Utveckla ledare med Lead Forward

Lead Forward är en forskningsbaserad modell för ledarutveckling. Vill du ta nästa steg för att bli en ännu bättre ledare?

Lead Forward för ledarutveckling

Det finns en uppsjö av forskning om ledarskap – allt från inlägg i sociala medier och tidningsartiklar till långa ledarskapsutbildningar. Undrar du hur du ska kunna använda all kunskap och information för att ta just ditt nästa steg mot att bli en ännu bättre ledare?

Vi menar att du tillsammans med dina medarbetare redan sitter på svaren. Vårt jobb är att hjälpa till att, utifrån er input, mejsla fram en handlingsplan som gör det lätt för dig att omsätta kunskapen i din vardag, med start direkt. Det gör vi med det forskningsbaserade verktyget Lead Forward, i kombination med vår gedigna erfarenhet som ledarcoacher.

medarbetarutveckling

Hur går Lead Forward till?

Lead Forward utgår från feedback som medarbetarna ger till sin ledare genom ett digitalt frågeformulär. Vi identifierar sedan behov, utvecklingsområden och styrkor. Därefter tar vi tillsammans fram en framåtriktad handlingsplan med konkreta åtgärder för att successivt utveckla ledarskapet. Vi arbetar igenom handlingsplanen och ser hur din kompetens som ledare kommer till nytta i ert vardagliga arbete

teamutveckling
utveckla-ledare-med-lead-forward

Vilka är fördelarna med Lead Forward?

Eftersom vi kombinerar ledarcoachning med Lead Forward kan vi fokusera på de områden som just dina medarbetare tycker är viktigast – inte ledarskapsteorier i stort. Det coachande förhållningssättet gör att du själv kan hitta ditt sätt att arbeta med ledarutveckling, och göra det i en takt som känns hanterbar och stärkande för dig. Vi finns med er som bollplank hela vägen och hjälper till att parera hinder och hålla fokus på målet.

Du har dessutom tillgång till vår digitala utbildning där vi går igenom teorierna bakom verktyget och hur du kan integrera kunskapen i din vardag. Till exempel genom att lära dig modellen NÖHRA som hjälper dig att hålla coachande samtal.

Att använda Lead Forward för alla ledare i en ledningsgrupp när vi arbetar med ledningsgruppsutveckling är extra kraftfullt. Det innebär att ni tillsammans kan öva och vara varandras bollplank. Det blir också lättare att genomföra en beteendeförändring när alla gör det samtidigt. Är du ensam med att arbeta med din personliga utveckling är risken större att du trillar tillbaka i gamla mönster.

Medarbetarna ger sin upplevelse av ledarskapet

Lead Forward bygger på att medarbetarna ger sin feedback till ledaren i form av en enkät. Enkäten täcker de fyra delar som forskningen identifierat som viktiga ledarbeteenden hos en framgångsrik ledare.

Fördelen med att använda medarbetarnas syn på hur väl ledaren möter just deras behov, samtidigt som ledaren själv väljer utvecklingsområden utifrån resultaten är att vi anpassar utvecklingen utifrån den aktuella medarbetargruppen istället för att ”dra alla över en kam”.

I ett möte återkopplas enkäten och vi tar tillsammans fram en handlingsplan för ledaren. Ofta lägger vi handlingsplanen på ett halvår där vi finns med som stöd och bollplan löpande. Därefter görs en uppföljande enkät och vi får svart på vitt hur medarbetarna uppfattar sin ledares utveckling på olika områden. Tydliga ökningar på de områden vi fokuserat på brukar vara ett glädjande resultat av arbetet.

Vad tycker andra om Lead Forward?

Såhär säger en av våra kunder:

Lead Forward är ett fantastiskt verktyg för dig som verkligen vill gå ner i detalj på hur du som ledare kan bli ännu bättre på att stärka dina medarbetare och dig själv som ledare. Som ledare är det viktigt att reflektera och ställa frågor kring sitt egna ledarskap, både för sig själv och till medarbetarna.

Genom Malin Emilsson och Lead Forward har jag gjort precis det och där igenom skapat en helt ny bild och handlingsplan för att i framtiden ännu bättre möta mina medarbetares förväntningar. Det är både utmanade och stimulerande att förtydliga bilden om mitt ledarskap på detta sätt. Vill ge alla min starkaste rekommendation att investera i den förhållandevis korta tiden med Malin för att efteråt kunna peka på precis det du behöver utveckla eller justera i ditt ledarskap!

