Ledningsgruppsutveckling

Skapa samsyn i din ledningsgrupp kring ert gemensamma uppdrag och nå resultat snabbare

Fungerar din ledningsgrupp optimalt?

Vi vet att det är lätt att hamna i ett läge där mötena med ledningsgruppen snarare blir ett avrapporteringsmöte än tid för strategi och utveckling. Ofta kommer ledarna bristfälligt förberedda till mötet, efterarbetet ges inte den tid som behövs och resultatet blir att ni får släcka onödigt många bränder. Men, vi vet också att detta går att komma förbi.

Och vi hjälper dig gärna med ledningsgruppsutveckling!

ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling med Team Pro

I vårt arbete med ledningsgrupper har vi forskningen på effektiva team som bas. Vi använder gärna verktyget TeamPro med tillhörande webbkurs, som är ett sätt för ledningsgruppen att få utvärdera sig själva. Det är intressant att resonera kring skillnaden mellan grupp och team och vad det innebär.

Ska ledningsgruppen vara en grupp eller ett team? Vår bild är att det är av vikt att faktiskt göra ett medvetet val runt hur vi ska se på oss själva som grupp eller team. Det skapar olika typer av förväntningar att vara det ena eller det andra och genom att arbeta med ett medvetet val och skapa samsyn i frågan minskar risken för konflikter. Det i sin tur främjar gruppens utveckling så fokus kan ligga på strategiska frågor, snarare än missförstånd och otydligheter.

Vi ställer frågor, utmanar perspektiv och hjälper er som team att själva komma fram till vad som är viktigt, vad som behöver göras och hur det behöver göras. Vi ger inte råd utan ser snarare till att ni som team får till en dialog och landar i en gemensam idé om vägen framåt.

Vinsterna med ledningsgruppsutveckling

Som en effekt av att ni har samsyn i ledningsgruppen kring ert gemensamma uppdrag och riktning kommer ni snabbare se resultat av ert arbete. Vägen framåt blir tydligare och varje ledare vet vad som förväntas av dem. Ofta resulterar detta också i att kommunikationen ut i organisationen blir mer tydlig. När ni arbetar med samma budskap och ger ut samma information undviker ni i större utsträckning frågor, oro och ryktesspridning.

Det som är viktigt att ha med sig i ledningsgruppsarbete är att allt det ni gör kommer att rinna ner i organisationen. Er output från möten och kommunikation blir input till grupper, team och individer. Om de får en bristfällig input saknas förutsättningar att göra ett bra jobb. Får de en bra input ifrån ledningsgruppen finns förutsättningarna på plats. Outputen från ledningsgruppen sprider sig som ringar på vattnet, så visst är det viktigt att leverera så bra det går? Det är därför vi arbetar med ledningsgruppsutveckling.

Ofta blir effekten än bättre när vi kombinerar ledningsgruppsutveckling med individuell ledarutveckling. Kanske är det också läge för medarbetarutveckling för att utveckla självledarskapet i hela organisationen?

vinster med ledningsgruppsutveckling

Vårt gemensamma uppdrag

Att som ledningsgrupp ha en uttalad och nedskriven sammanfattning av ert gemensamma uppdrag är en förutsättning för att kunna samarbeta på ett effektivt sätt.

Många gånger finns det ett outtalat mål för ledningsgruppen att arbeta mot, men när vi börjar prata om det inser många att det finns en spretig syn på vad det egentligen innebär. Att få en samsyn runt ert gemensamma uppdrag är en förutsättning för att kunna arbeta effektivt som team.

Boka en workshop med oss för att få en samsyn och en riktning framåt.

Teamcoachning

Coaching är vår expertis. Både när det gäller att coacha team liksom individer. Med återkommande teamcoachning utmanas er ledningsgrupp att utveckla  samarbetet och att prioritera er mötestid så att det får största möjliga effekt för organisationen i stort.

Teamutveckling för en ledningsgrupp är väl investerad tid och resurser. Den output ni genererar i ledningsgruppen kommer hela företaget till gagn. Ledarutveckling i all ära, men det är tillsammans ni skapar stordåd.

Agila arbetssätt

En allt mer komplex omvärld kräver en ny typ av ledare. Få organisationer kan se långt fram i tiden och lägga en plan som håller. Istället behövs en flexibilitet och anpassningsförmåga till en allt mer komplex värld. Det agila förhållningssättet är inget nytt, men behöver spridas till allt fler branscher. Att utveckla ett agilt ledarskap är också en viktig del.

