Ledarskapsutbildning distans

Ledarskapsutbildning på distans är en flexibel väg att gå för att utveckla just det du behöver. Vi lägger kraft på rätt saker.

Ledarskapsutbildning online utifrån dina behov

Med en ledarskapsutbildning på distans ökar möjligheten att anpassa din utbildning efter dina behov. Du behöver inte åka iväg flera dagar. Istället kan du ta till dig kunskapen i form av webbkurser samt live-pass där du får träna på det du just lärt dig.

Våra ledarskapsutbildningar kan vi antingen leverera 1-1 där du får fullt fokus från oss. Lite som att anlita en PT. Eller så kan ni samla ihop flera ledare i er organisation, där ni varvar självstudier med träning och reflektion i grupp. Vilket passar dig bäst?

När du väljer en ledarskapsutbildning på distans får du möjlighet att genomföra utbildningen i ditt eget sammanhang och integrera den i din vardag som ledare. Det innebär att du kan applicera det du lär dig direkt i ditt arbete och se hur det fungerar i praktiken. Att reflektera över det du lär dig och hur du kan använda det för att förbättra ditt ledarskap ser vi som en självklarhet. På så sätt kan du utvecklas som ledare samtidigt som du hanterar dina dagliga utmaningar. Dessutom kan du vara en förebild och involvera dina medarbetare direkt i din träning och med deras feedback utveckla rätt saker i rätt tid.

Integrera kunskapen i din vardag

Många traditionella ledarskapsutbildningar ger dig nya kunskaper och bra träning. Men ofta läggs för lite fokus på det som kallas transfer av kunskap. Det betyder att det är en utmaning att integrera det du lär dig i din vardag som ledare, eftersom du inte har samma möjlighet att applicera det direkt i ditt arbete. När du lär dig nya saker på en utbildning behöver du alltså också hitta sätt att ta med kunskapen hem och börja öva. Detta kan vara en utmaning när vardagen rullar på som vanligt efter att du har varit iväg några dagar.

Det som kan vara en fördel med att åka iväg på en ledarskapsutbildning är att du får träffa andra att bolla med och har en utbildare vid sidan hela tiden du är borta. Du kan lära dig mycket av andra människors erfarenheter och perspektiv. Det kan också bli en högre grad av interaktion och praktiska övningar som hjälper till att förankra kunskapen. Denna fördelen har vi tagit med oss i våra skräddarsydda ledarskapsutbildningar på distans. Vill du så kommer vi till dig och ”skuggar dig” i din vardag när du tränar på dina nya ledarbeteenden.

Vi kör en kombo helt enkelt, och du bestämmer hur!

ledarskapsutbildning-online

Vilka är fördelarna med ledarskapsutbildning på distans?

Vår ledarskapsutbildning på distans kan du gå i din egen takt på egen hand, eller tillsammans med kollegor från samma arbetsplats. Att gå utbildningen tillsammans med dina kollegor gör att ni kan vara varandras bollplank och sparringpartners när ni tränar på er nya kompetens, vilket vi ser som en fördel.

Tiden du lägger på att ta till dig fakta styr du själv över. Du får kunskap i vår webbkurs som du tar till dig före vi ses i live-pass. När vi sedan ses använder vi tiden effektivt och du får träna och skapa handlingsplaner för att implementera det du lärt dig.

Vi anpassar utbildningen efter dina specifika behov och förutsättningar. Fokus ligger på de områden där du behöver utvecklas mest och ger dig konkreta verktyg och strategier för att förbättra dessa områden. Vi kombinerar ofta ledarutveckling med verktyget Lead Forward där dina medarbetare ger dig feedback på olika ledarbeteenden som forskningen visat är framgångsrika. På så sätt kan du vara säker på att du utvecklar de områden som är viktigast just nu. Både för dig själv och dina medarbetare.

Utveckla rätt områden

I våra ledarskapsutbildningar gör vi en noggrann behovsanalys för att se vilka områden som är mest intressanta för dig. Handlar det om att leda team på ett effektivt sätt, bli tydlig i målsättning eller kanske utveckla det coachande ledarskapet?

