullar. I vår vision ser vi att Kraft & Balans fortsätter bidra till att människor mår bra på jobbet oavsett om det handlar om medarbetare eller ledare. De känner motivation och engagemang på arbetstid. De samarbetar i effektiva team och har roligt med sina kunder. När arbetsdagen är slut går de hem med energi över för att göra ännu mer av det som är viktigt för just dom. Vi ser att de som arbetar med Kraft & Balans får full fart framåt. 

 

Vill du också ha full fart framåt med bibehållen balans?

Boka 30 minuters gratis coachsamtal online med Malin så tar vi reda på hur vi kan hjälpa dig att lägga en bra grund för att nå dina mål!

Coachning enligt Kraft & Balans

Coachning enligt Kraft & Balans

Ibland lyfts coachning fram som något glättigt positivt tänkande som ”får människor att bara tänka på sig själva utan hänsyn till omvärlden”. Någon säger också att ”coachernas råd får människor att…”. Så jobbar inte vi. Jag tänker spontant att de som tror att det är så inte har läst in sig nog på vad coachning är. Coacher ger inte råd. Coacher ställer frågor och prövar dessutom tankarna på lösning i många olika perspektiv. I mitt jobb är det en självklarhet att se till hela ”systemet” vi lever i. Hur påverkar valen vi gör vår omgivning? Alla val vi gör, och val gör vi alltid, ger konsekvenser av något slag. Frågan är om vi vill göra våra val omedvetet, eller lyfta upp dem till en medveten nivå?

För mig är det givet att det är positivt att ibland reflektera över vad jag vill, hur jag mår, vad jag vill utveckla och vad jag är nöjd med som det är. Det gäller både i privatlivet och yrkeslivet. Det är ett sätt för mig att leva mitt liv i en riktning som är min egen. Jag har bara ett liv. I det livet vill jag ha hälsa, vara glad, älska människor, ha ett jobb som är värdefullt, jag vill vila. Jag vill vara del av sammanhang där jag kommer till min rätt respekteras för den jag är. Ju mer av det jag får av det som är viktigt för mig, desto mer kan jag ge till andra människor. Det är precis det som coachningen har gett mig sedan jag gick till min första coach 2008. Jag väljer att coacha enligt ICF’s kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Dessutom ser jag stor nytta av att ta med kraftfulla verktyg ifrån NLP. (Kanske har du hört talas om Kjell Enhager som utgår ifrån NLP i sitt arbete?)

Nedan ser du några vanliga frågor som dyker upp i en eller annan form i ett coachsamtal när du går till en ICF-certifierad coach. Första steget är att vi har identifierat något som klienten vill jobba med. Vi har kommit till  någon form av ”Jag vill…” som sedan testas för att undersöka om det fungerar i verkligheten:

 • Är det något som ligger i din kontrollzon? Kan du förändra det vi pratar om, eller ligger kontrollen hos någon annan?
 • Om du gör det här, vad blir konsekvenserna?  I din egen vardag? Ekonomiskt? I ditt jobb? I dina relationer?
 • Är du beredd att ta konsekvenserna? Både de positiva och de negativa?
 • Vad är bra som det är? Hur kan du behålla det, även om du gör en förändring?
 • Vilka blir konsekvenserna om du inte gör en förändring? Är du beredd att ta de konsekvenserna?
 • Hur kan du justera planen så att det passar ännu bättre in i verkligheten?

 

Som coach är jag dessutom expert på att läsa människor. Jag läser in tveksamheter, otydligheter och andra frågetecken som min klient kommunicerar verbalt, eller ickeverbalt. Detta lyfter jag till ytan för att vi ska se saken ännu tydligare i olika perspektiv och verkligen få helhjärtade önskade lägen och göra genomtänkta val. I det ingår också att se till sitt liv i stort, se saker i olika tidsperspektiv och annat viktigt.

Att gå igenom en process som detta ger människor större förståelse för sig själva och för andra människor. I mina ögon är det bättre att göra  ett val än att inte göra det. Jag vet inte vad du tycker, men enligt mitt sätt att se det är det bättre att själv sitta vid spakarna och vara pilot i sitt liv, än att komma på i 90-årsåldern att jag borde ha gjort annorlunda val i livet.

 

 

 

 

 

 

Kommunikation för att nå dina mål

När upplevde du senast att det du sa inte landade som du tänkt hos den du pratar med? Visst kan det vara frustrerande att inte nå fram och få något gjort på det sättet du ville, eller få förståelse? Ibland kanske du till och med ger upp, eller låter bli att försöka och tiger istället, med en skavande känsla inombords som följd?

Ett grundantagande vi arbetar med handlar om att det viktiga med din kommunikation är den respons du får. I klartext handlar det om att om det du säger inte landar som du tänkt hos mottagaren så måste du förändra din kommunikation. Det hjälper inte att säga samma sak en gång till med högre röst. Du måste förändra något i din kommunikation för att se om du får en annan respons. Funkar inte det heller så får du förändra något igen.