Jerrie Cullberg, Regionchef, Capio Närsjukvård

 

Full Range Leadership Model

Modellen är en vedertagen och väl beforskad modell som fokuserar på tre olika ledarstilar. Vi tittar på konkreta ledarbeteenden som har olika effekt på dina följare. Alla stilar är viktiga på sitt sätt. Vilken faller mest naturligt för dig?

Ledarcoachning

Coaching är vår expertis. Vi möter dig där du är, utvecklar ditt ledarskap, utmanar dig att byta perspektiv och coachar dig vidare på de områden där du själv ser att du har utvecklingspotential.

Leda team

En individ kan aldrig själv göra hela skillnaden. Du som ledare skapar förutsättningar för dina medarbetare och när vi tillsammans bidrar med våra styrkor utvecklas hela organisationen. Vi coachar både dig och ditt team utfrån behov.

Nyhetsbrev

Någon gång per månad skickar vi ut aktuella tips och nyheter. Vi är rädda om din epost och du kan avregistrera dig när du vill.

Vi arbetar dagligen med att utbilda och coacha ledare, team och ledningsgrupper. Med vår hjälp bygger våra kunder kraftfulla företag genom ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. I våra uppdragspresentationer kan du läsa om hur vi gått tillväga i några av uppdragen.

Samsyn i ledningsgruppen på Lidköping Energi

Många av våra uppdrag handlar om att skapa samsyn i ledningsgrupper. Samsyn, samarbete och struktur var grunden i ett arbete vi gjort tillsammans med ledningsgruppen på Lidköping Energi. Mitt

Våra verktyg för att utveckla ledarskap och teamarbete

När vi jobbar med teamutveckling använder vi metoden Team Pro  som utgår från forskningen om vad som skapar effektiva team. Samt omsätter detta till konkreta handlingar i verkligheten.

När vi arbetar med att utveckla ledare använder vi ofta metoden Lead Forward. Metoden bygger på Full Range Leadership Model, som är en av de mest vedertagna ledarskapsmodellerna och som erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Katalyserande coaching

Varje person och situation är unik. Därför kräver också varje arbetsgrupp och utmaning sitt angreppssätt. Vi hjälper er att själva identifiera vad ni vill och vad som krävs för att komma dit. Därefter stöttar vi dig att få det gjort.

Vad säger våra kunder?

Strategiworkshop med ledningsgrupp

Vår relativt nya ledningsgrupp hade förmånen att genomföra en workshop tillsammans med Malin, med syfte att både lära känna varandra, men också att få samsyn kring strategin framåt.

Malin agerade facilitator på ett utmärkt sätt. Och gav oss även bra verktyg att ta med tillbaka till vår dagliga verksamhet. Jag tror det finns mycket att vinna på att låta en extern person hålla i taktpinnen vid den här typen av övningar, och jag rekommenderar varmt Malin till liknande uppdrag!

Moa Göransdotter, Vice VD, Smiling Faces

Utbildning för ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i inre motivation och fått en bättre förståelse för psykologiska behov hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen.

Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag.

Anders Sjögren, VD, Kaffekompaniet

Ledarutveckling med Lead Forward

Lead Forward är ett fantastiskt verktyg för dig som verkligen vill gå ner i detalj på hur du som ledare kan bli ännu bättre på att stärka dina medarbetare och dig själv som ledare. Som ledare är det viktigt att reflektera och ställa frågor kring sitt egna ledarskap. Både för sig själv och till medarbetarna.

Genom Malin Emilsson och Lead Forward har jag gjort precis det och där igenom skapat en helt ny bild och handlingsplan för att i framtiden ännu bättre möta mina medarbetares förväntningar. Det är både utmanade och stimulerande att förtydliga bilden om mitt ledarskap på detta sätt.

Vill ge alla min starkaste rekommendation att investera i den förhållandevis korta tiden med Malin för att efteråt kunna peka på precis det du behöver utveckla eller justera i ditt ledarskap!

Jerrie Cullberg, Regionchef, Capio Närsjukvård

Coachning för medarbetare med korttidsfrånvaro

Det jag tycker har varit bra med samtalen är att det blir fokus på hela livssituationen för medarbetaren.

Man ser både arbetsliv och privatliv att allt hänger samman. Detta får medarbetaren att inse att man själv har ett ansvar för sitt eget liv och att det är bara medarbetaren själv som kan förändra sitt liv om den själv vill.

