Teamutveckling

Teamutveckling innebär att utveckla samarbetet, beteenden och processerna i ett team. En individ kan aldrig själv göra hela skillnaden. När vi tillsammans bidrar med våra styrkor och tar ansvar för vårt beteende i gruppen utvecklar vi kulturen.

Teamutveckling med både hjärta och hjärna

Har dina medarbetare mer problemfokus än lösningsfokus? Är de stressade, missnöjda och inte så produktiva som de skulle kunna vara? Kanske tar det sig uttryck i konflikter i teamet, eller att teamet har svårt att prioritera och kommunicera?

Vår teamutveckling knyter ihop behovet av självledarskap på individnivå och förståelse för kraften i att arbeta i team där vi drar nytta av den kollektiva intelligensen. När samarbetet flyter bra tack vare smarta processer, god kommunikation och hög grad av trygghet och tillit blir teamets output än mer värdefullt för organisationen.

Teamutveckling kan ske i alla konstellationer där det är konstaterat att ni faktiskt är ett team och inte en grupp. Skillnaden är viktig att förstå då det påverkar hur vi kan och bör samarbeta, samt vilka förväntningar vi kan ha på varandra.

Har ni ett gemensamt mål, som ni behöver samarbeta kring för att uppnå? Då är ni troligtvis ett team. Kanske är ni ett utvecklingsteam eller en ledningsgrupp? Oavsett vilket kan vi hjälpa er att utvecklas tillsammans.

teamutveckling

Teamutveckling handlar om att utvecklas både på egen hand och tillsammans.

Arbetet med att utveckla organisationen och nå framgång börjar alltid med människorna som befolkar den. Vi hjälper er att bryta ned företagets övergripande visioner till värdefulla mål, som når ända in i hjärtat på varje medarbetare. Det är lika viktigt oavsett om vi arbetar med teamutveckling eller ledningsgruppsutveckling.

Ett team kan aldrig utvecklas och bli ett väloljat maskineri om vi inte har med oss varje individ i utvecklingsarbetet. Teamutveckling handlar både om att skapa processer för hur samarbetet ska och att identifiera vilka beteenden som är önskvärda för att teamet ska nå sitt mål.

Med fokus på ledar- och medarbetarskap, transparens och delaktighet skapar vi engagemang på alla nivåer. Vi coachar, faciliterar och utbildar teamet och individerna i teamet. Kunskapen ni får med vår hjälp integreras hos varje individ – på så vis fortsätter ni att använda och utveckla den långt efter att vår insats avslutats.

Teamutveckling med Team Pro

Vi arbetar gärna med det konkreta verktyget Team Pro när vi hjälper team att utvecklas. Bakom verktyget finns gedigen forskning på effektiva team vilket vi har paketerat online. På så sätt kan vi på bästa sätt utnyttja tiden när vi ses till att hitta konkreta punkter att utveckla i just ert team.

Team eller grupp?

Är ni ett team eller är ni en grupp? Det är avgörande att vara överens om för att skapa rätt förutsättningar och förväntningar på samarbetet. Oavsett vilket kan vi hjälpa er att utvecklas och tydliggöra spelregler som skapar en samsyn och därmed effektivitet och arbetsglädje.

Agila arbetssätt

I vår komplexa omvärld behöver organisationer få nytta av kompetensen hos varje individ. De företag som lyckas bäst är de som har en hög psykologisk trygthet, stor flexibilitet och ett välfungerande samarbete i och mellan team och agila ledare. Vi bidrar med kompetens och workshops som stöttar er i det arbetet.

kraft-och-balans

Onlinekurs som bas för teamutveckling

Teamutveckling innebär ofta ett komplext arbete där vi utöver kunskap om vad som visat sig vara effektivt också behöver kunskap om människor och samspel mellan människor och team. Med vår digitala introduktion i forskningen på effektiva team får ni en bra grund att stå på när det gäller att förstå vad som behöver fungera och varför.

Kursen är en naturlig del av det arbete vi gör med teamutveckling och säljs tillsammans med våra workshops och utbildningar som gör att kunskapen integreras i er vardag.