Kort om kommunikation

Kommunikation handlar om överföring av budskap och betydelser från din hjärna till någon annans. Du har tänkt eller upplevt något och skapat dig en bild av det i hjärnan. Din tanke eller upplevelse innehåller mängder av information som lagras hos dig och du gör tolkningar av information utifrån dina tidigare erfarenheter, ditt humör eller dina förväntningar. Informationen kommer alltså redan i detta läget skilja sig ifrån verkligheten och att dessutom koka ihop informationen så att du kan överföra den bara med hjälp av ord är en omöjlighet. Tänk sedan att informationen landar hos mottagaren som i sin tur upplever något utifrån sitt tillstånd och tolkar informationen. Det du sagt i ord har förvrängts, generalisterats och ord kan ha uteslutits. Om vi dessutom lägger till att ord bara är 20% av kommunikationen och resterande 80% är icke-verbal kommunikation så är det ganska enkelt att inse att det är lätt att vi missförstår varandra.

 

Åter till att kommunicera för att nå dina mål.

Om du går in i en dialog och har klart för dig vad som är viktigast för dig att uppnå med samtalet har du hälften vunnet. Genom att veta vad du vill få fram kan du också skala av onödig information som kan komplicera det hela. Tänk att du ska skicka en bild ifrån din hjärna till någon annan. Vad är viktigast för dig att förmedla? Hur kan du precisera det du vill säga ännu mer? Vad är målet med din kommunikation?

Tänk att du säger åt din respektive att handla till middagen. Du tänker dig en speciell köttgryta. Hur mycket detaljer behöver du skicka med för att det ska komma hem rätt ingredienser? Vilken detaljnivå behöver det vara? Räcker det att säga ”Köp ingredienser till en kreolsk gryta”, eller behöver du beskriva alla ingredienser, speciella märken på buljongtärningar och tillbehör för att du ska bli nöjd? Måste den kreolska grytan bli som du tänkt dig, eller kan den även bli bra om den blir annorlunda, men fortfarande är en kreolsk gryta? Vad är förresten en Kreolsk gryta?

Precis på samma sätt måste du tänka om du vill få en annan människa att utföra arbetsuppgifter på ett visst sätt. Fundera på vad det är du vill be om. Är målet att uppgiften ska bli gjord på ett visst sätt, eller räcker det att uppgiften blir gjord och hur den blir gjord är mindre viktig? Fundera över vilken information som måste lämnas och se till att ställa frågor för att bekräfta att din bild landat som du vill hos din kollega.

OM det sedan blir så att den kreolska grytan inte blev som du tänkt, eller kollegan inte gjorde jobbet som du tänkt; fundera över hur DU kunde ha kommunicerat annorlunda. Meningen med din kommunikation är den respons du får.

 

kommunikation

Att välja sina övertygelser

Övertygelser styr ditt liv

Övertygelser skulle man kunna säga är regler som du själv sätter upp för ditt liv och som du lever efter. Övertygelser kan vara stöttande och bli som en självuppfyllande profetia eller vara hinder som gör det omöjligt för dig att nå dina mål. Vi kan förändra våra övertygelser och föreställningar om hur saker och ting är, men det är inte alltid lätt. Det händer ofta i min omgivning att jag ser eller hör människor göra allt för att bekräfta sin egen sanning, snarare än att fundera över om det finns andra sätt att se på saken.

Tittar vi på stress så kan vi till exempel höra Kelly McGonigal prata i sitt TedTalk om hur vi reagerar olika på stress beroende på om vi är övertygade om att stress är farlig, eller att stress är något som hjälper oss att vara ”på gång” när vi behöver det. Hur är det med din övertygelse i den frågan? Hur påverkar din övertygelse ditt liv i den frågan?

Tänk att du går omkring och är övertygad om att ”det är svårt att lyckas”. Hur skulle det påverka ditt liv? Vad skulle skillnaden bli i ditt agerande om du var övertygad om motsatsen?

Hur skulle det bli om hela din arbetsgrupp går omkring med övertygelsen om att ”den andra gruppen bara slöar men får mer betalt”? Vad händer om du går omkring med övertygelsen ”Jag kan inte träna”?

Att se sina övertygelser är inte alltid lätt, men det kan vara väl värt att se över. Tänk om du skulle byta ut några av dina övertygelser mot några som hjälper dig dit du vill, snarare än hindrar dig? Visst vore det gött?

Nästa gång du hör någon, eller dig själv, säga negativa övertygelser – ändra dem till något positivt! Börja med att fråga: ”Hur vet du det?”, ”Enligt vem?” eller kanske ”I jämfört med vad?”.

”Det är svårt att lyckas som egenföretagare” – ”Hur vet du det?” Visst ger det en tankeställare?

En övertygelse som jag snott rakt av ifrån NLPs grundantaganden hjälper mig oerhört i vardagen:

”Det finns inga misslyckanden. Det finns bara feedback”.