Jag tycker att medarbetaren får verktyg för att ta tag i sitt liv, tankar och idéer som gör att de mår bättre. Och därmed fungerar bättre på arbetet och i privatlivet

Enhetschef

Ledarskapsutveckling på arbetsförmedlingen

Efter jag träffat Malin har jag fått förståelse för både mitt eget och andras beteende/upplevelser. Det har lett till att jag har fått konkreta verktyg att jobba med i samtal med bl.a medarbetare.

Jag har även fått träna praktiskt på olika samtal vilket varit oerhört värdefullt för min fortsatta utveckling. I många utbildningar jag fått tidigare har man bara pratat teori och jag har saknat den praktiska övningen.

Malin har coachat och utmanat mig på ett positivt sätt. Vilket har gjort att jag äntligen kommer framåt inom områden kommunikation på delar som jag tidigare saknat. Jag vill varmt rekommendera Malin!

Anneli, Enhetschef, Arbetsförmedlingen

Förändringsledning med Colorama

Vi kontaktade Malin på Kraft & Balans då vi behövde stöttning utifrån för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska stress på vår arbetsplats.   Vi fick hjälp med samarbetet, kommunikationen, måendet, personkemin, strukturen och främst fick vi bra verktyg att jobba med framåt.

Det har varit väldigt betydelsefull att ha en kontinuerlig stöttning av Malin. Att ha någon utifrån som kan hjälpa till att räta ut funderingar, bolla frågor och utmaningar är värdefullt.

Jag rekommenderar Malin & Kraft & Balans varmt. Upplägget har varit anpassat för oss. Vi har haft bra workshops för att få ihop ett team så att alla jobbar mot samma mål. Förändringar och förbättringar behövs alltid. Vi är väldigt nöjda!

Angelina Aliri, Butikschef, Colorama Billingen Färg

Workshop om motivation med ledningsgrupp

Efter workshopen med Malin och Marie från Kraft & Balans där vi fick lära känna varandras behov i vår ledningsgrupp kommer mitt arbete som ledare och chef bli enklare. Det gav oss verktyg i att utveckla vår organisation. Det gav också en bra bild av vilken pusselbit vi saknade i gruppen och vad vi skall göra för att hitta den.

Jag känner att i vårt jobb kring arbetsglädje och värdegrund så är att vi mår bra på jobbet en väsentlig bit och att då förstå varandra i hur vi agerar i olika situationer och vilka behov vi har hjälper oss att nå dit.

Johan Karlsson, avdelningschef, Skövde Kommun

Ledarcoachning

Malin är inte bara en genuint varm, trygg och jordnära person som jag fått ett enormt förtroende för. Hon är även en mycket professionell, skarp och fullt närvarande coach som jag verkligen upplever tar mig och uppdraget på allvar.

Jag har – tack vare hennes förmåga att på ett helt naturligt sätt ställa de mest tankeväckande och insiktsgivande frågeställningarna – kunnat tydliggöra min faktiska situation och vart jag egentligen vill. Samt hittat svar på flera frågeställningar jag brottats med. Och även fått en större självinsikt.
Jag rekommenderar verkligen att anlita Malin som coach!!

Projektledare, Södra

Föreläsning om självledarskap

Malins föreläsning gav många tankar och tips, som jag känner att jag har nytta av både i yrket och privat. En klockren föreläsning när man fokuserar på arbetsmiljö, där medarbetarens eget ansvar lyfts fram på ett bra sätt.

Bra bilder både verkliga och mentala, där en koppling till Malins liv gjorde det hela personligt på ett lagom sätt. Lärdomen för många blev att man väljer själv vad man ska lägga sin kraft och energi på, på vad man kan påverka och på vilket sätt man i så fall kan göra det. Livet handlar om val.

Jag rekommenderar verkligen andra att låta sig inspireras av Malins föreläsning

S. Johansson, Vårdenhetschef, VG-regionen

Senaste artiklar

Vad gör en professionell coach?

Vad gör en professionell coach? En professionell coach är en person som arbetar med att hjälpa individer eller grupper att uppnå sina mål. Både genom att öka medvetenheten, förbättra prestationen och utveckla

Coaching för ledare

Hur coaching för ledare ger attaktiva arbetsplatser Coaching för ledare kan hjälpa till att bygga kraft och balans i organisationen. För visst är det så att trygga, tydliga och genuina ledare bidrar till

Jag vill bli kontaktad

Om du vill att vi kontaktar dig är du välkommen att fylla i dina uppgifter. Vi hör vi av oss så snart vi kan.

Till toppen