Ledarutveckling

Vi möter dig där du är, utvecklar ditt ledarskap, utmanar dig att byta perspektiv och coachar dig och din arbetsgrupp till framgång.

Vill du utvecklas i din ledarroll?

Drunknar du i jobb och har inte koll på din kalender? Hinner du inte klart det du planerar och tar dig inte tid för reflektion? Upplever du att förväntningarna på dig och dina mandat är otydliga? Funderar du också på hur du kan få dina medarbetare mer engagerade och mer självledande? Vi förstår dig. Genom åren har vi mött hundratals ledare som berättar om en vardag likt den vi just beskrev. En sådan vardag leder ofta till stress och att du känner dig omotiverad. Så behöver det inte vara! Med vår ledarutveckling får du verktyg och metoder som bidrar till större trygghet i din yrkesroll genom en ökad kompetens, tydligare kommunikation och ett mer insiktsfullt ledarskap.

Vad driver dig – egentligen? Och hur kan du använda det för att nå framgång i din organisation? Med vår ledarutveckling stöttar våra välmeriterade coacher dig att upptäcka dina egna drivkrafter och behov, och visar hur du använder de insikterna för att leda andra. När du lärt känna dig själv kan du också coacha dina medarbetare utifrån deras behov. Du blir en trygg och tydlig ledare i med- och motvind, och lotsar din arbetsgrupp från problemfokus till lösningsfokus. Vi hjälper dig från start till mål i det arbetet.

Utveckling och förändring är naturliga delar i att skapa framgångsrika företag. Samtidigt är våra hjärnor sedan tusentals år inställda på att skydda oss från faror. Därför reagerar många av oss med rädsla inför nya situationer. Vi utgår från praktisk beteendepsykologi och ger dig en mängd verktyg för att presentera och genomföra förändringar på dina medarbetares villkor. När alla drar åt samma håll når ni ända fram – och längre.

Individuell ledarutveckling

Att arbeta med vår individuella ledarutveckling innebär en kombination av teori i form av webbkurser och coachning över tid. Du varvar ny kunskap med reflektion, träning och uppföljning. Vi finns med dig på vägen.

Ledarcoachning

Ibland är det viktigare att bara ha ett bollplank och coach i de frågeställningar och utmaningar som dyker upp, snarare än att fokusera på att utveckla ledarskap. Coachning är vårt expertområde där vi skräddarsyr upplägget helt utifrån dina önskemå.

Leda team

En individ kan aldrig själv göra hela skillnaden. Du som ledare skapar förutsättningar för dina medarbetare och när vi tillsammans bidrar med våra styrkor utvecklas hela organisationen. Vi coachar både dig och ditt team utfrån behov och utifrån era olika roller och ansvarsområden.

Långsiktig ledarutveckling

Vi tror på att det goda ledarskapet utvecklas över tid snarare än på en kortare ledarskapsutbildning.
Av den anledningen arbetar vi med långsiktig ledarutveckling där du integrerar kunskaperna och insikterna i din vardag.
Du provar, utvecklar och renodlar din unika ledarstil i ditt unika sammanhang. Vi finns som din coach, mentor och sparringpartner under tiden.

Ledarutveckling skräddarsytt online

Vår webbkurs där vi kombinerar lärande online med att coacha och träna ledare individuellt eller i grupp har blivit väldigt uppskattat . Med basen gedigen ledarskapsforskning skräddarsyr vi ledarprogrammet efter dina behov.

Vad säger våra kunder?

Vår relativt nya ledningsgrupp hade förmånen att genomföra en workshop tillsammans med Malin, med syfte att både lära känna varandra, men också att få samsyn kring strategin framåt. Malin agerade facilitator på ett utmärkt sätt, och gav oss även bra verktyg att ta med tillbaka till vår dagliga verksamhet. Jag tror det finns mycket att vinna på att låta en extern person hålla i taktpinnen vid den här typen av övningar, och jag rekommenderar varmt Malin till liknande uppdrag!

Moa Göransdotter, Vice VD, Smiling Faces

Lead Forward är ett fantastiskt verktyg för dig som verkligen vill gå ner i detalj på hur du som ledare kan bli ännu bättre på att stärka dina medarbetare och dig själv som ledare. Som ledare är det viktigt att reflektera och ställa frågor kring sitt egna ledarskap, både för sig själv och till medarbetarna.

Genom Malin Emilsson och Lead Forward har jag gjort precis det och där igenom skapat en helt ny bild och handlingsplan för att i framtiden ännu bättre möta mina medarbetares förväntningar. Det är både utmanade och stimulerande att förtydliga bilden om mitt ledarskap på detta sätt.

Vill ge alla min starkaste rekommendation att investera i den förhållandevis korta tiden med Malin för att efteråt kunna peka på precis det du behöver utveckla eller justera i ditt ledarskap!

Jerrie Cullberg, Regionchef, Capio Närsjukvård
Efter workshopen med Malin och Marie från Kraft & Balans där vi fick lära känna varandras behov i vår ledningsgrupp kommer mitt arbete som ledare och chef bli enklare, och det gav oss verktyg i att utveckla vår organisation. Det gav också en bra bild av vilken pusselbit vi saknade i gruppen och vad vi skall göra för att hitta den.