Du får sno den också om du vill!

föreläsare coach skövde

När du vill ha hjälp med att styra upp dina övertygelser för att nå dina mål – kontakta Malin så hjälper hon dig!

Att göra det abstrakta konkret

Vad vill du göra konkret?

Ibland kan jag uppleva att tankarna känns mer än lovligt luddiga där uppe mellan öronen. Hur är det för dig?

Att arbeta med ett coachande förhållningssätt och vara utbildad inom coachning innebär att kunna ”montera isär” tankar. Att göra det där luddiga överskådligt, testa tankarna i olika sammanhang, ta beslut och göra handlingsplaner. Det handlar om att göra det abstrakta konkret och hanterbart helt enkelt.

Att vara coach handlar om att använda aktivt lyssnande, kraftfulla frågor och direkt kommunikation för att skapa medvetenhet och utforma åtgärder. Att vara coach innebär också att stötta klienten med planering och målsättning och att arbeta med klientens eget ansvarstagande för att nå framsteg.

När jag arbetar med människor, oavsett om det är i grupp eller individuellt så handlar det alltså om att göra tankarna, målen och planerna konkreta. Det gör jag genom att använda, eller lära ut, någon av alla de modeller och verktyg som finns för coachning. Varje frågeställning jag stöter på kan jag stoppa in i en modell och få ut något konkret. Jag har ännu inte i de över 800 samtalen jag haft stött på en fråga som inte går att vända och vrida på och göra mer konkret.

Exempel på vad som kan konkretiseras är till exempel

 • Hur du kan påverka ditt tillstånd för att prestera bäst när det gäller.
 • Hur du kan få en bättre magkänsla inför ett jobb som ska göras.
 • Hur du kan bygga din självkänsla, självtillit eller förändra din självbild.
 • Hur du ska nå fram till människan som du normalt har svårt att nå fram till.

Vilken av dina funderingar skulle du vilja montera isär, testa och göra mer konkret?

 

konkret

 

 

 

 

Sätta saker i perspektiv och minska stress

När kände du senast att det är som ett berg med saker att göra. Det känns övermäktigt, omöjligt och hjärtat slår lite för snabbt under lite för stor del av dagen? Du kanske känner dig otillräcklig och stressnivån är för hög? Vad gör du då?

Många gånger arbetar du hårdare, kämpar lite till eller bara tar dig igenom situationen och mår dåligt på kuppen. Alternativt kanske du ger upp och lägger på locket och hoppas att det löser sig?

I min egen vardag arbetar jag mycket med perspektiv och att få överblick över hur det ser ut egentligen. Många gånger har min egen coach hjälp till för att göra saker hanterbara. Det blir enkelt när man byter perspektiv!

 

Tänk dig att din vardag ser ut som på bilden bredvid. Du ser bara det du har närmast och allt som måste göras. Varje liten rot känns som ett berg eller hur? Du har fastnat i tanken att det kommer att vara krävande, du hinner inte med, du snubblar på ojämnheter och ser inget slut på det hela? Vad händer om du byter perspektiv?

 

Perspektiv

 

Överblick

 

Japp. Det är precis samma stig på precis samma plats. Bara genom att byta perspektiv och skaffa dig en överblick över din situation kommer din känsla av kontroll öka och din stressnivå minska. Genom att få överblick kan du också få insikter som innebär att vissa saker ska skjutas på framtiden, delegeras eller inte göras alls.

I vår coachning är perspektiv och överblick ett stående inslag. Under hösten kommer jag att öppna möjligheten för coachning i grupp för att fler ska kunna ha råd med en coach. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som handlar om personlig utveckling så får du informationen direkt i mailen och riskerar inte att missa något!

 

Allt behöver inte utvecklas

Allt behöver inte utvecklas

Har du liksom vi lite semester och tid för eftertanke och reflektion?

Många gånger dyker det upp nya idéer och tankar när vi får ledigt. Kanske sätter du upp nya mål och hittar saker du behöver utveckla för att nå dina mål?

En sak som du skulle kunna lägga till i dina funderingar är att analysera vad du gör idag som faktiskt är bra som det är och som INTE behöver utvecklas? Vad ska du fortsätta göra framöver som fungerar precis som du vill?

För även om vi älskar utveckling här på Kraft & Balans, så finns det saker som redan är ”good enough”. Det behöver inte utvecklas mer. Du kan helt enkelt sätta dig ner och bara vara stolt och nöjd över det som är bra som det är. Skönt va?

Hoppas du får en fantastisk sommar!

 

utvecklas

 

Töm hjärnan med Trello!

Låt hjärnan vila och spara minnet

Vi har tidigare skrivit om hur vi kan ge oss själva möjlighet att få fram vår kreativitet. Idag kommer ett tips du kan ha nytta av direkt.

Efter 10 år i IT-branschen har jag samlat på mig en hel del erfarenhet av projektarbete och att använda verktyg för att effektivisera arbetet. Det finns mängder av verktyg att använda för att hantera listor med uppgifter. Evernote, SaveYourDay och Wunderlist är exempel på det. Har du fler tips?

