Personlig Utveckling | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com
Time Management eller flyt i livet – kan man hantera tid?

Time Management eller flyt i livet – kan man hantera tid?

Time management. Orden som får det att låta att man kan hantera tid. Visst är det så att tiden är en av de saker som vi faktiskt inte kan påverka överhuvudtaget? Vi kan hantera det vi fyller den med och hur vi ser på tid.

Semestern är här och ledighetsbilderna fyller sociala medier, men hur är en bra semester egentligen? Var går gränsen mellan jobb och fritid? Hur ska man hantera det vi fyller tiden med på ett klokt sätt för att samla den där välbehövliga energin och ladda batterierna?

Gränserna suddas ut

De senaste åren har det blivit tydligare att allt fler har roller där gränsen mellan jobb och fritid suddas ut. De flesta av de chefer vi coachar behöver vara tillgängliga mer än mellan 8-17. Bara genom att sluta försöka kontrollera tiden och istället fokusera på att ha ett bra flyt i livet som helhet så minskar frustration och stress. Man tittar snarare på livets ToDo-lista och hittar en balans där energi och värderingar i helheten får styra, snarare än att försöka skilja på jobb och fritid. Ibland med större andel tid i privatlivet och ibland på arbetet beroende på vad som är viktigast just nu.

Med tanke på årets olika faser och att det många gånger skiljer i arbetsuppgifter kan bara skiftet mellan faserna ge en välbehövlig energipåfyllnad. Att gå från perioder fulla med leveranser till perioder för mer proaktivt arbete och administration gör att energin ökar. Ibland ger det kanske mer energi än att ligga i hängmattan med vetskapen om att någon väntar på svar eller att något område inte är under kontroll?

Synen på arbete och privatliv påverkar hur man uppfattar de där sakerna som måste göras under semestern. Känns de där mailen eller samtalen som behöver tas som energitjuvar eller inte?

Tips för en vidare syn på Time Management och flyt i livet

Några slutsatser som är vanliga i våra chefscoachningar kanske kan ge lite inspiration för att få ett bra flyt i vardagen:

 • ”Det är viktigt att ha tid med familjen utan att bli störd. När man aktivt väljer att titta på mailen innan familjen vaknat kan verksamheten rulla på utan att inverka negativt på semesterkänslan.”

 •  ”Vecka xx finns andra på plats på kontoret. Då kopplar jag bort mig helt och känner mig trygg i att verksamheten klarar sig utan mig. Vi har avtalat att jag bara kontaktas vid akuta ärenden.”

 • ”När man ser på alla områden med samma ögon blir det lättare att prioritera. Att hjälpa mina gamla föräldrar att flytta är också ett projekt som tar energi, precis som allt som behöver göras på arbetet. När man ser på det utifrån blir det lättare att se vad som är rimligt och inte och aktivt välja bort eller skjuta på det som inte är bråttom”

 • ”När man samlar ihop de jobbtankar som dyker upp under semestern i skriftlig form i en anteckningsbok eller digitalt verktyg sparas energi. Då kan man ta upp tanken igen efter ledigheten, eller på en regnig dag. Vilket bra sätt att dra nytta av kreativiteten som kommer med vilan”

 • ”Jag trodde aldrig jag skulle säga detta, men jag känner mig mer harmonisk av att arbeta några timmar här och där, än att ha ett berg av uppgifter att ta tag i efter semestern. Att se till helheten gör mig gott”.

Time Management hos Malin på Kraft & Balans

Semestern kommer bestå av rensning av allt från garderober och rabatter, till mail och gamla jobbdokument. Jag får så mycket energi av att rensa och effektivisera processer. Tillsammans med min coach drogs slutsatsen att mellan 8-10 på dagarna är det ok att jag jobbar om det behövs. Efter det är det fullt fokus på familj och spontanitet. Kanske blir det ett telefonmöte, eller bokföring på morgonen. Kanske blir det sovmorgon, om det passar. Vem vet? Det jag vet med säkerhet är att det är ett sätt att hantera det där som behöver in på mina 24 timmar per dygn. Alltså har jag 22 timmar kvar för att umgås med familj och vänner. Det är ett sätt att skapa  flyt i livet. Vilka sätt passar dig och din helhet?

