Ledarutveckling och coachande ledarskap - Vi utgår från dig och hjälper dig utvecklas
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Ledarutveckling

Med människan i fokus
Kontakta ossOm oss

Ledarskap som engagerar

ledarskap

Framgångsrika organisationer har engagerade medarbetare – men vägen dit börjar alltid hos dig som ledare. Våra välmeriterade coacher hjälper dig att upptäcka dina egna drivkrafter och behov, och visar hur du använder de insikterna för att leda andra. Vi möter dig där du är, utvecklar ditt ledarskap, utmanar dig att byta perspektiv och coachar dig och din arbetsgrupp till framgång.

 

Vad vi kan hjälpa er med

Ledarskap med Kraft & Balans

Verktyg för utveckling

Utveckling och förändring är naturliga delar i att skapa framgångsrika företag. Samtidigt är våra hjärnor sedan tusentals år inställda på att skydda oss från faror. Därför reagerar många av oss med rädsla inför nya situationer. Vi utgår från praktisk beteendepsykologi och ger dig en mängd verktyg för att presentera och genomföra förändringar på dina medarbetares villkor. När alla drar åt samma håll når ni ända fram – och längre.

 

Kraftfulla team hos Kraft & Balans

Bygg kraftfulla team

I ett framgångsrikt lag bidrar alla med sina styrkor. Det gäller både på fotbollsplanen och i företagsvärlden. Genom att förstå varandras olikheter skapar ni laganda och engagemang – och samlar kraft att gå framåt med full fart. I vårt arbete för kraftfulla team använder vi konkreta verktyg, formade utifrån hur vi människor faktiskt fungerar.
Bli en coachande ledare - Kraft & Balans

Bli en coachande ledare

Vad driver dig – egentligen? Och hur kan du använda det för att nå framgång i din organisation? När du lärt känna dig själv kan du också coacha dina medarbetare utifrån deras behov. Du blir en trygg och tydlig ledare i med- och motvind, och lotsar din arbetsgrupp från problemfokus till lösningsfokus. Vi hjälper dig från start till mål i det arbetet.

varför kraft & balans?

Vi har bred erfarenhet av coachning på ledningsnivå, både i små tillväxtbolag och stora offentliga organisationer. Vårt fokus ligger alltid på människan och dess innersta drivkrafter. Alla kan bli bättre ledare genom att lära känna sig själva. Om du också vill nå dit har vi mycket att bidra med.

ledarskapscoach
ledarskap

Vår syn på coachande ledarskap

Framgångsrika organisationer byggs av engagerade medarbetare som leds och stöttas av goda ledare som ofta använder ett coachande ledarskap. Genom ett coachande ledarskap kombinerat med tydliga mål skapar du förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap hos din personal.

Du ger dem möjlighet att vara motorn i organisationen, som därigenom växer. Ytterligare en viktig aspekt är att vara en attraktiv arbetsgivare som gör att du får lättare att behålla och rekrytera ny personal.

Kommunikation och ledarskap

Vi tror på att det goda ledarskapet utvecklas över tid snarare än på en kortare ledarskapsutbildning. Av den anledningen arbetar vi i långsiktiga ledarprogram där du integrerar kunskaperna och insikterna i din vardag. Du provar, utvecklar och renodlar din unika ledarstil i ditt unika sammanhang. Vi finns som din coach, mentor och sparringpartner under tiden.

Ledarskap hos Kraft & Balans
Ledarskap hos Kraft & Balans

Engagemang hos dina medarbetare

Motivation kommer inifrån. Av den anledningen kan du aldrig motivera någon annan. Du kan däremot skapa förutsättningar för en medarbetare att motivera sig själv, men först behöver du vara nyfiken och förstå varje medarbetares drivkrafter. Sen kan du stötta och öka engagemanget i organisationen. Vi visar dig hur!

Vi föreläser och utbildar på temat coachande ledarskap

Boka tid med någon av oss så lyssnar vi av hur vi kan hjälpa just dig.
Efter jag träffat Malin har jag fått förståelse för både mitt eget och andras beteende/upplevelser. Jag har fått konkreta verktyg att jobba med i samtal med bl.a medarbetare. Jag har även fått träna praktiskt på olika samtal vilket varit oerhört värdefullt för min fortsatta utveckling. I många utbildningar jag fått tidigare har man bara pratat teori och jag har saknat den praktiska övningen. Malin har coachat och utmanat mig på ett positivt sätt vilket har gjort att jag äntligen kommer framåt inom områden kommunikation på delar som jag tidigare saknat. Jag vill varmt rekommendera Malin!
Anneli

Enhetschef, Arbetsförmedlingen

”Efter workshopen med Malin och Marie från Kraft& Balans där vi fick lära känna varandras behov i vår ledningsgrupp kommer mitt arbete som ledare och chef bli enklare, och det gav oss verktyg i att utveckla vår organisation. Det gav också en bra bild av vilken pusselbit vi saknade i gruppen och vad vi skall göra för att hitta den.

Jag känner att i vårt jobb kring arbetsglädje och värdegrund så är att vi mår bra på jobbet en väsentlig bit och att då förstå varandra i hur vi agerar i olika situationer och vilka behov vi har hjälper oss att nå dit.

Jag vill varmt rekommendera Malin, Marie och deras kollegor på Kraft & Balans.

Johan Karlsson

Avdelningschef, Skövde Kommun

”Malin är inte bara en genuint varm, trygg och jordnära person som jag fått ett enormt förtroende för.
Hon är även en mycket professionell, skarp och fullt närvarande Coach som jag verkligen upplever tar mig och uppdraget på allvar.
Jag har – tack vare hennes förmåga att på ett helt naturligt sätt ställa de mest tankeväckande och insiktsgivande frågeställningarna – kunnat tydliggöra min faktiska situation och vart jag egentligen vill, samt hittat svar på flera frågeställningar jag brottats med och även fått en större självinsikt.
Jag rekommenderar verkligen att anlita Malin som Coach!!”

Projektledare

Södra

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Varnhemsgatan 16A, 541 31 Skövde