Ledarutveckling

Ledarutveckling och skickliga ledare är en grund för framgångsrika och attraktiva företag.
Vi möter dig där du är, utvecklar ditt ledarskap, utmanar dig att byta perspektiv och coachar dig och din arbetsgrupp till framgång.

Vill du utvecklas i din ledarroll?

Att vara en skicklig ledare handlar om att kontinuerligt utvecklas i rollen. Att göra bra ännu bättre för att få medarbetare att följa dig på vägen mot gemensamma mål.

Drunknar du i jobb och har inte koll på din kalender? Hinner du inte klart det du planerar och tar dig inte tid för reflektion? Upplever du att förväntningarna på dig och dina mandat är otydliga? Funderar du också på hur du kan få dina medarbetare mer engagerade och mer självledande? Vi förstår dig.

Verktyg som minskar stress

Genom åren har vi mött hundratals ledare som berättar om en vardag likt den vi just beskrev. En sådan vardag leder ofta till stress och att du känner dig omotiverad. Så behöver det inte vara! Med vår ledarutbildning får du verktyg och metoder som bidrar till större trygghet i din yrkesroll genom en ökad kompetens, tydligare kommunikation och ett mer insiktsfullt och coachande ledarskap. Och dessutom ett hållbart ledarskap.

ledarutveckling

Att utveckla ledare gynnar hela organisationen

Vad driver dig – egentligen? Och hur kan du använda det för att nå framgång i din organisation? Med våra ledarprogram stöttar våra välmeriterade coacher dig att upptäcka dina egna drivkrafter och behov, och visar hur du använder de insikterna för att leda andra. När du lärt känna dig själv kan du också coacha dina medarbetare utifrån deras behov. Du blir en trygg och tydlig ledare i med- och motvind, och lotsar din arbetsgrupp från problemfokus till lösningsfokus.

Störst effekt och mest hållbart resultat får du när vi arbetar tillsammans över tid. Successivt fördjupar vi oss i kunskap som är viktig för just dig. Det handlar ofta om motivation, kommunikation och strategier för möten och samtal. Vi följer dig under året och är ditt bollplank i det område som är mest aktuellt just då. Kanske handlar det om medarbetarsamtal, kanske handlar det om att sätta nya mål, eller att lyckas i förhandlingar? Vi hjälper dig från start till mål i arbetet du gör med medarbetar- och teamutveckling.

Praktisk beteendepsykologi som bas

Utveckling och förändring är naturliga delar i att skapa framgångsrika företag. Samtidigt är våra hjärnor sedan tusentals år inställda på att skydda oss från faror. Därför reagerar många av oss med rädsla inför nya situationer. Vi utgår från praktisk beteendepsykologi och ger dig en mängd verktyg för att presentera och genomföra förändringar på dina medarbetares villkor. Vi lägger fokus på ett hållbart ledarskap både för din skull och dina medarbetares skull. När alla drar åt samma håll når ni ända fram – och längre.

Individuell ledarutveckling

Att arbeta med våra individuella utbildningsprogram innebär en kombination av teori i form av webbkurser och coachning över tid. Du varvar ny kunskap med reflektion, träning och uppföljning. Vi finns med dig på vägen.

Ledarcoachning

Ibland är det viktigare att bara ha ett bollplank och coach i de frågeställningar och utmaningar som dyker upp, snarare än att fokusera på att utveckla ledarskap. Coachning är vårt expertområde där vi skräddarsyr upplägget helt utifrån dina önskemå.

Leda team

En individ kan aldrig själv göra hela skillnaden. Du som ledare skapar förutsättningar för dina medarbetare och när vi tillsammans bidrar med våra styrkor utvecklas hela organisationen. Vi coachar både dig och ditt team utfrån behov och utifrån era olika roller och ansvarsområden.

Långsiktig ledarutveckling

Vi tror på att det goda och hållbara ledarskapet utvecklas över tid snarare än på en kortare ledarskapsutbildning. Av den anledningen arbetar vi med långsiktiga insatser där du integrerar kunskaperna och insikterna i din vardag. Du provar, utvecklar och renodlar din unika ledarstil i ditt unika sammanhang. Vi finns som din coach, mentor och sparringpartner under tiden för att hjälpa dig på bästa sätt.

Utvecklas tillsammans med dina kollegor

Ibland får vi förmånen att utveckla flera ledare i samma organisation samtidigt. Det är ett utmärkt tillfälle att påverka kulturen i företaget samtidigt som varje ledare utvecklas. Vi fokuserar på styrkor hos varje ledare för att göra det som redan är bra ännu bättre. Vi hittar också utvecklingsområden där vi bidrar med kompetens och träning. Ett vanligt och uppskattat inslag är samtalsmodellen NÖHRA som är mycket användbar i vardagen.

