Många av våra uppdrag handlar om att skapa samsyn i ledningsgrupper. Samsyn, samarbete och struktur var grunden i ett arbete vi gjort tillsammans med ledningsgruppen på Lidköping Energi.

Mitt uppdrag som facilitator och teamcoach handlar i dessa lägen om att få igång dialogen och skapa ett tryggt utrymme för att diskutera det som fungerar bra. Och det som kan bli ännu bättre.

Grunden i ledningsgruppsutveckling handlar om att få en tydlig och överenskommen bild runt det gemensamma uppdraget, samt tydliggöra roller och förväntningar. När det är på plats kan vi börja utveckla arbetssätt och beteenden i teamet. Det i sin tur gör att energi och fokus hamnar på rätt ställe. Vi tar också med ledarperspektivet genom att utforska transformativt eller agilt ledarskap där det passar,

Nedan kan du läsa vad Christian Olausson som är VD för Lidköping Energi tog med sig ifrån vårt arbete tillsammans.

 

Vi skapar samsyn i ledningsgruppen

”Jag befann mig i en situation där jag var ny i min roll och ville sätta en bra grund för vårt samarbete i ledningsgruppen. Vi behövde skapa struktur kring vårt arbete och våra roller. Det var viktigt för mig att vi skulle förstå vad som var vårt uppdrag och att alla i ledningsgruppen arbetade åt samma håll och därför hörde jag av mig till Malin på Kraft & Balans.

När jag tog hjälp av Kraft & Balans så upplevde jag att situationen förändrades positivt. Arbetet vi gjorde hjälpte mig och min ledningsgrupp att förbättra vårt samarbete och vad vi kunde förvänta oss av varandra. Malin, som var vår coach, var duktig på att lyfta våra utmaningar och sätta ord på dem. Hon fungerade som en facilitator och det märktes att hon har lång erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper. Vi har fortfarande en bit att gå och planerar en fortsättning på arbetet.

”Vi fick med oss något konkret”

Det som jag och min ledningsgrupp upplevde som mest betydelsefullt under samarbetet var att vi fick med oss något konkret. Vi bollade frågor och arbetade med hur vi skulle jobba på våra ledningsgruppsmöten och hur vi skulle sätta vår agenda. Samarbetet hjälpte oss att skapa en tydligare struktur kring vårt arbete och att veta vad vi kunde förvänta oss av varandra.

Det var väldigt enkelt att samarbeta med Malin på Kraft & Balans. Hon kunde sätta sig in och förstå våra utmaningar och behov på ett bra sätt. Malin är kompetent, lätt att samarbeta med och jordnära. Hon hänvisade till fakta och gjorde det applicerbart på vår specifika situation och utmaning. Hennes långa erfarenhet gjorde att hon tog upp väldigt bra frågor som ledde oss framåt. Det var en mycket positiv upplevelse att samarbeta med henne. Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans till andra som står inför liknande utmaningar.”

Christian Olausson, VD Lidköping Energi

 

Vill du också skapa samsyn i din ledningsgrupp? Kontakta Malin på 0722 – 46 06 89 eller skicka ett meddelande så bollar vi lite!