Vad säger våra kunder?

Strategiworkshop med ledningsgrupp

Vår relativt nya ledningsgrupp hade förmånen att genomföra en workshop tillsammans med Malin, med syfte att både lära känna varandra, men också att få samsyn kring strategin framåt.

Malin agerade facilitator på ett utmärkt sätt. Och gav oss även bra verktyg att ta med tillbaka till vår dagliga verksamhet. Jag tror det finns mycket att vinna på att låta en extern person hålla i taktpinnen vid den här typen av övningar, och jag rekommenderar varmt Malin till liknande uppdrag!

Moa Göransdotter, Vice VD, Smiling Faces

Ledarskapsutveckling på arbetsförmedlingen

Efter jag träffat Malin har jag fått förståelse för både mitt eget och andras beteende/upplevelser. Det har lett till att jag har fått konkreta verktyg att jobba med i samtal med bl.a medarbetare.

Jag har även fått träna praktiskt på olika samtal vilket varit oerhört värdefullt för min fortsatta utveckling. I många utbildningar jag fått tidigare har man bara pratat teori och jag har saknat den praktiska övningen.

Malin har coachat och utmanat mig på ett positivt sätt. Vilket har gjort att jag äntligen kommer framåt inom områden kommunikation på delar som jag tidigare saknat. Jag vill varmt rekommendera Malin!

Anneli, Enhetschef, Arbetsförmedlingen

Ledarcoachning

Malin är inte bara en genuint varm, trygg och jordnära person som jag fått ett enormt förtroende för. Hon är även en mycket professionell, skarp och fullt närvarande coach som jag verkligen upplever tar mig och uppdraget på allvar.

Jag har – tack vare hennes förmåga att på ett helt naturligt sätt ställa de mest tankeväckande och insiktsgivande frågeställningarna – kunnat tydliggöra min faktiska situation och vart jag egentligen vill. Samt hittat svar på flera frågeställningar jag brottats med. Och även fått en större självinsikt.
Jag rekommenderar verkligen att anlita Malin som coach!!

Projektledare, Södra

Workshop om motivation med ledningsgrupp

Efter workshopen med Malin och Marie från Kraft & Balans där vi fick lära känna varandras behov i vår ledningsgrupp kommer mitt arbete som ledare och chef bli enklare. Det gav oss verktyg i att utveckla vår organisation. Det gav också en bra bild av vilken pusselbit vi saknade i gruppen och vad vi skall göra för att hitta den.

Jag känner att i vårt jobb kring arbetsglädje och värdegrund så är att vi mår bra på jobbet en väsentlig bit och att då förstå varandra i hur vi agerar i olika situationer och vilka behov vi har hjälper oss att nå dit.

Johan Karlsson, avdelningschef, Skövde Kommun

Utbildning för ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i inre motivation och fått en bättre förståelse för psykologiska behov hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen.

Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag.

Anders Sjögren, VD, Kaffekompaniet

Ledarutveckling med Lead Forward

Lead Forward är ett fantastiskt verktyg för dig som verkligen vill gå ner i detalj på hur du som ledare kan bli ännu bättre på att stärka dina medarbetare och dig själv som ledare. Som ledare är det viktigt att reflektera och ställa frågor kring sitt egna ledarskap. Både för sig själv och till medarbetarna.

Genom Malin Emilsson och Lead Forward har jag gjort precis det och där igenom skapat en helt ny bild och handlingsplan för att i framtiden ännu bättre möta mina medarbetares förväntningar. Det är både utmanade och stimulerande att förtydliga bilden om mitt ledarskap på detta sätt.

Vill ge alla min starkaste rekommendation att investera i den förhållandevis korta tiden med Malin för att efteråt kunna peka på precis det du behöver utveckla eller justera i ditt ledarskap!