Vill du fördjupa dig i ämnet? David Allens Ted Talk är en bra start. Hans bok ”Get things done” är ett hett lästips när du vill hitta flytet.

Vi önskar dig en riktigt fin och flyt-full sommar!

Nya perspektiv

Nya perspektiv

Att få nya perspektiv på saker är något vi alla behöver jobba med. Alla har vi nog delat en upplevelse med någon och efteråt insett att vi har haft helt olika uppfattningar om händelsen. När upplevde du senast en situation när en kollega missuppfattat det du sagt och det är svårt att komma till rätta med situationen? Kanske ledde det till en konflikt som varat över tid? Båda parter anser sig ha rätt och ingen viker sig i sakfrågan. Hur hanterar man det på bästa sätt?

Byta perspektiv

I coaching använder man ofta en kraftfull metod där vi byter perspektiv i lägen likt detta. Värdet av att byta perspektiv är att det skapar insikter som både påverkar upplevelsen av en situation och även utökar valmöjligheterna. Med fler valmöjligheter har vi större möjlighet att agera så att vi får det resultat vi vill ha genom att agera medvetet.

Syftet med att byta perspektiv i ett låst läge är att klienten upplever situationen ur olika vinklar. Först upplever klienten situationen från sitt eget perspektiv och sedan den andras perspektiv. Klienten får nya insikter som man tidigare inte varit medveten om. En tredje vinkel handlar om att kika på samspelat utifrån, som om klienten är en observatör som ser på händelsen. Med i princip 100% träffsäkerhet upptäcker klienten saker i samspelet när hen intar observatörsrollen. Man får en ny förståelse både för sig själv och för den andra parten i sammanhanget helt enkelt.

Önskat resultat

Det häftiga med den nya insikten är att man ofta får en mer objektiv bild, vilket i sin tur leder till tankar om vad man kan göra annorlunda för att nå önskat resultat. Där dyker idéer på lösningar upp. En lösning som känns rimlig att jobba med, något som går att genomföra och som känns autentisk.

Vilket typ av situationer talar vi om då?

Genom åren har vi jobbat med klienter som har bytt perspektiv i några av många olika situationer. Det kan vara en mindre bra relation med en kund, en gnagande frustration över en kollega som är ”omöjlig att jobba med” eller inför ett medarbetarsamtal. Den gemensamma nämnaren i dessa är att du får nya insikter om ditt eget agerande efter att få ha upplevt situationen, dels från ditt eget perspektiv, den andras perspektiv och utifrån. Perspektivbytet använder vi också i för att förbereda inför utmanande samtal eller möten. Likt elitidrottare kan du skapa det du vill uppnå i tanken för att nå ännu bättre resultat.

Coaching är fantastiskt – prova du också!

—————————————–

Kraft & Balans

Vi erbjuder verktyg och metoder som bidrar till större trygghet i din yrkesroll genom en ökad kompetens, tydligare kommunikation och ett mer insiktsfullt ledarskap. Kunskapen vi leverarar integreras i vardagen och bygger kulturen. När vi arbetar tillsammans gör vi det över tid och bygger utvecklingen på praktisk träning i din vardag. På så sätt hamnar kompetensen i varje individ istället för på hyllan.

kraftochbalans.com
kontakt@kraftochbalans.com

Du är precis som du ska när du är som du är!

Du är precis som du ska när du är som du är!

Hur många gånger har du hört frågan ”vad ska du bli när du blir stor”? När har du ställt den själv till andra i din omgivning? Hur ofta har du hört människor raljera över just de orden när någon står utan jobb eller har svårt att hitta den perfekt uppmålade karriärvägen? Hur många gånger har du ställt frågan till dig själv ”vad ska jag bli när jag blir stor?”

I den frågan utgår vi från att det enda sättet att vara lyckad är att bli nått, med antagandet om att vi inte är nått. Att vi måste ändra oss, förbättra oss, utveckla oss för att bli nått och jag kan inte låta bli att fundera på hur det där ”jag är nått- kvittot” ser ut. Vem vet det? Tänk om du redan är precis som du ska? Hur ofta berömmer du dig för det?

Misslyckande eller lärdom?