Efter att vi gjort en ordentlig behovsinventering ser vi över de moduler vi ofta arbetar med. Därefter hjälper vi dig att prioritera vad som kan vara lämpligt att utveckla och i vilken ordning.

En skräddarsydd ledarskapsutbildning på distans som levereras individuellt hjälper dig att växa som ledare på ett sätt som passar just dig. Vi arbetar nära dig för att säkerställa att utbildningen fokuserar på de områden där du behöver utvecklas mest.

Du styr längd och tempo på utbildningen

Det är viktigt att du hinner integrera kunskapen och därav anpassar vi längd och tempo på utbildningen. Du vet bäst hur du kan ta till dig kunskapen och integrera den i ditt arbete i lagom takt. Vissa ledare vill gå fort fram. Andra vill lägga utbildningen över 6-12 månader för att utvecklas ett steg i taget.

Fördelen med att utvecklas över tid är att du hinner träna på ett ledarbeteende i taget och låta det sätta sig innan du går vidare på nästa. Vi skapar ett momentum i din utveckling. Dessutom får du ha oss som ett bollplank genom årets alla faser. Oavsett om det handlar om intensiva leveransperioder, strategiarbete eller perioder av utvecklingssamtal.

 

Leda mig själv

Ett gott ledarskap börjar alltid hos dig som ledare. En god självkännedom och en vilja att utforska sig själv och sina beteenden är en viktig grund. Att dessutom förstå din egen motivation, kommunikationsstil och vad som får dig att trivas och prestera, hjälper dig i nästa steg när du ska leda andra utifrån deras behov. Ämnen vi ofta berör här är:

 • motivation & värderingar
 • självledarskap
 • personlig effektivitet
 • stresshantering

Leda andra

Att leda andra människor handlar om att både kunna vara tydlig med riktning och förutsättningar. Samt att kunna coacha dem att växa i sin roll. Med basen i forskning på ledarskap hjälper vi dig utveckla ledarbeteenden som leder till att dina medarbetare utvecklas. Och jobbar tillsammans mot uppsatta mål. Här pratar vi ofta om:

 • coachande samtal
 • feedback och feedforward
 • mål och uppföljning
 • konflikthantering

Leda team

Allt som oftast utövas ledarskapet i möten med hela grupper och team. Vi bidrar med kompetens kring vad som krävs av dig som ledare för att bygga och bibehålla effektiva team, där människor trivs, mår bra och presterar tillsammans. Även här bottnar vi i forskning och hjälper dig utveckla ledarbeteenden och rutiner som ligger i linje med det. Liksom:

 • grupputveckling & effektiva team
 • teamcoachning
 • effektiva möten
 • tillit och psykologisk trygghet

Nyhetsbrev

Någon gång per månad skickar vi ut aktuella tips och nyheter. Vi är rädda om din epost och du kan avregistrera dig när du vill.

Vi arbetar dagligen med att utbilda och coacha ledare, team och ledningsgrupper. Med vår hjälp bygger våra kunder kraftfulla företag genom ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. I våra uppdragspresentationer kan du läsa om hur vi gått tillväga i några av uppdragen.

Samsyn i ledningsgruppen på Lidköping Energi

Många av våra uppdrag handlar om att skapa samsyn i ledningsgrupper. Samsyn, samarbete och struktur var grunden i ett arbete vi gjort tillsammans med ledningsgruppen på Lidköping Energi. Mitt

Våra verktyg för att utveckla ledarskap och teamarbete

När vi jobbar med teamutveckling använder vi metoden Team Pro  som utgår från forskningen om vad som skapar effektiva team. Samt omsätter detta till konkreta handlingar i verkligheten.

När vi arbetar med att utveckla ledare använder vi ofta metoden Lead Forward. Metoden bygger på Full Range Leadership Model, som är en av de mest vedertagna ledarskapsmodellerna och som erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Katalyserande coaching

Varje person och situation är unik. Därför kräver också varje arbetsgrupp och utmaning sitt angreppssätt. Vi hjälper er att själva identifiera vad ni vill och vad som krävs för att komma dit. Därefter stöttar vi dig att få det gjort.

