Coachande ledarskap engagerar

Coachande ledarskap är en ledarstil där ledaren fungerar som en coach för sina medarbetare. Syftet är att hjälpa medarbetarna att utvecklas och nå sina mål genom att stärka deras självförtroende, färdigheter och kompetenser.

Genom att använda ett coachande förhållningssätt i sin kommunikation hjälper du dina medarbetare att själva hitta lösningar på problem. Detta ökar känslan av autonomi och kompetens vilket är viktiga delar för inre motivation.

Den gamla chefsstilen som involverar detaljstyrning, direktiv och kontroll fungerar allt sämre på grund av det höga utvecklingstempot idag. Detta ställer orimliga krav på chefen och sänker motivationen hos medarbetare.

Ett  agilt och modernt ledarskap som kan engagera och dra nytta av den kollektiva intelligensen är efterfrågat. Omvärlden blir allt mer komplex och svårnavigerad. En eller några experter kommer inte längre kunna sätta riktningen själva. Därav behöver vi dra nytta av all kompetens vi kan få i företaget. Då kommer det coachande ledarskapet väl till pass.

 

Tre fördelar med coachande ledarskap:

Det finns många fördelar med coachande ledarskap. Här nämner vi några:

 1. För det första ökar det medarbetarnas motivation och engagemang, eftersom de känner att de själva får bidra med sin kompetens. Det är skönt att få förtroendet att lösa saker på sitt sätt, vilket kan öka produktiviteten och minska sannolikheten för att medarbetare ska sluta.
 2. För det andra hjälper coachande ledarskap till att skapa en kultur av lärande och utveckling. Ledaren ger medarbetare möjlighet att utforska sina styrkor och svagheter och att utveckla strategier för att hantera utmaningar. Detta kan leda till att medarbetare blir mer självgående och att ta ansvar för sina egna prestationer. En positiv bieffekt av detta är att du som ledare lättare kan delegera och därmed får några färre bollar att hantera själv. Genom att coacha medarbetare ser ni fler perspektiv och hittar bättre lösningar.
 3. För det tredje ökar det kommunikationen mellan ledare och medarbetare. När ledaren tar sig tid att lyssna aktivt på medarbetarnas synpunkter och idéer och ger feedback som är konstruktiv och hjälpsam. Detta kan hjälpa till att skapa ett mer öppet och tillitsfullt arbetsklimat.

[optin-monster slug=”vmoon6icmbrfm8rzsx3b” followrules=”true”]

 

Coachande ledarskap handlar om att ställa frågor

En grundtanke med coachande ledarskap innebär att låta medarbetaren komma fram till sina egna svar och därmed få en ökad känsla av delaktighet. Du använder öppna frågor i din coachning för att hjälpa till att sätta ord på:

 • Vad målet som den du coachar ska uppnå?
 • Vad krävs för att nå dit?
 • Hur planen ser ut för att få det gjort?

 

Några grundläggande kompetenser du behöver ha för att lyckas med coachande ledarskap är för det första att ha tillit att det som den du coachar säger och tänker är minst lika bra som dina egna lösningar. Ditt sätt att sätta mål och hitta vägar framåt bygger på din personlighet, dina värderingar och dina erfarenheter.

När du coachar någon att hitta sin formulering på mål och vägen framåt byggs det hela på den personens personlighet, värderingar och erfarenhet. Det leder nästan alltid till ett högre engagemang och motivation för uppgiften. Att coacha någon innebär alltså att du är värderingsfri och på riktigt nyfiken på den andra människan.

 

Att lyssna aktivt är en viktig kompetens

För att lyckas med coachande ledarskap behöver du också vara duktig på att lyssna på medarbetare. Ofta beskrivs tre nivåer av lyssnande inom coachning.

 1. Första nivån innebär att du lyssnar samtidigt som du funderar på vad du ska svara. Du är inte närvarande i stunden fullt ut vilket påverkar utfallet negativt.
 2. Den andra nivån innebär att du lyssnar nyfiket på det som medarbetaren säger för att förstå och sedan kunna ställa följdfrågor. Detta är en bra nivå att vara mycket på.
 3. Den tredje nivån är likt den andra nivån med fullt fokus på den du pratar med. Här lägger du även till att du observerar icke-verbala signaler. Du ser små nyanser i kroppsspråk, tonalitet, andning och annat som avslöjar än mer det som sagts med ord. Genom att nämna det du ser till exempel genom att säga ”Jag ser att det här är viktigt för dig” eller ”Jag märker att är riktigt engagerad när du pratar om detta” så skapar du än mer förtroende.