En favorit bygger på Kanban som är en metod inom Lean som ofta används i IT-projekt. Vi arbetar ofta med Kanbantavlor på kontoret, men i och med att vi ofta arbetar ute hos kund så passar det bättre att istället arbeta online.

Det fungerar lika bra i privatlivet dessutom. Det är fantastiskt smidigt att kunna dela shoppinglistor och kom-ihåg med övriga familjen. Det blir väldigt lätt att delegera 😉

hjärnan

Verktyget vi använder heter Trello och funkar lika bra på dator som på mobilen. Genom att skriva in uppgifter och kom ihåg direkt när de dyker upp kan vi avlasta hjärnan. Det blir dessutom lättare att vara i en roll i taget och släppa arbetet efter jobbet.

När vi arbetar med personligt ledarskap med våra kunder kommer det ofta upp frågor om stress och effektivitet, eller problem med att slappna av. Då kliver vi ur coachrollen och går in i en rådgivande roll istället. Det är då vi arbetar med sånt här. Vi hjälper till att med att ta fram alternativa lösningar och därefter använder vi ett coachande förhållningssätt för att du ska komma fram till vilket system som passar bäst i ditt liv.

Testa gärna Trello eller någon av de andra verktygen vi länkade till ovan. Kanske föredrar du listor och PostIt-lappar? Vilket av dem passar bäst för dina behov?

Nedan kan du se en variant på hur du kan bygga en egen personlig Kanban oavsett om du vill göra det i pappersform eller online.

 

Ledarskap i punktform

Ledarskap i punktform

Oavsett om vi pratar om personligt ledarskap, ledarskap i eget företag, team eller stora organisationer menar vi att det startar hos varje enskild människa. Vi hör ofta att ledarskap handlar om att påverka andra. Vad tror du om att börja med att bli duktig på att påverka dig själv? Vad kan DU göra för att bli en bättre ledare för dig själv och andra?

Håller du med?

 • ledarskap handlar om inflytande och förmåga att påverka
 • en bra ledare behöver inte märkas som ledare. Människor följer naturligt.
 • ledarskap handlar om hur du tänker, hur du kommunicerar och hur du agerar
 • en bra ledare skapar en plats där människor VILL jobba
 • en bra ledare skapar andra ledare och gör sig själv onödig
 • en bra ledare inspirerar andra att klara mer än de tror om sig själva
 • ledarskap kan du inte certifiera dig till. Det är något du får av andra som dras till dig på grund av vem du är och vad du kan
 • den första personen du måste leda är dig själv. Om du inte kan leda dig själv, varför ska andra följa dig?
 • en bra ledare når medarbetarnas hjärta och sinnen. Inte bara deras plånböcker
 • gott ledarskap behövs på många ställen i en organisation, inte bara hos chefer
 • att bli en ledare är ett äventyr där du utvecklar dina talanger till fullo
 • inget ledarsätt kommer alltid att fungera – det finns inga perfekta team som alltid fungerar på samma sätt
 • att vara en flexibel ledare vinner i längden

 

En bra ledare har förmåga att:

 • kommunicera det som är viktigt
 • se den stora bilden
 • se hur den stora bilden relaterar till detaljer
 • se hur den stora bilden relaterar till en helhet som är större än summan av delarna
 • ta fram det bästa ur sina kollegor

 

kraft-balans-ledarskap

Var i utvecklingsfasen är du och ditt företag? Vill du lära dig personligt ledarskap från grunden har du en finfin chans via vår utbildning till att ”Bli pilot i ditt liv” som även kommer som webbkurs i augusti.

Vi arbetar både individuellt och i grupper med människor i små och medelstora företag samt med egenföretagare.

 

Doing today what was successful yesterday is a certain way to fail tomorrow

 

 

 

Gör din hjärna glad

Hur mår din hjärna idag?

Så här innan semestern brukar det vara mycket som ska avslutas, fixas och planeras. Du kanske har arbetat hårt i nästan ett år och känner att det helt klart är läge för ledighet? Kanske har du kört lite för hårt med dig själv?

När jag för drygt tre år sedan låg i en magnetröntgenkamera för att utesluta eventuella hjärnblödningar eller hjärntumörer så lovade jag mig själv att aldrig igen må som jag gjorde då. Jag beslöt mig för att bli styrande i mitt eget liv och bli duktig på personligt ledarskap. Jag skulle leda mig själv till hälsa och glädje, både för min skull och för mina nära. Jag har under åren gjort stora förändringar och tar ansvar för att vara rädd om mig själv. Därigenom gör jag framsteg, små och stora, som leder mig i den riktning som jag vill.  Det handlar om att vara glad, stark och balanserad både som medmänniska och företagare.