Jerrie Cullberg, Regionchef, Capio Närsjukvård

Förändringsledning med Colorama

Vi kontaktade Malin på Kraft & Balans då vi behövde stöttning utifrån för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska stress på vår arbetsplats.   Vi fick hjälp med samarbetet, kommunikationen, måendet, personkemin, strukturen och främst fick vi bra verktyg att jobba med framåt.

Det har varit väldigt betydelsefull att ha en kontinuerlig stöttning av Malin. Att ha någon utifrån som kan hjälpa till att räta ut funderingar, bolla frågor och utmaningar är värdefullt.

Jag rekommenderar Malin & Kraft & Balans varmt. Upplägget har varit anpassat för oss. Vi har haft bra workshops för att få ihop ett team så att alla jobbar mot samma mål. Förändringar och förbättringar behövs alltid. Vi är väldigt nöjda!

Angelina Aliri, Butikschef, Colorama Billingen Färg

Coachning för medarbetare med korttidsfrånvaro

Det jag tycker har varit bra med samtalen är att det blir fokus på hela livssituationen för medarbetaren.

Man ser både arbetsliv och privatliv att allt hänger samman. Detta får medarbetaren att inse att man själv har ett ansvar för sitt eget liv och att det är bara medarbetaren själv som kan förändra sitt liv om den själv vill.

Jag tycker att medarbetaren får verktyg för att ta tag i sitt liv, tankar och idéer som gör att de mår bättre. Och därmed fungerar bättre på arbetet och i privatlivet

Enhetschef

Föreläsning om självledarskap

Malins föreläsning gav många tankar och tips, som jag känner att jag har nytta av både i yrket och privat. En klockren föreläsning när man fokuserar på arbetsmiljö, där medarbetarens eget ansvar lyfts fram på ett bra sätt.

Bra bilder både verkliga och mentala, där en koppling till Malins liv gjorde det hela personligt på ett lagom sätt. Lärdomen för många blev att man väljer själv vad man ska lägga sin kraft och energi på, på vad man kan påverka och på vilket sätt man i så fall kan göra det. Livet handlar om val.

Jag rekommenderar verkligen andra att låta sig inspireras av Malins föreläsning

S. Johansson, Vårdenhetschef, VG-regionen

Vi arbetar dagligen med att utbilda och coacha ledare, team och ledningsgrupper. Med vår hjälp bygger våra kunder kraftfulla företag genom ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. I våra uppdragspresentationer kan du läsa om hur vi gått tillväga i några av uppdragen.

Samsyn i ledningsgruppen på Lidköping Energi

Många av våra uppdrag handlar om att skapa samsyn i ledningsgrupper. Samsyn, samarbete och struktur var grunden i ett arbete vi gjort tillsammans med ledningsgruppen på Lidköping Energi. Mitt

Våra verktyg för att utveckla ledarskap och teamarbete

När vi jobbar med teamutveckling använder vi metoden Team Pro  som utgår från forskningen om vad som skapar effektiva team. Samt omsätter detta till konkreta handlingar i verkligheten.

När vi arbetar med att utveckla ledare använder vi ofta metoden Lead Forward. Metoden bygger på Full Range Leadership Model, som är en av de mest vedertagna ledarskapsmodellerna och som erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Katalyserande coaching

Varje person och situation är unik. Därför kräver också varje arbetsgrupp och utmaning sitt angreppssätt. Vi hjälper er att själva identifiera vad ni vill och vad som krävs för att komma dit. Därefter stöttar vi dig att få det gjort.

Senaste artiklar

Vad gör en professionell coach?

Vad gör en professionell coach? En professionell coach är en person som arbetar med att hjälpa individer eller grupper att uppnå sina mål. Både genom att öka medvetenheten, förbättra prestationen och utveckla

Coaching för ledare

Hur coaching för ledare ger attaktiva arbetsplatser Coaching för ledare kan hjälpa till att bygga kraft och balans i organisationen. För visst är det så att trygga, tydliga och genuina ledare bidrar till

Jag vill bli kontaktad

Om du vill att vi kontaktar dig är du välkommen att fylla i dina uppgifter. Vi hör vi av oss så snart vi kan.

Till toppen