Fördelen med att arbeta med flera ledare samtidigt är att ni då kan träna tillsammans i er vardag. Genom att vara varandras bollplank blir det ännu mer kraftfulla och hållbara resultat. Forskning visar också att när ni kan vara varandras bollplank i den strukturerade händer bra saker. Transfer av kunskap ökar. Och du integrerar den successivt i din vardag.

Ge stöd redan i onboarding-processen

Har ni ledare i er organisation som är nya i rollen? Utbildande insatser i onboarding-processen är en framgångsfaktor för att både ledare och medarbetare ska få en bra start. Hur kan du stötta andra att komma in i rollen på bästa sätt? Vi hjälper dig.

kraft-och-balans

Ledarutbildning skräddarsytt online

Vår webbkurs där vi kombinerar lärande online med att coacha och träna ledare individuellt eller i grupp har blivit väldigt uppskattat . Med basen gedigen ledarskapsforskning skräddarsyr vi ledarprogrammet efter dina behov.

Forskning visar att det är viktigt att få stöttning i att integrera den nya kunskapen i din vardag. Det som kallas för transfer av kunskap handlar om att göra kunskapen användbar för dig. Kunskap som hamnar på hyllan och samlar damm är inget vi vill bidra med. Därav ser vi helst att vi ses över ett år och kan skräddarsy insatsen på individnivå.

Coachning på plats eller online

Vissa ledare vill träffa sin coach i Skövde på vårt kontor. Andra vill hellre kombinera webbkursen med coachning online. Det viktiga är att du får stöd i att integrera kunskapen i din vardag och träna på det du lärt dig.

Vad säger våra kunder?

Ledarutveckling med Lead Forward

Lead Forward är ett fantastiskt verktyg för dig som verkligen vill gå ner i detalj på hur du som ledare kan bli ännu bättre på att stärka dina medarbetare och dig själv som ledare. Som ledare är det viktigt att reflektera och ställa frågor kring sitt egna ledarskap, både för sig själv och till medarbetarna.

Genom Malin Emilsson och Lead Forward har jag gjort precis det och där igenom skapat en helt ny bild och handlingsplan för att i framtiden ännu bättre möta mina medarbetares förväntningar. Det är både utmanade och stimulerande att förtydliga bilden om mitt ledarskap på detta sätt.

Vill ge alla min starkaste rekommendation att investera i den förhållandevis korta tiden med Malin för att efteråt kunna peka på precis det du behöver utveckla eller justera i ditt ledarskap!

Jerrie Cullberg, Regionchef, Capio Närsjukvård

Förändringsledning på Colorama

Vi kontaktade Malin på Kraft & Balans då vi behövde stöttning utifrån för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska stress på vår arbetsplats.   Vi fick hjälp med samarbetet, kommunikationen, måendet, personkemin, strukturen och främst fick vi bra verktyg att jobba med framåt.

Det har varit väldigt betydelsefull att ha en kontinuerlig stöttning av Malin. Att ha någon utifrån som kan hjälpa till att räta ut funderingar, bolla frågor och utmaningar är värdefullt.

Jag rekommenderar Malin & Kraft & Balans varmt. Upplägget har varit anpassat för oss. Vi har haft bra workshops för att få ihop ett team så att alla jobbar mot samma mål. Förändringar och förbättringar behövs alltid. Vi är väldigt nöjda!

Angelina Aliri, Butikschef, Colorama Billingen Färg

Malin på Kraft & Balans hjälpte mig att utveckla samarbetet i vår ledningsgrupp. Genom att skapa struktur och tydliggöra vårt uppdrag, förbättrades samarbetet och vi har en tydligare bild av vad vi kan förvänta oss av varandra. Malin agerade som en duktig moderator och hjälpte oss att sätta ord på våra utmaningar. Arbetet vi gjorde var konkret och vi fick med oss verktyg för att fortsätta arbetet på egen hand.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans till andra som står inför liknande utmaningar. Malin är kompetent, lätt att samarbeta med och har lång erfarenhet som gör att hon tar upp väldigt bra frågor som leder framåt.

Christian Olausson, VD, Lidköping Energi

Workshop för ledningsgrupp

Efter workshopen med Malin och Marie från Kraft & Balans där vi fick lära känna varandras behov i vår ledningsgrupp kommer mitt arbete som ledare och chef bli enklare, och det gav oss verktyg i att utveckla vår organisation. Det gav också en bra bild av vilken pusselbit vi saknade i gruppen och vad vi skall göra för att hitta den.