I mitt arbete som certifierad coach träffar jag många olika typer av människor med olika behov och ambitioner. Jag har stor nytta av min tidigare erfarenhet och min egen resa. Det är dock viktigt att ha respekt för att alla olika individer verkligen är olika. Det är därför det är så bra med coaching. Jag leder en process, men svaren finns hos varje människa. Vad passar bäst för just dig?

kraft-balans-ledarskap

 

Den metod vi arbetar med handlar om att ställa frågor för att du ska hitta dina egna lösningar. Det handlar inte om att jag som coach ska tala om för dig vad du ska göra och då kan man ju fråga sig vad katten du ska med mig till? Problemet är att även om vi har lösningen på det mesta så finns det oftast inte lätt tillgängligt. Min uppgift är att ställa de frågor som gör att du hittar dina egna lösningar. Det är det du ska ha mig till. Fördelen med att du kommer fram till dina egna lösningar är:

 1. Du alltid kommer att ha mycket bättre koll på din situation och därmed vad som skulle kunna fungera för dig.
 2. Lösningar som man kommer på själv, känner man mer för än lösningar som man får serverade från andra.

 

Det finns inga misslyckanden bara feedback

 

Det finns inga misslyckanden – bara feedback

För ett par dagar sedan kunde du läsa om ett utav de grundantaganden – valda sanningar – som finns inom NLP. Idag kommer ett annat som jag tycker mycket om; ”Det finns inga misslyckanden, bara feedback”

När vi arbetar med utveckling av människor eller grupper utgår vi alltid från att det inte går att misslyckas. Rädslan för att misslyckas är stor hos många och hämmar kreativiteten, framgången och ibland det egna ansvaret. Det är lättare att låta bli att försöka än att försöka och misslyckas för någon som är hård mot sig själv. Genom att lägga detta grundantagandet som bas kan vi börja jobba strategiskt för att testa handlingsplaner och nå målen genom att lyssna in feedback.

Om du har bra koll på nuläget och vad du vill ha istället för nuläget så måste du agera för att ta dig framåt. Du kan tänka kreativt och göra handlingsplaner, men ofta dyker det upp saker som du inte tänkt på. Det är då du behöver stanna upp och utvärdera. Vad finns det för feedback att ta till sig?

 

Feedback i praktiken – vad blev resultatet?

Du kanske har gjort upp en plan för hur du ska arbeta mer effektivt på jobbet. När du stannar upp och utvärderar inser du att du inte kunnat följa planen. När du lyssnar på feedbacken från dig själv och från resultatet inser du att planen inte håller. Du kanske har styrt upp den för detaljerat? Utifrån det kan du sedan justera din plan. Du har inte misslyckats. Du har bara fått feedback som du har nytta av när du ska fortsätta utvecklas. Du kan skala bort ett alternativ och fortsätta testa en annan variant. Visst känns det befriande?

Webbkurs på gång!

Pilot i ditt liv – webbkurs!

Vårt pilottema följer oss vart vi än går och nu blir det en webbkurs av det. Vi anpassar innehållet efter målgruppen när vi arbetar med temat, men grundtanken är densamma. Eget ansvar, personligt ledarskap för att skapa motivation och engagemang och att arbeta strategiskt för att nå framgång. Vi varvar teori om motivation, värderingar, vanor och beteenden med praktiska övningar där du får utforska dig själv, dina mål och handlingsplaner. Ibland är målgruppen företagare, ibland mellanchefer och ibland arbetar vi med idrottare på samma tema.

webbkurs_pilot

I augusti lanserar vi webbkursen ”Bli pilot i ditt liv” anpassad för egenföretagare och andra drivna människor i samarbete med Driftig.nu

Vi ser så mycket fram emot att få göra vår webbkurs som ger dig grunderna i personligt ledarskap tillgänglig dygnet runt. Kursen kommer att bestå av teori i både text- och filmform samt övningar som du gör själv i din egen takt. Genom att gå kursen kommer du få många nya insikter och verktyg att plocka fram de där dagarna när det känns som att du flugit vilse och tappat kontakten med flygledartornet. När passar det dig att gå en pilotkurs?

Du som redan nu vet med dig att du vill gå kursen kan anmäla ditt intresse nedan så får du ett meddelande när den släpps och dessutom bjuder vi på 25 % rabatt för dig som anmält intresse.

 

Personlig utveckling – Vad kan du sno?

Personlig utveckling – vad kan du sno ifrån andra?

vår flygresa kan vi ibland tappa fokus och känna att vi kört fast. Jag kanske vill bli en grymt bra ledare, företagare eller göra karriär men har ingen tydlig bild över hur det ska ske. Ett sätt att komma vidare är då att fundera på vad jag kan sno ifrån andra. Vad gör andra ledare som jag ser upp till som gör att de lyckas och är uppskattade? Vad gör andra företagare som lyckas? Vad gör andra piloter för att nå sina mål?

När du har tid för kreativitet och är i ”planera-fasen” kan det vara en bra idé att helt sonika sätta dig och lista allt du kan komma på vad gäller egenskaper, kunskaper, förhållningssätt och annat som sticker ut hos människor du ser upp till.

