Ledarskap för framgångsrika företag

Ledarskap, kultur och effektiva team är hörnstenar för engagemang och delaktighet.
Engagemang och delaktighet skapar i sin tur kraftfulla och  framgångsrika företag.

Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå?

Ledarskap kan vara utmanande. Känner du att…

  • dina ledningsgruppensmöten blir mer avrapportering än utveckling?
  • förväntningarna på dig är otydliga och att dina mandat är vaga?
  • ditt team skulle kunna fungera bättre?
  • er ledningskommunikation behöver bli tydligare?
  • du och dina kollegor behöver bli bättre på självledarskap?

Vi hjälper dig!

Hos oss finns förmågan att coacha, lotsa och följa er dit ni behöver gå för att utveckla ledarskap, ledningsgruppsarbete och teamarbete. Vi vet att skrapa på ytan löser inga problem i längden. Ni får hjälp er att ta reda på var problemet verkligen ligger och vi stöttar er framåt.

Och du, vi utgår från er verklighet – inte vår.

Ledarskapsutvecklare

Det här kan vi hjälpa dig med inom ledarskap

Ledningsgruppsutveckling

Skapa samsyn i din ledningsgrupp kring ert gemensamma uppdrag och därmed nå resultat snabbare.

Ledarutveckling

Vi möter dig där du är och utvecklar ditt ledarskap. Och vi utmanar dig att byta perspektiv samt coachar dig och din arbetsgrupp till framgång.

Teamutveckling

En individ kan aldrig själv göra hela skillnaden. När vi tillsammans bidrar med våra styrkor och tar ansvar för vårt beteende i gruppen utvecklar vi kulturen.

Medarbetarutveckling

Utveckla dina medarbetare, så utvecklar du ditt företag. Det är när medarbetarna känner delaktighet och får växa i sin roll som ni får driv hela vägen.

Vad säger våra kunder?

Förändringsledning med Colorama

Vi kontaktade Malin på Kraft & Balans då vi behövde stöttning utifrån för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska stress på vår arbetsplats.   Vi fick hjälp med samarbetet, kommunikationen, måendet, personkemin, strukturen och främst fick vi bra verktyg att jobba med framåt.

Det har varit väldigt betydelsefull att ha en kontinuerlig stöttning av Malin. Att ha någon utifrån som kan hjälpa till att räta ut funderingar, bolla frågor och utmaningar är värdefullt.

Jag rekommenderar Malin & Kraft & Balans varmt. Upplägget har varit anpassat för oss. Vi har haft bra workshops för att få ihop ett team så att alla jobbar mot samma mål. Förändringar och förbättringar behövs alltid. Vi är väldigt nöjda!

Angelina Aliri, Butikschef, Colorama Billingen Färg

Workshop om motivation med ledningsgrupp

Efter workshopen med Malin och Marie från Kraft & Balans där vi fick lära känna varandras behov i vår ledningsgrupp kommer mitt arbete som ledare och chef bli enklare, och det gav oss verktyg i att utveckla vår organisation. Det gav också en bra bild av vilken pusselbit vi saknade i gruppen och vad vi skall göra för att hitta den.

Jag känner att i vårt jobb kring arbetsglädje och värdegrund så är att vi mår bra på jobbet en väsentlig bit och att då förstå varandra i hur vi agerar i olika situationer och vilka behov vi har hjälper oss att nå dit.

Johan Karlsson, avdelningschef, Skövde Kommun

Coachning för medarbetare med korttidsfrånvaro

Det jag tycker har varit bra med samtalen är att det blir fokus på hela livssituationen för medarbetaren.

Man ser både arbetsliv och privatliv att allt hänger samman, det får medarbetaren att inse att man själv har ett ansvar för sitt eget liv och att det är bara medarbetaren själv som kan förändra sitt liv om den själv vill.

Jag tycker att medarbetaren får verktyg för att ta tag i sitt liv, tankar och idéer som gör att de mår bättre och därmed fungerar bättre på arbetet och i privatlivet

Enhetschef

Föreläsning om självledarskap

Malins föreläsning gav många tankar och tips, som jag känner att jag har nytta av både i yrket och privat. En klockren föreläsning när man fokuserar på arbetsmiljö, där medarbetarens eget ansvar lyfts fram på ett bra sätt.

Bra bilder både verkliga och mentala, där en koppling till Malins liv gjorde det hela personligt på ett lagom sätt. Lärdomen för många blev att man väljer själv vad man ska lägga sin kraft och energi på, på vad man kan påverka och på vilket sätt man i så fall kan göra det. Livet handlar om val.