Vi bidrar gärna med kompetens och workshops för att hitta nya arbetssätt som passar just er organisation.

kraft-och-balans

Ledningsgruppsutveckling med självstudier online

När du anlitar oss för att utveckla ledningsgrupper eller team ingår vår digitala introduktion i forskningen på effektiva team, som vi sedan kombinerar med workshops.

Webbkursen köps med fördel i kombination med workshops för att ge största möjliga effekt. Läs mer om kursen nedan och kontakta oss för att få ett förslag på upplägg.

Vad säger våra kunder?

Föreläsning om självledarskap

Malins föreläsning gav många tankar och tips, som jag känner att jag har nytta av både i yrket och privat. En klockren föreläsning när man fokuserar på arbetsmiljö, där medarbetarens eget ansvar lyfts fram på ett bra sätt.

Bra bilder både verkliga och mentala, där en koppling till Malins liv gjorde det hela personligt på ett lagom sätt. Lärdomen för många blev att man väljer själv vad man ska lägga sin kraft och energi på, på vad man kan påverka och på vilket sätt man i så fall kan göra det. Livet handlar om val.

Jag rekommenderar verkligen andra att låta sig inspireras av Malins föreläsning

S. Johansson, Vårdenhetschef, VG-regionen

Strategiworkshop med ledningsgrupp

Vår relativt nya ledningsgrupp hade förmånen att genomföra en workshop tillsammans med Malin, med syfte att både lära känna varandra, men också att få samsyn kring strategin framåt.

Malin agerade facilitator på ett utmärkt sätt, och gav oss även bra verktyg att ta med tillbaka till vår dagliga verksamhet. Jag tror det finns mycket att vinna på att låta en extern person hålla i taktpinnen vid den här typen av övningar, och jag rekommenderar varmt Malin till liknande uppdrag!

Moa Göransdotter, Vice VD, Smiling Faces

Coachning för medarbetare med korttidsfrånvaro

Det jag tycker har varit bra med samtalen är att det blir fokus på hela livssituationen för medarbetaren.

Man ser både arbetsliv och privatliv att allt hänger samman, det får medarbetaren att inse att man själv har ett ansvar för sitt eget liv och att det är bara medarbetaren själv som kan förändra sitt liv om den själv vill.

Jag tycker att medarbetaren får verktyg för att ta tag i sitt liv, tankar och idéer som gör att de mår bättre och därmed fungerar bättre på arbetet och i privatlivet

Enhetschef

Ledarcoachning

Malin är inte bara en genuint varm, trygg och jordnära person som jag fått ett enormt förtroende för. Hon är även en mycket professionell, skarp och fullt närvarande Coach som jag verkligen upplever tar mig och uppdraget på allvar.

Jag har – tack vare hennes förmåga att på ett helt naturligt sätt ställa de mest tankeväckande och insiktsgivande frågeställningarna – kunnat tydliggöra min faktiska situation och vart jag egentligen vill, samt hittat svar på flera frågeställningar jag brottats med och även fått en större självinsikt.
Jag rekommenderar verkligen att anlita Malin som coach!!

Projektledare, Södra

Ledarutveckling med Lead Forward

Lead Forward är ett fantastiskt verktyg för dig som verkligen vill gå ner i detalj på hur du som ledare kan bli ännu bättre på att stärka dina medarbetare och dig själv som ledare. Som ledare är det viktigt att reflektera och ställa frågor kring sitt egna ledarskap, både för sig själv och till medarbetarna.

Genom Malin Emilsson och Lead Forward har jag gjort precis det och där igenom skapat en helt ny bild och handlingsplan för att i framtiden ännu bättre möta mina medarbetares förväntningar. Det är både utmanade och stimulerande att förtydliga bilden om mitt ledarskap på detta sätt.

Vill ge alla min starkaste rekommendation att investera i den förhållandevis korta tiden med Malin för att efteråt kunna peka på precis det du behöver utveckla eller justera i ditt ledarskap!

Jerrie Cullberg, Regionchef, Capio Närsjukvård

Ledarskapsutveckling på arbetsförmedlingen

Efter jag träffat Malin har jag fått förståelse för både mitt eget och andras beteende/upplevelser. Jag har fått konkreta verktyg att jobba med i samtal med bl.a medarbetare.