Gör en lista som du sedan kan utgå ifrån i din personliga utveckling. Om du skulle sätta en siffra på varje ord på en skala från 1-10: hur väl utvecklad är den egenskapen hos dig? Är det något du skulle vilja utveckla? När i tiden passar det att du gör det?

Om du skulle sätta ett mål för dig själv att du ska ta 100 kg i bänkpress eller springa en mil på 50 minuter så lägger du upp en plan och förväntar dig att det tar tid att nå det målet. Precis på samma sätt ska du tänka när det gäller att utvecklas mentalt. Personlig utveckling är precis som fysisk utveckling en pågående process och en färskvara. Det viktiga är att påbörja sin resa, göra medvetna val och följa upp sin utveckling. Till slut kanske du uppnått precis det där som du ville sno från andra?

En midsommartanke – NLP

NLP – ett grundantagande

Vi hoppas att ni har en fantastisk midsommar framför er. Med några lediga dagar kanske du kan få in lite tid för att skapa luft i hjärnan och låta de kreativa tankarna flöda fritt? Du minns väl inlägget vi skrev för ett par dagar sedan?

Idag tänkte vi hjälpa dig lite på vägen och styra in dina tankar på möjligheter. Spännande eller hur?

Inom NLP, som vi arbetar mycket med, utgår man ifrån ett antal grundantaganden. Vi använder dom som föreställningar som vi vill bygga vidare på. Man skulle kunna benämna dem som ”valda sanningar”.

Ett grundantagande, en vald sanning, som jag gillar och gärna behåller låter som följer:

 

”Alla människor med samma neurologi och fysiologi kan uppnå det andra har uppnått”

Tänk om det är så; att du har precis samma möjlighet att uppnå det där som du är avundsjuk på att någon annan uppnått. Du kan bli precis lika bra som den där personen som du ser upp till. Tänk om du också har resurserna som krävs? Du behöver bara plocka fram dem och använda dem klokt. Vad skulle du vilja uppnå då?

Sov på saken så hörs vi imorgon!

Att tänka sig till framgång

Att tänka sig till framgång

Tänk om det är så att allt vi tänker och säger påverkar oss antingen positivt eller negativt. Tänk om ingenting är neutralt. Om det är så; hur gärna skulle du vilja styra det du tänker och säger till dig själv och andra så att det faktiskt påverkar dig positivt och hjälper dig att nå dina mål, istället för att hindra dig?

Jag brukar prata om att tankar och ord landar antingen på minuskontot eller på pluskontot i hjärnan.

Kaj Pollack pratar i sin föreläsning ”Att växa genom möten” om en forskning som gjorts i USA där barn fick bära en bandspelare i 14 dagar för att registrera vilka budskap barnen får ifrån sin omgivning. Resultatet visar att 85% av budskapen landade som förbud eller på ”minuskontot”: du duger inte. Visst är det skrämmande? Tänk om det är det vi lärt oss under vår uppväxt? Att vi inte duger eller är tillräckligt bra?

Jag möter dagligen människor som även i vuxen ålder ständigt säger till sig själv: ”Varför gjorde jag inte annorlunda?”, ”Jag räcker inte till”, ”Jag är inte tillräckligt bra”. Ord och tankar som landar på minuskontot.

istället tänka istället

En stor del i mitt jobb som coach handlar om att styra om varje minustanke jag hör till en plustanke. Det kan vara så banalt så att jag styr om tankar såsom ”Jag vill inte slå bollen i bunkern” till ”Jag vill slå bollen på green”.  Ofta ligger det dock djupare än så.

Tänk dig att ha en chef som hela tiden pekar och fokuserar på det du inte gör tillräckligt bra. Hur bra är det för motivationen? Tänk dig att ha en man eller fru som ständigt väljer att se det negativa. Vad gör det för glädjen? Tänk dig själv att börja varje morgon med att säga till dig själv ”Det kommer bli en jobbig dag idag”.  Hur tror du dagen kommer bli?

Istället tänka istället

Ett litet verktyg du kan använda för att vända en negativ tanke till en positiv är att använda ordet ”Istället”.

 • Nästa gång någon i din närhet väljer att lyfta något negativt, kontra med frågan: Hur skulle du vilja ha det istället?
 • När du spontant tänker säga till barnet att ”tappa inte brickan” – formulera om det med frågan ”vad vill jag istället” till ”håll kvar i brickan”
 • När du är missnöjd med något du gjort. Ställ dig frågan ”Hur kunde jag ha gjort istället?”

Det lilla ordet ”Istället” kan styra om din negativa tanke till en positiv tanke. Det är ett enkelt sätt att tänka sig till framgång!

 

 

 

Kreativitet för att nå framgång

Hur lång tid tar en kreativ tanke?

När kände du senast ”Men oj, var tog denna veckan vägen”? Timmarna, dagarna och veckorna rullar på. Vi jobbar på utan att reflektera över vad vi gör, varför och hur. Har vi tur så är vi på rätt spår medan tiden går. Ibland tar det flera år innan vi stannar upp och inser att vi sprungit åt fel håll. I bästa fall är det bara att ”göra om och göra rätt” och i värsta fall innebär bristen på reflektion att vi förlorar vår hälsa eller kanske driver vårt företag i en riktning som inte är hållbar. Hur skulle vi kunna göra istället?