Om du tycker att du är misslyckad för att du inte förstod det nya systemet direkt eller att projektet du trodde på inte nådde förväntade resultat kommer det ta på din självkänsla och självförtroende. Kanske du missade flera viktiga saker som du tänkt säga i din första presentation, eller att att du inte fick det där jobbet? Vad är ett misslyckande och vad är ett misstag? Vad är är kopplat till dig som person och vad är kopplat till ett sammanhang och en viss tid? Tänk om du kan skilja på vad du ÄR och vad du GÖR?

Vad skulle hända om du såg på ”misslyckande” som lärdomar? Om du riktade nyfikenhet mot det som inte riktigt blev som du tänkt och istället fundera på hur det kan få dig att växa. Hur kan ditt ”misslyckande” bli din lärdom som du kan dra nytta av? Hur kan dina ”misslyckanden” bli dina bästa vänner, dina ess i skjortärmen som gör att du är nöjd precis som du är och kanske testar att göra något annat nästa gång för att få ett annat resultat? Kan det vara så att dina ”misslyckanden” är något som du faktiskt inte bara behärskade just nu, för du har inte lärt dig ännu eller för att rätt förutsättning inte fanns på plats? Du är precis som du ska när du är som du är!

Ett barn som ska börja gå, ger inte upp efter första fallet. Inte efter andra eller tredje fallet heller. Det ser inte sig själv som en misslyckad person, hen har ju bara inte lärt sig ännu…

Vad blir möjligt?

Om du vågar göra mer av det. Våga se misslyckanden som lärdomar, våga försöka på nytt. Efter ett fall, prova igen, och igen! Våga frigöra dig själv från tanken om att ”misslyckande” är negativt och istället se det som en gåva. Hur skulle ditt liv då kunna se ut?

Om vi leker med tanken om att vi alla har precis det vi behöver inom oss och du är precis det du behöver vara. Det må finnas saker vi behöver lära oss och behärska, i livet, om saker och företeelser men DU ÄR. Du är precis som du ska när du är som du är!

Om du vågar falla en, två, tre och flera gånger och litar på att du har precis det du behöver inom dig för att lyckas. Om vi lyckas frigöra oss från de begränsande tankarna. Vad skulle då bli möjligt?

Att utveckla människor till att få tillgång till ännu mer av det som är du är det vi jobbar med i våra individuella coachningar. Vi arbetar med företagsledare, chefer och team över hela Sverige. Att få följa de utvecklingsresorna och se resultatet över tid är magiskt! Kontakta oss så kan vi lyssna av hur vi kan hjälpa dig eller dina medarbetare att bli mera du. Det är när DU ÄR som det blir bra på riktigt!

Mål och delmål – ska det vara nödvändigt?

Mål och delmål kopplade till behov skapar motivation

Visst pratas det mycket om mål och delmål nu för tiden?

Har du tänkt på att det inte är alla som går igång på det där med mål? Vissa tycker att det är fantastiskt och att det bidrar till motivationen medan andra mest tycker att det bidrar till stress. Vad handlar det om egentligen?

Enkelt sett så handlar det om vad som motiverar oss. Våra önskningar och behov som är olika. Om du har ett stort behov av utveckling kanske det räcker med målet i sig för att du ska känna dig motiverad. Om du istället har behov av frihet eller trygghet behöver målen kopplas till just det för att du ska känna dig motiverad. När du ser att det du arbetar med leder till att du får mer frihet eller större trygghet så ökar din motivation. Spännande eller hur?

Frånmotivation och tillmotivation

Vi pratar också ofta om frånmotivation och tillmotivation när vi pratar om mål. Frånmotivationen är som störst när du verkligen, verkligen vill ta dig ifrån ett oönskat läge. Problemet är att motivationen minskar i takt med att du kommer längre ifrån det där som var obekvämt. Det är då du behöver ha delmål och långsiktiga mål som tar vid. De fungerar som magneter. Är målen rätt formulerade kopplade till dina behov så ökar din motivation i takt med att du kommer närmre målet.

Tricket är alltså att se till dina behov, identifiera vad du vill undvika och sätta ord på vad du vill till istället. Är avståndet mellan detta för långt? Komplettera med lagom antal delmål så att du kan behålla motivationen över tid.

Vill du lära dig mer om hur du kan påverka din egen eller andras motivation genom att arbeta med målsättning på ett bra sätt? Ring Malin på 0722-460689 så berättar hon mer!