Jag har även fått träna praktiskt på olika samtal vilket varit oerhört värdefullt för min fortsatta utveckling. I många utbildningar jag fått tidigare har man bara pratat teori och jag har saknat den praktiska övningen.

Malin har coachat och utmanat mig på ett positivt sätt vilket har gjort att jag äntligen kommer framåt inom områden kommunikation på delar som jag tidigare saknat. Jag vill varmt rekommendera Malin!

Anneli, Enhetschef, Arbetsförmedlingen

Utbildning för ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i inre motivation och fått en bättre förståelse för psykologiska behov hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen.

Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag.

Anders Sjögren, VD, Kaffekompaniet

Förändringsledning med Colorama

Vi kontaktade Malin på Kraft & Balans då vi behövde stöttning utifrån för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska stress på vår arbetsplats.   Vi fick hjälp med samarbetet, kommunikationen, måendet, personkemin, strukturen och främst fick vi bra verktyg att jobba med framåt.

Det har varit väldigt betydelsefull att ha en kontinuerlig stöttning av Malin. Att ha någon utifrån som kan hjälpa till att räta ut funderingar, bolla frågor och utmaningar är värdefullt.

Jag rekommenderar Malin & Kraft & Balans varmt. Upplägget har varit anpassat för oss. Vi har haft bra workshops för att få ihop ett team så att alla jobbar mot samma mål. Förändringar och förbättringar behövs alltid. Vi är väldigt nöjda!

Angelina Aliri, Butikschef, Colorama Billingen Färg

Workshop om motivation med ledningsgrupp

Efter workshopen med Malin och Marie från Kraft & Balans där vi fick lära känna varandras behov i vår ledningsgrupp kommer mitt arbete som ledare och chef bli enklare, och det gav oss verktyg i att utveckla vår organisation. Det gav också en bra bild av vilken pusselbit vi saknade i gruppen och vad vi skall göra för att hitta den.

Jag känner att i vårt jobb kring arbetsglädje och värdegrund så är att vi mår bra på jobbet en väsentlig bit och att då förstå varandra i hur vi agerar i olika situationer och vilka behov vi har hjälper oss att nå dit.

Johan Karlsson, avdelningschef, Skövde Kommun

Exempel på uppdrag

Vi arbetar dagligen med att utbilda och coacha ledare, team och ledningsgrupper. Med vår hjälp bygger våra kunder kraftfulla företag genom ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. I våra uppdragspresentationer kan du läsa om hur vi gått tillväga i några av uppdragen.

Chefscoachning med KC Group

I ett av våra uppdrag hos KC Group har vi arbetat med Arbetförmedlingens chefer där vi coachat och utbildat i coacande samtal. Såhär säger en av cheferna vi

Våra verktyg för ledningsgruppsutveckling och ledarutveckling

När vi jobbar med teamutveckling använder vi metoden Team Pro, som utgår från forskningen om vad som skapar effektiva team samt omsätter detta till konkreta handlingar i verkligheten.

När vi arbetar med att utveckla ledare använder vi ofta metoden Lead Forward. Metoden bygger på Full Range Leadership Model, som är en av de mest vedertagna ledarskapsmodellerna och som erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Katalyserande coaching

Varje person och situation är unik. Därför kräver också varje arbetsgrupp och utmaning sitt angreppssätt. Vi hjälper er att själva identifiera vad ni vill, vad som krävs för att komma dit och sedan få det gjort.

Senaste artiklar

Vad gör en professionell coach?

Vad gör en professionell coach? En professionell coach är en person som arbetar med att hjälpa individer eller grupper att uppnå sina mål. Både genom att öka medvetenheten, förbättra prestationen och utveckla

Coaching för ledare

Hur coaching för ledare ger attaktiva arbetsplatser Coaching för ledare kan hjälpa till att bygga kraft och balans i organisationen. För visst är det så att trygga, tydliga och genuina ledare bidrar till

Söker du en coach i Skövde?

Söker du en ledarutvecklare eller coach i Skövde? En coach är inte en mentor, rådgivare eller terapeut. Malin Emilsson som arbetar som coach i Skövde är en samtalspartner som hjälper dig att: komma

Jag vill bli kontaktad

Om du vill att vi kontaktar dig är du välkommen att fylla i dina uppgifter och ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan.

Till toppen