Jag rekommenderar verkligen andra att låta sig inspireras av Malins föreläsning

S. Johansson, Vårdenhetschef, VG-regionen

Ledarutveckling med Lead Forward

Lead Forward är ett fantastiskt verktyg för dig som verkligen vill gå ner i detalj på hur du som ledare kan bli ännu bättre på att stärka dina medarbetare och dig själv som ledare. Som ledare är det viktigt att reflektera och ställa frågor kring sitt egna ledarskap, både för sig själv och till medarbetarna.

Genom Malin Emilsson och Lead Forward har jag gjort precis det och där igenom skapat en helt ny bild och handlingsplan för att i framtiden ännu bättre möta mina medarbetares förväntningar. Det är både utmanade och stimulerande att förtydliga bilden om mitt ledarskap på detta sätt.

Vill ge alla min starkaste rekommendation att investera i den förhållandevis korta tiden med Malin för att efteråt kunna peka på precis det du behöver utveckla eller justera i ditt ledarskap!

Jerrie Cullberg, Regionchef, Capio Närsjukvård

Ledarcoachning

Malin är inte bara en genuint varm, trygg och jordnära person som jag fått ett enormt förtroende för. Hon är även en mycket professionell, skarp och fullt närvarande Coach som jag verkligen upplever tar mig och uppdraget på allvar.

Jag har – tack vare hennes förmåga att på ett helt naturligt sätt ställa de mest tankeväckande och insiktsgivande frågeställningarna – kunnat tydliggöra min faktiska situation och vart jag egentligen vill, samt hittat svar på flera frågeställningar jag brottats med och även fått en större självinsikt.
Jag rekommenderar verkligen att anlita Malin som coach!!

Projektledare, Södra

Ledarskapsutveckling på arbetsförmedlingen

Efter jag träffat Malin har jag fått förståelse för både mitt eget och andras beteende/upplevelser. Jag har fått konkreta verktyg att jobba med i samtal med bl.a medarbetare.

Jag har även fått träna praktiskt på olika samtal vilket varit oerhört värdefullt för min fortsatta utveckling. I många utbildningar jag fått tidigare har man bara pratat teori och jag har saknat den praktiska övningen.

Malin har coachat och utmanat mig på ett positivt sätt vilket har gjort att jag äntligen kommer framåt inom områden kommunikation på delar som jag tidigare saknat. Jag vill varmt rekommendera Malin!

Anneli, Enhetschef, Arbetsförmedlingen

Strategiworkshop med ledningsgrupp

Vår relativt nya ledningsgrupp hade förmånen att genomföra en workshop tillsammans med Malin, med syfte att både lära känna varandra, men också att få samsyn kring strategin framåt.

Malin agerade facilitator på ett utmärkt sätt, och gav oss även bra verktyg att ta med tillbaka till vår dagliga verksamhet. Jag tror det finns mycket att vinna på att låta en extern person hålla i taktpinnen vid den här typen av övningar, och jag rekommenderar varmt Malin till liknande uppdrag!

Moa Göransdotter, Vice VD, Smiling Faces

Utbildning för ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i inre motivation och fått en bättre förståelse för psykologiska behov hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen.

Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag.

Anders Sjögren, VD, Kaffekompaniet

Våra verktyg för att utveckla ledarskap och teamarbete

När vi jobbar med teamutveckling använder vi metoden Team Pro  som utgår från forskningen om vad som skapar effektiva team. Samt omsätter detta till konkreta handlingar i verkligheten.

När vi arbetar med att utveckla ledare använder vi ofta metoden Lead Forward. Metoden bygger på Full Range Leadership Model, som är en av de mest vedertagna ledarskapsmodellerna och som erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Katalyserande coaching

Varje person och situation är unik. Därför kräver också varje arbetsgrupp och utmaning sitt angreppssätt. Vi hjälper er att själva identifiera vad ni vill och vad som krävs för att komma dit. Därefter stöttar vi dig att få det gjort.

Exempel på uppdrag

Vi arbetar dagligen med att utbilda och coacha ledare, team och ledningsgrupper. Med vår hjälp bygger våra kunder kraftfulla företag genom ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. I våra uppdragspresentationer kan du läsa om hur vi gått tillväga i några av uppdragen.

