Train the trainer – certifierad ledarskaps- och coachutbildare.

Efter ett års studier, praktik och knådande av forskning är Malin i mål med sin utbildning till certifierad ledarskaps- och coachutbildare.

En train the trainer är en utbildning som fokuserar på att utbilda utbildare så att kursdeltagare i utbildningar får mesta möjliga effekt av sin utbildning. Det handlar om att kunna möta kursdeltagare där de är och integrera kunskap i varje individ. För att lyckas med det behöver en utbildare har stor förståelse för människor sätt att tänka, känna och vara. Utbildaren behöver också ha mycket god självkännedom för att kunna möta varje kursdeltagare på rätt sätt.

trainers-training

”The holder of this certificate has successfully completed a training in the art of training coaches and leaders in Catalytic Coaching®️ and Catalytic Leadership®️.

The Trainers Training took place from 2020-03-09 to 2021-06-30. There was practical training on 20 days and extensive self-studies on scientific research on emotions, consciousness, social influence and cognitive neuroscience, as well as studies of world-class best practices derived from excellent trainers, teachers and memory masters. There was in total more than 500 hours of training and studies.

Evaluation included ongoing feedback, written assignments and both a practical and written final exam. The holder of this certificate is recognized as having demonstrated the highest degree of competence and skill as a trainer and has achieved and surpassed all criteria and standards of excellence required to merit this certificate.”

Utbildningen  till certifierad ledarskaps- och coachutbildare har hållits av Henrik Cederhed; grundare till Gothia Akademi.

Malin är en uppskattad utbildare inom coachning och ledarskap

Såhär säger Henrik Cederhed:  ”Jag har haft förmånen att sedan 2013 utbilda, arbeta med, och idag 30 juni 2021 också examinera Malin Emilsson som ledarskaps- och coachutbildare med inriktning på Katalyserande Coachning ® och Katalyserande Ledarskap®. Malin Emilsson är en utmärkt utbildare – hon är klok och förtroendeingivande, noggrann och strukturerad, lugn och trygg, enkel och tydlig, varm och empatisk, prestigelös, autentisk och mycket kompetent. Malin Emilsson är en målinriktad och omtänksam människa och utbildare med ett stort hjärta.”

Vill du att vi kommer till ditt företag och utvecklar ledare med eller utan personalansvar? Vi arbetar med ledarutveckling med eller utan verktyget Lead Forward. När vi arbetar med teamutveckling är verktyget Team Pro ett välkommet verktyg som gör processen konkret och mätbar.

Skicka ett mail eller ring Malin på 0722 – 46 06 89