Coachning

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en ledarstil där ledaren fungerar som en coach för sina medarbetare. Syftet är att hjälpa medarbetarna att utvecklas och nå sina mål genom att stärka deras självförtroende, färdigheter och kompetenser. Genom att använda ett coachande förhållningssätt i sin kommunikation hjälper du dina medarbetare att själva hitta lösningar på problem. Detta ökar känslan

Utveckla ledare med Lead Forward

Lead Forward för ledarutveckling Lead Forward är ett verktyg vi använder när vi coachar och utvecklar ledare. Att arbeta med Lead Forward som bas innebär att vi utgår från dig och hjälper dig vidare i en riktning som visat sig framgångsrik enligt forskningen. När vi arbetar med ledarutveckling fokuserar vi på följande aspekter: 1

Nya perspektiv

Att se saker ur nya perspektiv innebär att vi kan se våra problem, lösningar och utmaningar ur olika vinklar. Genom att göra det tänker vi lättare utanför boxen och får större förståelse för andra. Att få nya perspektiv på saker är något vi alla behöver jobba med. Alla har vi nog delat en upplevelse med

Misslyckande eller lärdom?

Titt som tätt möter jag människor som är rädda för att misslyckas. Misslyckande innebär smärta på ett personligt plan och rädslan för att göra fel igen ökar. Problemet är bara att det minskar vårt utrymme att lyckas när vi ser det på det sättet. Rädslan för att misslyckas får oss att ta den säkra vägen

Struktur sparar energi

Tydlighet i struktur gör det lätt att hitta fokus Struktur handlar om att jobba smart istället för hårt. Genom att ta kontrollen över din kalender, hitta rutiner och följa dem så avlastar du dig själv och kan lättare prioritera rätt saker. Struktur innebär att prioritera det som är viktigt före det som är bråttom, eller

Till toppen