Börja med att fundera på frågan: Hur lång tid tar en kreativ tanke?

Inte lång tid alls, eller hur? En sekund kanske? Kanske mindre? Då blir det svårt för oss att kontra med ”Jag har inte tid!”. Så vad handlar det om egentligen?

Vi behöver skapa utrymme för kreativa, reflekterande och utvecklande tankar i vår hjärna. När vi fyller hjärnan med måsten, borden och kom-ihåg – och däremellan intryck ifrån sociala medier, tv och gud vet allt – så finns det inte utrymme för de där smarta kreativa tankarna att ”ploppa upp”.

Själv har jag satt upp struktur i mitt arbete för hur jag ska avlasta hjärnan och fokusera på en sak i taget. Det finns strategier för hur jag ska agera för att lämna jobbet på jobbet. Utöver det planerar jag in tid för kreativitet. Kanske är det på en skogspromenad, eller så är det vid ett bord som jag fyller med Post-It-lappar. När har du luft i hjärnan så dina kreativa tankar får den plats de förtjänar?

kreativitet

Att ge utrymme för kreativa tankar och reflektion är grunden i vår flygresa när vi är pilot i vårt eget liv. Vi reflekterar över nuläget, vi sätter mål och börjar vår resa och tänker kreativt kring hur vi kan nå målet. Under resans gång har vi utrymme för reflektion – håller handlingsplanen? Behöver vi justera något för att nå målet? Vad skulle vi kunna justera för att trivas ännu bättre med vår plan? Här kommer kreativiteten in igen! Det är en underbar och fantastisk möjlighet att planera, justera och utvecklas.

Tänk om det är så att du har alla resurser du behöver för att nå dit du vill? Det enda du behöver göra är att släppa fram dina kreativa tankar? Visst vore det fantastiskt att få vara pilot på riktigt?

 

David Allen pratar om detta i sitt Ted Talk – ” The Art of Stress-Free Productivity”.

Kommunikation – går det låta bli att kommunicera?

Har du tänkt på att kommunikation är en ständigt pågående, medveten eller omedveten, process. När du kliver innanför dörrarna till ett rum och möter en människa kan du redan innan ett ord har sagts läsa in en hel mängd information. Du har fått del av icke-verbala budskap. Vad får du för icke-verbala budskap av tjejen här bredvid?

Vi utgår ifrån flera grundantaganden när vi arbetar med coachning av individer, team eller grupper. Ett av grundantagandena handlar om att ”Man kan inte låta bli att kommunicera”.

Om det nu är så att vi inte kan låta bli att kommunicera utan hela tiden ”läcker” information till omgivningen så vore det ganska bra att kunna påverka det eller hur? Det mesta sker ju omedvetet, men genom att påverka vårt tillstånd; våra tankar och känslor så kommer vi också påverka vårt kroppsspråk och därmed vilken information vi ”läcker”.

När du ska på ett viktigt möte, hålla en presentation eller vill påverka responsen du får så är alltså det första du kan göra att sätta dig själv i det tillstånd du vill vara. Vill du vara fokuserad, lugn, glad, eller något annat. Vill du utstråla kompetens, trygghet eller kanske pondus? Det är det vi jobbar med! Det är till och med mycket lättare än vad du tror.

Titta gärna på Amy Cuddys TED-talk om kroppsspråk. Det är riktigt intressant och fungerar hur bra som helst även i praktiken:

ICF PCC, NLP vaddå Coach?? Idag firar vi!

Ni kanske ser det här och där på vår sida: ”Certifierad coach enligt ICF”. Ibland lägger vi till ett ACC-certifierad eller från och med nu PCC-certifierad. När vi vill förtydliga ännu mer vad vi gör slänger vi in ett ”med NLP-inriktning” också. Solklart! Eller?

Att vara coach är ingen skyddad titel.  Du kan vara fotbollscoach, livscoach, karriärcoach. Det finns inga begränsningar. Hur ska du då veta vad  du ska leta efter när du faktiskt vill ha en coach som samarbetspartner i din personliga utveckling?

Malin, som är vår certifierade coach, har valt att certifiera sig hos Sveriges, Europas och världens största branschförening för professionella coacher – International Coach Federation (ICF).