Varför behöver du personlig utveckling?

Det är inget fel på dig - så varför behöver du personlig utveckling? - Kraft & Balans

Det är inget fel på dig – så varför behöver du personlig utveckling?

Det fanns en tid då det inte riktigt var ok att ta del av coaching, självhjälp eller personlig utveckling. Det var lite tabu – man var nästan tvungen att vara lite flummig eller ha allvarliga problem för att spendera tid och pengar på sådana saker. Som tur är har tiderna ändrats! Nu kan vem som helst ha en coach och få hjälp i sin personliga utveckling.

Men blir vi inte väldigt självupptagna då, när vi lägger allt fokus på oss själva?

Normalt när en idé, som det här med att ha en coach, svänger från det ena till det andra så är det några saker som vi behöver reda ut. Vad handlar det om när man vill förbättra sig själv?

De flesta av oss är mer kapabla än vad vi tror att vi är.

Så snart folk är emotionellt reglerade, kan tänka tydligt och förstå sig själva väl, finner de att de kan uppnå mycket mer än de trodde var möjligt. Detta betyder inte nödvändigtvis stora glödlamps-moment, utan små steg framåt. Människor är komplexa varelser, men våra hjärnor gillar enkelhet så det slutar ofta med att vi inte skapar de där nya vanorna eller beteendena på ett användbart sätt. Den goda nyheten är att genom att tillräckligt kunskap om dig själv och människors sätt att vara och tänka, samt kontinuerlig coaching, kommer du förmodligen nå längre än vad du någonsin trott.

Din förmåga att kommunicera och ha bra relationer är den enskilt största avgörande faktorn gällande din framgång.

En ny studie från BBC konstaterade att kvaliteten på våra relationer är den faktor som i första hand som påverkar vår lycka. Vi får inte mycket utbildning i kommunikation och relationer med oss i uppväxten dock. Vi lär oss att kommunicera främst genom att titta på våra föräldrar och andra människor runt om oss. Utan någon form av personlig utveckling kommer vi bara att upprepa deras mönster, även om vi inte vill. I de flesta fall har människor problem med förhandlingar, förmåga att hantera konflikter och att sätta gränser. Få människor gör det bra, och med det  menar jag inte att de kan slå andra människor muntligt, utan att de kan hitta goda kompromisser och lösa situationerna bra.

Det är här inledningsfrågan blir intressant, att vi alla blir för självgoda och glömmer att bry oss om andra människor. Vi förstår tanken. När dessa färdigheter i att kommunicera och ha bra relationer tränas dåligt, och där människor inte får tillräckligt med chans att träna nya tillvägagångssätt, kommer de över tid att bli aggressiva och klumpiga. Att träna är det viktiga vilket gör att det här är svårt att lära av en bok. Du behöver öva med en annan, levande människa (som inte har några förutfattade meningar om dig) och få feedback som gör att du skapar egna kommunikationsmönster. Kanske är det så att en coach som hjälper dig att utvecklas snarare ger dig bättre relationer och färre konflikter i livet, genom att du övar på det?

Det är inget fel på dig - så varför behöver du personlig utveckling? - Kraft & Balans

Vi är alla saboterade av vårt eget tänkande.

Som Einstein sa ”vi kan inte lösa våra problem med samma tänkande som skapade dem”. Ändå försöker vi fortfarande lösa problemen själva istället för att söka hjälp eller hitta ett annat tillvägagångssätt. Våra situationer, begränsande övertygelser om oss själva och andra människor, våra vanor och mönster begränsar oss. Bra personlig utveckling innebär inte att du ska slänga bort allt du är och skapa nytt, utan att vara medveten om ditt tänkande och prova att justera tankar och beteenden tills du får resultatet du är ute efter.

Människor är inte trasiga och behöver inte fixas. Men precis som att en personlig tränare kan hjälpa dig att träna kroppen att bli starkare och mer uthållig kan en coach göra det samma med din mentala styrka, uthållighet och medvetenhet om din kommunikation och beteenden

Hur går vi då vidare?