Jag känner att i vårt jobb kring arbetsglädje och värdegrund så är att vi mår bra på jobbet en väsentlig bit och att då förstå varandra i hur vi agerar i olika situationer och vilka behov vi har hjälper oss att nå dit.

Johan Karlsson, avdelningschef, Skövde Kommun

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i inre motivation och fått en bättre förståelse för psykologiska behov hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen.

Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag.

Anders Sjögren, VD, Kaffekompaniet
Malin är inte bara en genuint varm, trygg och jordnära person som jag fått ett enormt förtroende för. Hon är även en mycket professionell, skarp och fullt närvarande Coach som jag verkligen upplever tar mig och uppdraget på allvar.

Jag har – tack vare hennes förmåga att på ett helt naturligt sätt ställa de mest tankeväckande och insiktsgivande frågeställningarna – kunnat tydliggöra min faktiska situation och vart jag egentligen vill, samt hittat svar på flera frågeställningar jag brottats med och även fått en större självinsikt.
Jag rekommenderar verkligen att anlita Malin som coach!!

Projektledare, Södra

Malins föreläsning gav många tankar och tips, som jag känner att jag har nytta av både i yrket och privat. En klockren föreläsning när man fokuserar på arbetsmiljö, där medarbetarens eget ansvar lyfts fram på ett bra sätt. Bra bilder både verkliga och mentala, där en koppling till Malins liv gjorde det hela personligt på ett lagom sätt. Lärdomen för många blev att man väljer själv vad man ska lägga sin kraft och energi på, på vad man kan påverka och på vilket sätt man i så fall kan göra det. Livet handlar om val. Jag rekommenderar verkligen andra att låta sig inspireras av Malins föreläsning

S. Johansson, Vårdenhetschef, VG-regionen

Det jag tycker har varit bra med samtalen är att det blir fokus på hela livssituationen för medarbetaren. Man ser både arbetsliv och privatliv att allt hänger samman, det får medarbetaren att inse att man själv har ett ansvar för sitt eget liv och att det är bara medarbetaren själv som kan förändra sitt liv om den själv vill. Jag tycker att medarbetaren får verktyg för att ta tag i sitt liv, tankar och idéer som gör att de mår bättre och därmed fungerar bättre på arbetet och i privatlivet

Enhetschef

Vi kontaktade Malin på Kraft & Balans då vi behövde stöttning utifrån för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska stress på vår arbetsplats.   Vi fick hjälp med samarbetet, kommunikationen, måendet, personkemin, strukturen och främst fick vi bra verktyg att jobba med framåt.

Det har varit väldigt betydelsefull att ha en kontinuerlig stöttning av Malin. Att ha någon utifrån som kan hjälpa till att räta ut funderingar, bolla frågor och utmaningar är värdefullt.

Jag rekommenderar Malin & Kraft & Balans varmt. Upplägget har varit anpassat för oss. Vi har haft bra workshops för att få ihop ett team så att alla jobbar mot samma mål. Förändringar och förbättringar behövs alltid. Vi är väldigt nöjda!

Angelina Aliri, Butikschef, Colorama Billingen Färg

Efter jag träffat Malin har jag fått förståelse för både mitt eget och andras beteende/upplevelser. Jag har fått konkreta verktyg att jobba med i samtal med bl.a medarbetare. Jag har även fått träna praktiskt på olika samtal vilket varit oerhört värdefullt för min fortsatta utveckling. I många utbildningar jag fått tidigare har man bara pratat teori och jag har saknat den praktiska övningen. Malin har coachat och utmanat mig på ett positivt sätt vilket har gjort att jag äntligen kommer framåt inom områden kommunikation på delar som jag tidigare saknat. Jag vill varmt rekommendera Malin!

Anneli, Enhetschef, Arbetsförmedlingen

Case

Vi arbetar dagligen med att utbilda och coacha ledare, team och ledningsgrupper. Med vår hjälp bygger våra kunder kraftfulla företag genom ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. I våra casepresentationer kan du läsa om hur vi gått tillväga i några av uppdragen.

Våra verktyg för att utveckla ledarskap och teamarbete

När vi jobbar med teamutveckling använder vi metoden Team Pro, som utgår från forskningen om vad som skapar effektiva team samt omsätter detta till konkreta handlingar i verkligheten.

När vi arbetar med att utveckla ledarskap använder vi ofta metoden Lead Forward. Metoden bygger på Full Range Leadership Model, som är en av de mest vedertagna ledarskapsmodellerna och som erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Katalyserande coaching

Varje person och situation är unik. Därför kräver också varje arbetsgrupp och utmaning sitt angreppssätt. Vi hjälper er att själva identifiera vad ni vill, vad som krävs för att komma dit och sedan få det gjort.

Senaste artiklar

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en ledarstil där ledaren fungerar som en coach för sina medarbetare. Syftet är att hjälpa medarbetarna att utvecklas och nå sina mål genom att stärka deras självförtroende, färdigheter och kompetenser. Genom

Jag vill bli kontaktad

Om du vill att vi kontaktar dig är du välkommen att fylla i dina uppgifter och ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan.

Till toppen