Hos ICF kan du certifiera dig på tre nivåer. ACC, PCC eller MCC

ACC – den grundläggande nivån, står för Associate Certified Coach och kräver:

 • 60 dokumenterade coachspecifika utbildningstimmar
 • 10 timmars träning av specifika coachingfärdigheter med en kvalificerad mentorcoach
 • 100 verifierade klienttimmar
 • Teoretiskt prov på 150 frågor om etiska riktlinjer och ICF’s kärnkompetenser
 • Praktiskt prov som visar att du når upp till ACC-nivå i din coachning

PCC – den andra nivån, står för Professional Certified Coach och kräver:

 • 125 dokumenterade coachspecifika utbildningstimmar
 • 10 timmars träning av specifika coachingfärdigheter med en kvalificerad mentorcoach
 • 750 verifierade klienttimmar
 • Teoretiskt prov på 150 frågor om etiska riktlinjer och ICF’s kärnkompetenser
 • Praktiskt prov som visar att du når upp till PCC-nivå i din coachning

MCC – den högsta nivån, står för Master Certified Coach och kräver:

 •  200 dokumenterade coachspecifika utbildningstimmar
 • 10 timmars träning av specifika coachingfärdigheter med en kvalificerad mentorcoach
 • 2500 verifierade klienttimmar
 • Praktiskt prov som visar att du når upp till MCC-nivå i din coachning

 

För att få behålla sin certifiering behöver du kompetensutveckla dig och förnya certifikatet var tredje år. Så nu vet du allt du behöver om vad som krävs för att bli certifierad coach enligt ICF.

Det vi firar nu är att Malin efter 2 års målinriktat arbete nått nivån ICF PCC-certifierad coach. Inom kort påbörjar hon Masterutbildningen och siktar vidare mot 2500 timmar coacherfarenhet.

PCC-coach

 

PS: Det där med NLP tar vi en annan gång 😉

 

En låda med coachverktyg

Visste du att en professionell certifierad coach har en hel verktygslåda full med verktyg och angreppssätt att använda i coachsamtalen beroende på vad klienten vill diskutera?
Du kanske har hört talas om GROW och SMART som är några? Det finns så ofantligt mycket mer, och mer effektiva, verktyg att använda. I vår låda finns över 30 olika varianter på coachverktyg från utbildningen på Gothia Akademi.

coach-skovde

 

Vilka coachverktyg coachen använder beror alltså helt på vad klienten vill diskutera för dagen. NÖHRE är en favorit som fungerar i nästan alla lägen. Andra verktyg för se hur ditt beteende påverkar andra människor och därmed vilken respons du får, eller hur en vana kommer att påverka dig i längre perspektiv är ett annat sätt att arbeta. Ofta blir det riktigt viktiga insikter som dyker upp i sådana samtal.

Alla coachverktyg vi använder som coacher är framtagna med tanke på hur våra hjärnor fungerar. Det är därför det fungerar!

För att veta att du träffar en coach som har en gedigen kunskap bör du leta efter någon som är certifierad. Världens största branschorganisation för professionella coacher heter ICF (International Coach Federation). Där är bra att börja leta!

Värderingar som grund till framgång

En utav grundstenarna när vi arbetar med coachning, gruppcoachning och teamcoachning är värderingar.

Innan vi kan sätta mål, göra handlingsplaner, skapa nya vanor och nå framgång i det behöver vi ta reda på vad som är viktigt för oss egentligen. Dels behöver vi veta våra egna värderingar och dels behöver vi känna till värderingarna vår arbetsgrupp står för.

När du till exempel funderar på ditt arbete: vad är det som är viktigt för dig för att du ska trivas och prestera? Vi är alla individer med olika värderingar. Någon prioriterar arbetsro högst på listan, någon annan prioriterar hög lön medan den tredje prioriterar egen utveckling.

Om vi på vårt arbete (eller i våra relationer i övrigt) får lite, eller inget, utrymme för det vi värderar högst kommer det att påverka vårt mående, våra prestationer eller kanske vår hälsa. Det kommer också inverka på hur framgångsrika vi är när det gäller att nå våra mål.

När du tagit fram dina cirka 10-15 viktigaste värderingar behöver du jämföra dem och prioritera dem sinsemellan. Är arbetskamrater eller utveckling viktigast till exempel? Inte nog med det. när du kommit fram till att det är viktigt för dig med utveckling till exempel så behöver du dessutom definiera vad det är för dig konkret. Vad innebär varje värdering du kommit fram till i handling?

 

 

Vad ska vi nu ha denna information till?

En tanke är att när du vet vad du värderar högt kan du göra handlingsplaner för att få mer av det i ditt liv. Arbetar du som chef kan du motivera dina anställda med det som de värderar högst, inte med det du tror att de vill ha. Värderar din medarbetare utveckling högst kanske hon hellre vill ha en utbildning än en ekonomisk bonus som morot? Hur väl känner du dina medarbetare, kollegor, familjemedlemmar eller vänner? Vet du vad de värderar högst i olika områden?

När du vill lära dig mer och få hjälp med att lyfta fram dina egna eller dina medarbetares värderingar både som individer och som team kan du antingen använda dig av ett coachande förhållningssätt i din kommunikation, eller så kan du anlita en extern coach som hjälper dig med processen. Fördelen med det sistnämnda är att du inte riskerar att styra eller påverka processen. Vad passar dig bäst?

Vår coachning sker enligt ICF och vi använder NLP i stora delar av det vi gör. Malin är certifierad professionell coach med NLP-inriktning.

icf_logo_tr

 

 

 

 

INLPTA