Världen behöver mer känslomässigt motståndskraftiga, väl anpassade människor som gör sin del för att styra oss genom de tider vi är i. Du behöver inte bli en världsfredsförhandlare för att uppnå detta. Bygg välmående familjer, driv friska och framgångsrika företag och team på jobbet och bidra med din del i de områden där de passar. Alla dessa bidrag gör en stor skillnad. Det är inte alltid lätt att vara emotionellt balanserad, vara en professionell kommunikatör eller att förstå sig själv och andra, men det går om man vill. Att ta hjälp av t.ex. en coach för att lära dig det, ger dig en grund för att uppnå det du vill ha i livet.

Hitta något som fungerar för dig, undvik quick-fix och självhjälpsböcker och gör jobbet istället. Fortsätt så och du kommer dit du önskar. Välj dina inspirationskällor, din coach och lärare noggrant så kommer du till slut att hitta din väg!

Boka tid för en kostnadsfri behovsinventering här så hjälper vi dig att se över hur vi kan boosta din personliga utveckling!

Kommunicera din kompetens – vad minns andra av dig?

Kommunicera din kompetens och få resultat

I ett av våra uppdrag arbetar Malin på försvarsmakten med utbildning. Temat är att kommunicera din kompetens i utvecklingssamtal och vid ansökningar till utbildningar och jobb. Hur vi kommunicerar via tal och kroppsspråk är en grundläggande och viktig del i NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) som är en av grundstenarna i Kraft & Balans.

Ingången i utbildningen är att du inte kan låta bli att kommunicera. Du sänder ständigt ut signaler utöver det som sägs. Så om du ändå ska kommunicera något så är det ju lämpligt att kommunicera det du faktiskt vill att andra ska förstå, veta och komma ihåg av det du just sa. Detta gäller oavsett om du kommunicerar i vardagen, på möten, presentationer eller i skriven text. Av den anledningen är det också viktigt att analysera mottagaren av din kommunikation. Hur kan du annars veta att det du säger landar rätt?

Få informationen att landa och stanna kvar

En annan viktigt del i kommunikationen är att fundera över hur du själv uppfattas av andra, och hur du vill uppfattas. Vilka är de tre viktigaste sakerna du vill att någon ska minnas av dig när du lämnar ett möte? Hur mycket styr du din kommunikation utifrån det? Du kan förbättra effekten av din kommunikation genom att ha en strategi för:

 • hur du tar reda på vad mottagaren är intresserad av,
 • hur du lyfter fram dig själv utifrån det och
 • hur du får informationen att fastna i minnet hos mottagaren

 

 

Igår när Malin höll en heldagsutbildning på Försvarsmakten avslutades dagen med muntliga presentationer där säcken knöts ihop och deltagarna fick öva på det som vi pratat om under dagen. Visste du att ”learning by doing” – att lära genom att prova – inte är det mest effektiva sättet för inlärning? Det som är mest effektivt enligt ny forskning inom neurovetenskapen är när vi reflekterar över det vi just gjort. Det är då kopplingar sker och minnet sätter sig. Av den anledning avslutar vi alltid våra utbildningar med reflektion. Hur ofta reflekterar du i din vardag över det du just gjort och resultatet du fått? Vår erfarenhet är att tiden för reflektion har sållats bort i våra tajta scheman, vilket inverkar negativt på vår kompetensutveckling. Synd eller hur?

Nästa vecka kör vi nästa utbildning inom kommunikation. Då är temat ”Kommunikation för effektiva team” och målgruppen är denna gången inte militärer utan vårdpersonal. Vi arbetar också med kommunikation för ledare och säljare, men visst har alla nytta av att kunna kommunicera sin kompetens?

När du vill diskutera vidare med oss är du välkommen att boka en tid för en kostnadsfri behovsinventering via telefon, eller vid ett kort möte.  Boka här!

 

Vad säger du – egentligen?

Vad säger du egentligen?

En coach är expert på att leda ett samtal från ett nuläge till ett nyläge. Vi lyssnar, frågar och lyssnar igen. Vad är det du säger egentligen?

När vi möter klienter och grupper för första gången behöver vi få en förståelse för vad som pågår just nu i vardagen. Det kan handla tankar, känslor, värderingar, viljor och mål. Många gånger är det lättare sagt än gjort att sätta ord på det där. Speciellt känslor är ofta abstrakta och svåra att beskriva. Så vad händer då när du träffar oss första gången?