Jag känner att i vårt jobb kring arbetsglädje och värdegrund så är att vi mår bra på jobbet en väsentlig bit och att då förstå varandra i hur vi agerar i olika situationer och vilka behov vi har hjälper oss att nå dit.

Johan Karlsson, avdelningschef, Skövde Kommun

Ledarcoachning

Malin är inte bara en genuint varm, trygg och jordnära person som jag fått ett enormt förtroende för. Hon är även en mycket professionell, skarp och fullt närvarande Coach som jag verkligen upplever tar mig och uppdraget på allvar.

Jag har – tack vare hennes förmåga att på ett helt naturligt sätt ställa de mest tankeväckande och insiktsgivande frågeställningarna – kunnat tydliggöra min faktiska situation och vart jag egentligen vill, samt hittat svar på flera frågeställningar jag brottats med och även fått en större självinsikt.
Jag rekommenderar verkligen att anlita Malin som coach!!

Projektledare, Södra

Utbildning för ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i inre motivation och fått en bättre förståelse för psykologiska behov hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen.

Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag.

Anders Sjögren, VD, Kaffekompaniet

Exempel på uppdrag

Vi arbetar dagligen med att utbilda och coacha ledare, team och ledningsgrupper. Med vår hjälp bygger våra kunder kraftfulla företag genom ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. I våra uppdragspresentationer kan du läsa om hur vi gått tillväga i några av uppdragen.

Våra verktyg för att utveckla ledarskap och teamarbete

När vi jobbar med teamutveckling använder vi metoden Team Pro, som utgår från forskningen om vad som skapar effektiva team samt omsätter detta till konkreta handlingar i verkligheten.

När vi arbetar med att utveckla ledare använder vi ofta metoden Lead Forward. Metoden bygger på Full Range Leadership Model, som är en av de mest vedertagna ledarskapsmodellerna och som erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Katalyserande coaching

Varje person och situation är unik. Därför kräver också varje arbetsgrupp och utmaning sitt angreppssätt. Vi hjälper er att själva identifiera vad ni vill, vad som krävs för att komma dit och sedan få det gjort.

Några tips på vägen

1 – Målmedvetenhet

Att ha tydliga mål och en strategi för er utveckling är viktigt för att säkerställa att utbildningsinsatserna är riktade och effektiva. Ta reda på dina styrkor som ledare och boosta dem ännu mer. Ta sedan ett utvecklingsområde i taget och träna på nya ledarbeteenden som du skulle ha nytta av.

2 – Personlig utveckling

Ledarskapsfärdigheter är ofta relaterade till personliga egenskaper såsom självinsikt, kommunikation och problemlösning, så det är viktigt att fokusera på personlig utveckling för ledare. Genom ledarcoachning hjälper vi dig att se ditt ledarskap ur fler perspektiv. Hur uppfattas du av andra?

3 – Feedback och coaching

Ledare behöver få regelbunden feedback och coaching för att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden. Både ifrån kollegor i organisationen, men också ifrån utomstående. Som ledarskapsutvecklare ”skuggar” vi dig gärna i din vardag för att se vad du gör bra och vad som kan bli ännu bättre.

4 – Se till helheten

En positiv arbetsmiljö är en viktig förutsättning, så att arbeta med att skapa en kultur där ledare och medarbetare trivs och utvecklas bör prioriteras. Ju högre upp i organisationen du sitter, desto viktigare är det att du är en förebild. Som ledningsgrupp behöver ni se till att det finns rätt förutsättningar på plats och att ni mäter rätt saker för att inte skapa problem.

5 – Ledarskapsmodeller och teori

Ledarskapsmodeller och teori är viktiga verktyg för att förstå och förbättra ledarskapsfärdigheter. Det är viktigt att undersöka och använda olika ledarskapsmodeller och teori för att förstå och förbättra ledarskapsfärdigheter. Vi använder Full Range Leadership Modell och tittar närmre på transaktionellt och transformativt ledarskap. Vi hjälper dig att utvecklas utifrån vad forskning visat vara effektiva ledarbeteenden.

Senaste artiklar

Agilt ledarskap

Agilt ledarskap handlar om att leda och organisera arbete på ett sätt som främjar agilitet och flexibilitet i organisationen. En agil ledare fokuserar på att skapa en miljö där teamen kan arbeta autonomt. De

Vad gör en professionell coach?

Vad gör en professionell coach? En professionell coach är en person som arbetar med att hjälpa individer eller grupper att uppnå sina mål. Både genom att öka medvetenheten, förbättra prestationen och utveckla

Jag vill bli kontaktad

Om du vill att vi kontaktar dig är du välkommen att fylla i dina uppgifter. Vi hör vi av oss så snart vi kan.

Till toppen