 

Coachande samtal handlar också om att få det gjort

Ibland kan du höra att andra pratar om coachande ledarskap som något ”flummigt” där det coachning skulle handla om att peppa, nicka och ge råd. Det stämmer inte alls och är en myt vi behöver slå hål på.

I det coachande samtalet har du som samtalsledare ett stort fokus på processen. Tillsammans med medarbetaren definieras målet som ska uppnås och du som coachande ledare bidrar till processen som gör att ni håller fokus på mål.

Det kan handla om att du leder samtalet till en sammanfattning där ni tillsammans definierar vad som ska blir gjort likaväl som vilka steg som finns på vägen och även när de ska vara klara.

Emellan samtalen lägger ni också in korta uppföljningar och avstämningar på valfritt sätt. Ett exempel är att den du coachar skickar mail eller meddelanden om statusuppdateringar. Ett annat är att du ställer frågor och stämmer av då och då hur det går och vilka viktiga resultat som medarbetaren uppnått.

I nästa möte lägger ni tid på att reflektera över det som är gjort:

 • Vad i planen fungerade som tänkt och varför gick det bra?
 • Vad gick mindre bra och vad beror det på?
 • Vad behöver ni justera och göra bättre framåt för att undvika samma misstag igen.

Det är i reflektionen vi utvecklas som mest och därför är det viktigt att planera in i kalendern. Tänk på att du även i reflektionen ska coacha snarare än att ge feedback. Medarbetarens egna insikter kring problem och lösning är det som skapar bäst resultat.

 

Vi är sålda på coachande ledarskap. Är du?

Vi har lätt att argumentera för ett coachande ledarskap, men lite partiska är vi allt. Som tur är finns det mycket forskning som stödjer våra tankar. Coachande är värdefullt eftersom det ökar engagemang och gör medarbetar mer motiverade. Det skapar en kultur av lärande och utveckling, och ökar kommunikationen mellan ledare och medarbetare.

Du som coachande ledare ansvarar för processen och den du coachar har bollen för det som ska bli gjort. Det är ett partnerskap som är fantastiskt givande som samarbetsform. När du som ledare använder ett coachande ledarskap hjälper du dina medarbetare att sätta och nå mål, vilket är bra både för individen, teamet och organisationen i stort.

 

Vill du läsa mer om forskningen på coachande ledarskap och komma än djupare i din utveckling så hittar du några referenser här:

Winkler, A. D., & Gressgård, L. J. (2015). Effects of coaching leadership and leader-member exchange on work engagement and performance.

Faghihi, A., & Lameei, A. (2017). The impact of coaching leadership style on employees’ self-efficacy.

Abreu, L., Mendes, A. F., & Santos, C. M. (2019). Coaching leadership, communication and trust: A study in Portuguese organizations.

 

Malin-Emilsson-train-the-trainer

 

Vi har riktigt vassa utbildare!

Att utbilda ledare i coachande ledarskap är en av våra tjänster vi levererar och är en erkänd expert på ämnet. Visste du att Malin som arbetar som ledarutvecklare och coach i Skövde var den tionde coachen i Sverige att certifieras som Master Certified Coach hos International Coaching Federation?

Malin är också Certified Leadership & Coach Trainer och har utbildat hundratals människor i coachande samtal med genomgående höga betyg på sin pedagogik. Vi använder gärna Lead Forward för ledarutveckling för att göra den än mer konkret.

Våra coacher och ledarutvecklare tränar dig i att ställa de rätta frågorna och låta medarbetaren formulera sina egna lösningar. Coachande ledarskap ger stor nytta när det gäller att använda er kollektiva intelligens.

Genom att ställa frågor och ta del av dina medarbetares tankar och idéer ökar kreativiteten i företaget. Därmed står ni er också bättre i konkurrensen på marknaden.

När du som ledare tränar dig i det coachande samtalet får du räkna med att det tar tid. Det handlar om att utveckla ditt sätt att förhålla dig till, och kommunicera med andra. Det kräver träning och reflektion precis som vilken annan kompetens som helst.

Malin är expert på att ge feedback på coachande samtal. Hon har utbildat och examinerat hundratals professionella coacherGothia Akademi och gör det dessutom på ett tryggt och positivt sätt.

Vill du lära dig mer om coachande ledarskap? Kontakta Malin på 0722 – 46 06 89 eller skicka ett mail till kontakt@kraftochbalans.com så bokar vi ett samtal där du får berätta mer om dina mål och behov.