 

 

Som coacher och utvecklingskonsulter är vi experter på att lyssna. Vi lyssnar på det du säger, men också på det du inte säger. Vi lyssnar på ditt kroppsspråk, din andning och läser av hudton, röstläge, muskelspänningar och allt annat som du också läser av när du träffar andra människor. Kanske är du inte medveten om det, men du läser av det på bara några sekunder när du kliver in i ett rum med människor.

Genom att vi som coacher kan lyssna och känna in medvetet, kan vi också ställa frågor som gör att du tänker i nya tankebanor. Många gånger uttrycker vi människor oss i generella termer vilket ökar risken för missförstånd. När du pratar generellt om saker med oss får du antagligen en motfråga som tvingar dig att bli mer specifik och tydlig. Ibland följs frågan av en lång tystnad när du som klient får en ny insikt som landar som en ”stekpanna i huvudet”. Då vet vi att vi har nått ett område där vi kan göra skillnad på riktigt.

Det är då du får insyn och svar på frågan: Vad handlar det här om egentligen. Och när vi fått svar på den frågan kan vi börja utvecklas på riktigt och skapa full fart framåt.

 

Vill du bli pilot i ditt liv?

Vi har pratat en del innan om vår kurs “Bli pilot i ditt liv” men vad är det då det här för kurs och vart kan jag gå den? Vad handlar det om och kan vem som helst gå den eller vänder den sig till någon speciell målgrupp eller inriktning?

“Bli pilot i ditt liv” riktar sig till de som vill göra en förändring men inte riktigt lyckas konkretisera sina tankar och hitta en strategi. Alla som letar efter nya mål i sitt liv och har en undran över hur man ska kunna nå dem?

Du är kanske i det läget i ditt liv där du känner att allt bara rullar på, helt automatiskt, och du har kommit till en ålder, eller gräns, som gör att du börjar fundera på vad du egentligen vill med ditt liv. Du kanske vill ändra en situation eller omständighet men inte vet hur du ska gå tillväga.

bli pilot i ditt liv med Kraft & Balans

Hur gör man?

Kursen kan man göra på olika sätt. Du kan välja att antingen köpa den som en webbkurs och göra arbetet på egen hand med de verktyg som du får genom webbkursen. Eller så väljer du att köpa en individuell coachning via vår certifierade coach Malin. Malin kommer i så fall vara din andrepilot i resan mot dina mål och när frågor dyker upp och du behöver någon som pushar dig. Du väljer själv vilket alternativ som passar dig och din situation bäst.

Är du intresserad av att veta mer och anmäla dig så kan du göra det HÄR!

 

Rätt tillstånd för prestation i Borås

 

Så var det dags för dag nummer två av tre med föreläsning för personal på Hjärtintensiven på Borås sjukhus. Efter förra veckans reflektion hade jag lagt till ett par grejer, tagit bort någon bild och sen är det bara att köra, eller hur?

Tillstånd för prestation

Dagens reflektion över utfört arbete resulterade i några viktiga insikter som jag tänkte dela med mig av.

Vi alla har vissa dagar då vi behöver prestera mer och bättre än andra dagar. Vad händer då om du vaknar på fel sida? Eller inte riktigt får till känslan i kroppen? Eller blir för stressad? Prestationen blir inte som du tänkt? Eller…? Går det att skapa rätt tillstånd för prestation?

 

Dagens reflektion landade i att jag har blivit oerhört mycket bättre på att justera mitt tillstånd till något som faktiskt gynnar mig och som ger Kraft & Balans kunder det de vill ha. Från att vara lite morgontrött och småirriterad över att ha blivit lite sen använde jag bilresan till att sätta mig i rätt tillstånd. Fokuserad, peppad och målinriktad. Rätt tillstånd för prestation.

Påverka sitt tillstånd

Att bryta eller byta ut ett tillstånd är lättare än det låter. Vi är en helhet där tanke, känsla och kropp hänger samman. Tricket är att notera över vilket tillstånd du är i och hur du egentligen skulle vilja ha det. Om du är för stressad, hur skulle du vilja känna istället? Om du är arg, vad skulle du vilja vara istället? Därefter är lättaste vägen att gå att ändra kroppen så att du blir lite mer så som du skulle vilja vara. Idag var jag lite för lugn och sävlig och genom att sätta på peppig musik och sjunga högt i bilen ändrades mitt tillstånd till att vara ”på G”. Andningen är en viktig del att kunna påverka för att öka känslan av lugn. Kroppsspråk gör stor skillnad. Allt vi gör med kroppen kan skapa känslor och tankar som du behöver för att vara i ett tillstånd som är mer ändamålsenligt just då.