Vad säger våra kunder?

Förändringsledning med Colorama

Vi kontaktade Malin på Kraft & Balans då vi behövde stöttning utifrån för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska stress på vår arbetsplats.   Vi fick hjälp med samarbetet, kommunikationen, måendet, personkemin, strukturen och främst fick vi bra verktyg att jobba med framåt.

Det har varit väldigt betydelsefull att ha en kontinuerlig stöttning av Malin. Att ha någon utifrån som kan hjälpa till att räta ut funderingar, bolla frågor och utmaningar är värdefullt.

Jag rekommenderar Malin & Kraft & Balans varmt. Upplägget har varit anpassat för oss. Vi har haft bra workshops för att få ihop ett team så att alla jobbar mot samma mål. Förändringar och förbättringar behövs alltid. Vi är väldigt nöjda!

Angelina Aliri, Butikschef, Colorama Billingen Färg

Utbildning för ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i inre motivation och fått en bättre förståelse för psykologiska behov hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen.

Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag.

Anders Sjögren, VD, Kaffekompaniet

Ledarskapsutveckling på arbetsförmedlingen

Efter jag träffat Malin har jag fått förståelse för både mitt eget och andras beteende/upplevelser. Det har lett till att jag har fått konkreta verktyg att jobba med i samtal med bl.a medarbetare.

Jag har även fått träna praktiskt på olika samtal vilket varit oerhört värdefullt för min fortsatta utveckling. I många utbildningar jag fått tidigare har man bara pratat teori och jag har saknat den praktiska övningen.

Malin har coachat och utmanat mig på ett positivt sätt. Vilket har gjort att jag äntligen kommer framåt inom områden kommunikation på delar som jag tidigare saknat. Jag vill varmt rekommendera Malin!

Anneli, Enhetschef, Arbetsförmedlingen

Ledarcoachning

Malin är inte bara en genuint varm, trygg och jordnära person som jag fått ett enormt förtroende för. Hon är även en mycket professionell, skarp och fullt närvarande coach som jag verkligen upplever tar mig och uppdraget på allvar.

Jag har – tack vare hennes förmåga att på ett helt naturligt sätt ställa de mest tankeväckande och insiktsgivande frågeställningarna – kunnat tydliggöra min faktiska situation och vart jag egentligen vill. Samt hittat svar på flera frågeställningar jag brottats med. Och även fått en större självinsikt.
Jag rekommenderar verkligen att anlita Malin som coach!!

Projektledare, Södra

Ledarutveckling med Lead Forward

Lead Forward är ett fantastiskt verktyg för dig som verkligen vill gå ner i detalj på hur du som ledare kan bli ännu bättre på att stärka dina medarbetare och dig själv som ledare. Som ledare är det viktigt att reflektera och ställa frågor kring sitt egna ledarskap. Både för sig själv och till medarbetarna.

Genom Malin Emilsson och Lead Forward har jag gjort precis det och där igenom skapat en helt ny bild och handlingsplan för att i framtiden ännu bättre möta mina medarbetares förväntningar. Det är både utmanade och stimulerande att förtydliga bilden om mitt ledarskap på detta sätt.

Vill ge alla min starkaste rekommendation att investera i den förhållandevis korta tiden med Malin för att efteråt kunna peka på precis det du behöver utveckla eller justera i ditt ledarskap!

Jerrie Cullberg, Regionchef, Capio Närsjukvård

Senaste artiklar

Vad gör en professionell coach?

Vad gör en professionell coach? En professionell coach är en person som arbetar med att hjälpa individer eller grupper att uppnå sina mål. Både genom att öka medvetenheten, förbättra prestationen och utveckla

Coaching för ledare

Hur coaching för ledare ger attaktiva arbetsplatser Coaching för ledare kan hjälpa till att bygga kraft och balans i organisationen. För visst är det så att trygga, tydliga och genuina ledare bidrar till

Jag vill bli kontaktad

Om du vill att vi kontaktar dig är du välkommen att fylla i dina uppgifter. Vi hör vi av oss så snart vi kan.

Till toppen