Chefscoachning med KC Group

I ett av våra uppdrag hos KC Group har vi arbetat med Arbetförmedlingens chefer där vi coachat och utbildat i coacande samtal. Såhär säger en av cheferna vi

Några av de företag som vi jobbat med

Daloc,  Prolympia, Colorama, Kaffekompaniet, Aspia, Smiling Faces, Ludvig & Co, Capio Närsjukvård, Lidköpings Energi,
Högskolan i Skövde, Volvo Cars, Solör Bioenergi, Skövde Kommun, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, KC Group,
Södra Älvsborgs Sjukhus, EY, CCL, Västsvenska Handelskammaren

Ta ditt företag till nästa nivå i tre steg

1. Boka möte

Boka ett möte med oss för att prata om de utmaningar du har. Om vi tror att vi kan hjälpa dig får du ett anpassat affärsförslag.

Mötet tar vi online, hos dig eller på vårt kontor. Sen justerar vi vårt förslag tills du är helt nöjd med upplägget.

2. Vi utbildar & coachar

Låt oss coacha och utveckla dina ledare och team.

Vi kombinerar våra onlineutbildningar med coachning, workshops och utbildningar på plats. Fokus är på integrera din nya kunskap. Och göra dig trygg i att använda den i din vardag.

3. Bli framgångsrik

Transferera de nya kunskaperna och insikterna – och bli mer framgångsrika!

Många utbildningar genererar ett kortvarigt resultat. Vi har med forskningen i ryggen ett längre perspektiv. Vi vill att du börjar agera på ett nytt sätt och fortsätter med det över tid. Det skapar långsiktig framgång.

Kraft & Balans har sedan 2013 utvecklat människor och företag genom coachning och utbildning – alltid med fokus på människan. Vårt mål är alltid att ge dig som kund hjälp till långsiktig förändring. För att lyckas med det räcker det inte med färdiga lösningar. Därför kundanpassar vi varje leverans, och börjar alltid med att noggrant lyssna in och kartlägga just ert nuläge.

Tillsammans med dig genomför vi ett upplägg som hjälper er att utveckla det som behövs. Vi finns nära er och stöttar er under processens gång och ser dessutom till att ni kan fortsätta resan mot era mål långt efter att vår insats har avslutats.

Vi bedriver seriös utbildning inom ledarskap samt arbetar med teamutveckling och coachning med forskningsbaserade metoder som grund.

Får vi hjälpa dig att utvecklas som ledare?

Ledarskap med Kraft & Balans

När vi arbetar med att utveckla ledare och team tänker vi ledarskap i ett vidare perspektiv. Att leda sig själv är en grund för att kunna leda andra på ett bra sätt. Att leda sig själv är också en grund för att kunna samarbeta i team.

Ledarskap handlar i mycket om att förstå, påverka och utveckla både sig själv och andra. Det är det vi hjälper dig med. Genom coachning kan vi skapa självinsikt och stötta dig att hitta dina egna vägar framåt.  Utbildning bidrar till ny kompetens i din ryggsäck. Och genom att träna på ledarskap, kommunikation och facilitering sätter du kunskapen i ryggmärgen. På så sätt har du den lätt tillgänglig när du behöver den i din vardag.

Senaste artiklar

Agilt ledarskap

Agilt ledarskap handlar om att leda och organisera arbete på ett sätt som främjar agilitet och flexibilitet i organisationen. En agil ledare fokuserar på att skapa en miljö där teamen kan arbeta autonomt. De

Vad gör en professionell coach?

Vad gör en professionell coach? En professionell coach är en person som arbetar med att hjälpa individer eller grupper att uppnå sina mål. Både genom att öka medvetenheten, förbättra prestationen och utveckla

Kotters 8 steg

Kotters förändringsmodell Kotters 8 steg är en modell utvecklad av John Kotter, en ledande expert på förändringsledning och professor vid Harvard Business School. Han presenterade modellen i sin bok “Leading Change” från

Lär dig mer om ledarskap online

När vi arbetar med utbildning och coachning inom ledarskap, teamarbete och medarbetarskap vill vi använda tiden vi ses på bästa sätt. Därför har vi tagit fram webbkurser med forskningsbaserad kunskap som våra deltagare genomför på egen hand innan vi ses.

Givetvis kan du också köpa kurserna fritt och lägga till tid med oss längre fram.

Här hittar du våra webbkurser.

ledarskap-onlinekurs

Jag vill bli kontaktad

Om du vill att vi kontaktar dig är du välkommen att fylla i dina uppgifter och ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan.

Till toppen