Hur känner du dig när du tar dig över små hinder i vardagen och presterar precis som du vill? När skulle du ha störst nytta av att kunna påverka ditt tillstånd?

kraft-balans-tillstånd-för-prestation

 

Dagens föreläsning i Borås och tips för personlig utveckling

Idag har Malin hållit en föreläsning i Borås vilken var den första av tre föreläsningar för personal på Hjärtintensiven på Borås Sjukhus. Temat för dagen var ”Bli pilot i ditt liv”. Givetvis har vi anpassat föreläsningen efter dagens publik, vilket vi alltid gör även om vi utgår ifrån något av våra teman.

Dagens föreläsning i Borås

Vi började att prata om anledningen till att det är viktigt att arbeta med personligt ledarskap. Hur kan du tjäna på att reflektera över vad du vill och hur du kan ta dig dit? Vad blir konsekvenserna på kort och lång tid om du åker med i flygplanet, eller om du faktiskt sitter vid spakarna?

Vi fortsatte sedan med att titta på konkreta fakta kring hur det ser ut i Sverige idag, hur vi människor fungerar och vilka alternativ vi har när det gäller att förändra och förbättra små och stora saker. Efter lite diskussion kring detta tittade vi på lösningar för HUR du konkret kan arbeta med utveckling och förändring.  Sedan kunde vi avsluta med att fundera kring hur vi kan använda kunskapen vi just fått i den dagliga verksamheten. Vad kan du göra annorlunda från idag som gör att du får mer av det du vill ha och behöver för att må bra i livet. Både på jobbet och hemma?

Som en bonus fick deltagarna tillgång till vår webbkurs ”Bli pilot i ditt liv”. På så sätt kan de själva arbeta vidare med värderingar, mål och planer på egen hand.

Vi avslutade med gemensam lunch i solen och fortsatt intressanta diskussioner, sedan var det dags att sedan styra hem mot Skövde igen. Som vanligt avslutades föreläsningsdagen med reflektion och tid för att utvärdera resultatet. Hur jag brukar göra det kan du se mer av i videoklippet nedan.

Coachning enligt Kraft & Balans

Coachning enligt Kraft & Balans

Ibland lyfts coachning fram som något glättigt positivt tänkande som ”får människor att bara tänka på sig själva utan hänsyn till omvärlden”. Någon säger också att ”coachernas råd får människor att…”. Så jobbar inte vi. Jag tänker spontant att de som tror att det är så inte har läst in sig nog på vad coachning är. Coacher ger inte råd. Coacher ställer frågor och prövar dessutom tankarna på lösning i många olika perspektiv. I mitt jobb är det en självklarhet att se till hela ”systemet” vi lever i. Hur påverkar valen vi gör vår omgivning? Alla val vi gör, och val gör vi alltid, ger konsekvenser av något slag. Frågan är om vi vill göra våra val omedvetet, eller lyfta upp dem till en medveten nivå?

För mig är det givet att det är positivt att ibland reflektera över vad jag vill, hur jag mår, vad jag vill utveckla och vad jag är nöjd med som det är. Det gäller både i privatlivet och yrkeslivet. Det är ett sätt för mig att leva mitt liv i en riktning som är min egen. Jag har bara ett liv. I det livet vill jag ha hälsa, vara glad, älska människor, ha ett jobb som är värdefullt, jag vill vila. Jag vill vara del av sammanhang där jag kommer till min rätt respekteras för den jag är. Ju mer av det jag får av det som är viktigt för mig, desto mer kan jag ge till andra människor. Det är precis det som coachningen har gett mig sedan jag gick till min första coach 2008. Jag väljer att coacha enligt ICF’s kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Dessutom ser jag stor nytta av att ta med kraftfulla verktyg ifrån NLP. (Kanske har du hört talas om Kjell Enhager som utgår ifrån NLP i sitt arbete?)

