Om Kraft & Balans

Kraft & Balans i Skövde är ett företag som fokuserar på människor, format ur en dröm om att alla ska kunna få ut
så mycket som möjligt av sitt liv. Vi drivs av övertygelsen att framgångsrika företag och välmående går
hand i hand – och att ett gott ledarskap är en förutsättning för att lyckas.

Vad vi gör i Kraft & Balans

Vi vill hjälpa dig att blomstra i din yrkesroll och att du ska känna glädje över att gå till jobbet – varje dag. Även när det är motigt. Oavsett vilken roll du har i ditt yrke så finns det utvecklingspotential för dig. Ibland handlar det om saker du gör, eller hur du gör dem, andra gånger snarare om vad du ser som viktigt och hur du känner dig. Du blir uppmärksam på att resultatet du vill ha inte infinner sig, eller tar längre tid än vad du tänkt och ser möjligheterna att snabbare komma vidare genom att anlita en coach, mentor eller organisationskonsult.

Visste du att forskning visar att företag med en coachande kultur har högre engagemang hos sina medarbetare än företag som är mer traditionellt styrda? Engagemanget är också kopplat till hur attraktiv du uppfattas som arbetsgivare.

om-oss-malin

Våra expertområden

Praktisk beteendepsykologi, coachande ledarskap, engagemang och kommunikation är våra expertområden. Vi arbetar dagligen med att coacha och utbilda ledare, ledningsgrupper och team inom dessa områden. Genom en stor nyfikenhet på dig som människa och en förståelse för att människor skapar resultat hjälper vi er att utvecklas.

Det handlar om att se saker som de är, för att kunna agera på rätt sätt. Stort fokus läggs på ledarskap, medarbetarskap, transparens, delaktighet och engagemang.

Den goda kulturen bygger arbetsgivarvarumärket och en attraktiv arbetsplats. Du får lättare att rekrytera rätt personal och behålla medarbetarna. Vi hjälper dig att koppla det strategiska arbetet till det operativa. Att arbeta utifrån dina förutsättningar och lyssna till potentialen som finns är givet när vi arbetar med strategier och kraftfullt företagande.

Vårt fokus är att bryta ner det stora till mindre delar och se till att saker händer. Vi vill också skapa förutsättningar för att det fortsätter hända när ni själva jobbar vidare efter att vi gjort vårt.

Söker du en ledarutvecklare eller coach i Skövde  eller Västra Götaland så har du kommit rätt.

Våra verktyg för att utveckla ledarskap och teamarbete

När vi jobbar med teamutveckling använder vi metoden Team Pro  som utgår från forskningen om vad som skapar effektiva team. Samt omsätter detta till konkreta handlingar i verkligheten.

När vi arbetar med att utveckla ledare använder vi ofta metoden Lead Forward. Metoden bygger på Full Range Leadership Model, som är en av de mest vedertagna ledarskapsmodellerna och som erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Katalyserande coaching

Varje person och situation är unik. Därför kräver också varje arbetsgrupp och utmaning sitt angreppssätt. Vi hjälper er att själva identifiera vad ni vill och vad som krävs för att komma dit. Därefter stöttar vi dig att få det gjort.

För vem?

Vi har bred erfarenhet av organisationsutveckling i både små och stora företag och organisationer. Vårt fokus ligger alltid på människan och dess innersta drivkrafter. Med vår höga kompetens och gedigen erfarenhet hjälper vi till att stärka ledare, organisationer och individer av alla slag. Det är vårt sätt att bidra till en bättre värld. Med rätt hjälp kan alla organisationer stärkas.

Här kan du läsa om några av de uppdrag vi utfört.

Om du också vill uppleva förändring som består har vi mycket att bidra med.

om oss på Kraft & Balans

Hur vi jobbar

Oavsett vilken roll du har i ditt yrke så finns det utvecklingspotential för dig. Ibland handlar det om saker du gör, eller hur du gör dem, andra gånger snarare om vad du ser som viktigt och hur du känner dig. Du blir uppmärksam på att resultatet du vill ha inte infinner sig, eller tar längre tid än vad du tänkt och ser möjligheterna att snabbare komma vidare genom att anlita en coach, mentor eller organisationskonsult.

  • Att lyssna och förstå

Precis som när vi arbetar med företag så handlar det om att lyssna för att förstå. Vad handlar det om, och på vilken nivå finns utvecklingspotentialen? Att du känner dig trygg och får förtroende för din coach är en förutsättning för utveckling. Ett skapat förtroende är grunden i det vi jobbar med. Blir matchningen fel och du inte känner förtroende för din coach kommer du inte utvecklas och därför är vi oerhört noga med att du träffar den av oss som passar dig bäst utefter dina förutsättningar.

  • Hur går vi vidare?

När förtroendet är på plats och samarbetet flyter bra kommer vi kunna hjälpa dig med det du behöver. Se oss som experter på hela processen och att du är ju experten på din vardag. Dessutom utbildar vi dig på områden där du behöver bredare kompetens för att klara dina utmaningar.

  • Arbeta tillsammans över tid

Vi ser att kortare utbildningar inte ger den effekt man oftast behöver, därför vill vi arbeta över tid med dig. Du hinner därigenom göra dina nya kunskaper, insikter, vanor och beteenden till en naturlig del av ditt liv. När vi inte längre behövs kommer du fortsätta din utveckling lång tid framöver. Då vet vi att vi har lyckats!

  • Vårt fokus

Vårt fokus är alltid att till 100 procent möta våra kunders behov. Därför samarbetar vi med ett flertal nischade underkonsulter över hela Sverige. Därav att vi ställer höga krav på varje samarbetspartner. Samtliga av våra samarbetspartners är seniora coacher med många års erfarenhet av exempelvis HR-arbete, ledarskap och styrelsearbete. Dessutom är alla utbildade på Gothia Akademi och certifierade hos International Coach Federation.

Det är oss du möter

Kraft & Balans drivs av Malin Emilsson som är vd och grundare. I Kraft & Balans möter du utöver Malin även Marika Bergkvist som är vår administrativa klippa. I större uppdrag tar vi också in andra konsulter från vårt stora nätverk av kompetenta coacher och ledarutvecklare. Vi har olika erfarenheter och specialiteter men delar samma drivkraft och uppfyller samma kvalitetskrav. Tack vare vår bredd i nätverket kan vi alltid erbjuda rätt coach till rätt person.

Malin-Emilsson

Ägare och huvudansvarig i bolaget. Malin är en senior konsult och arbetar med ledningsgrupper, ledare och team. Både som utbildare och coach. Hon var den tionde coachen i Sverige att certifieras som ICF Master Certified Coach.

Du kan läsa mer om Malin här

marika-kraft-och-balans

Marika Bergkvist

Marika möter du oftast via telefon. Hon är vår klippa i kundkontakter och stöttar upp med administration.

Jag vill bli kontaktad

Om du vill att vi kontaktar dig är du välkommen att fylla i dina uppgifter. Vi hör vi av oss så snart vi kan.