Nedan ser du några vanliga frågor som dyker upp i en eller annan form i ett coachsamtal när du går till en ICF-certifierad coach. Första steget är att vi har identifierat något som klienten vill jobba med. Vi har kommit till  någon form av ”Jag vill…” som sedan testas för att undersöka om det fungerar i verkligheten:

 • Är det något som ligger i din kontrollzon? Kan du förändra det vi pratar om, eller ligger kontrollen hos någon annan?
 • Om du gör det här, vad blir konsekvenserna?  I din egen vardag? Ekonomiskt? I ditt jobb? I dina relationer?
 • Är du beredd att ta konsekvenserna? Både de positiva och de negativa?
 • Vad är bra som det är? Hur kan du behålla det, även om du gör en förändring?
 • Vilka blir konsekvenserna om du inte gör en förändring? Är du beredd att ta de konsekvenserna?
 • Hur kan du justera planen så att det passar ännu bättre in i verkligheten?

 

Som coach är jag dessutom expert på att läsa människor. Jag läser in tveksamheter, otydligheter och andra frågetecken som min klient kommunicerar verbalt, eller ickeverbalt. Detta lyfter jag till ytan för att vi ska se saken ännu tydligare i olika perspektiv och verkligen få helhjärtade önskade lägen och göra genomtänkta val. I det ingår också att se till sitt liv i stort, se saker i olika tidsperspektiv och annat viktigt.

Att gå igenom en process som detta ger människor större förståelse för sig själva och för andra människor. I mina ögon är det bättre att göra  ett val än att inte göra det. Jag vet inte vad du tycker, men enligt mitt sätt att se det är det bättre att själv sitta vid spakarna och vara pilot i sitt liv, än att komma på i 90-årsåldern att jag borde ha gjort annorlunda val i livet.

 

 

 

 

 

 

Kommunikation för att nå dina mål

När upplevde du senast att det du sa inte landade som du tänkt hos den du pratar med? Visst kan det vara frustrerande att inte nå fram och få något gjort på det sättet du ville, eller få förståelse? Ibland kanske du till och med ger upp, eller låter bli att försöka och tiger istället, med en skavande känsla inombords som följd?

Ett grundantagande vi arbetar med handlar om att det viktiga med din kommunikation är den respons du får. I klartext handlar det om att om det du säger inte landar som du tänkt hos mottagaren så måste du förändra din kommunikation. Det hjälper inte att säga samma sak en gång till med högre röst. Du måste förändra något i din kommunikation för att se om du får en annan respons. Funkar inte det heller så får du förändra något igen.

Kort om kommunikation

Kommunikation handlar om överföring av budskap och betydelser från din hjärna till någon annans. Du har tänkt eller upplevt något och skapat dig en bild av det i hjärnan. Din tanke eller upplevelse innehåller mängder av information som lagras hos dig och du gör tolkningar av information utifrån dina tidigare erfarenheter, ditt humör eller dina förväntningar. Informationen kommer alltså redan i detta läget skilja sig ifrån verkligheten och att dessutom koka ihop informationen så att du kan överföra den bara med hjälp av ord är en omöjlighet. Tänk sedan att informationen landar hos mottagaren som i sin tur upplever något utifrån sitt tillstånd och tolkar informationen. Det du sagt i ord har förvrängts, generalisterats och ord kan ha uteslutits. Om vi dessutom lägger till att ord bara är 20% av kommunikationen och resterande 80% är icke-verbal kommunikation så är det ganska enkelt att inse att det är lätt att vi missförstår varandra.

 

Åter till att kommunicera för att nå dina mål.

Om du går in i en dialog och har klart för dig vad som är viktigast för dig att uppnå med samtalet har du hälften vunnet. Genom att veta vad du vill få fram kan du också skala av onödig information som kan komplicera det hela. Tänk att du ska skicka en bild ifrån din hjärna till någon annan. Vad är viktigast för dig att förmedla? Hur kan du precisera det du vill säga ännu mer? Vad är målet med din kommunikation?

Tänk att du säger åt din respektive att handla till middagen. Du tänker dig en speciell köttgryta. Hur mycket detaljer behöver du skicka med för att det ska komma hem rätt ingredienser? Vilken detaljnivå behöver det vara? Räcker det att säga ”Köp ingredienser till en kreolsk gryta”, eller behöver du beskriva alla ingredienser, speciella märken på buljongtärningar och tillbehör för att du ska bli nöjd? Måste den kreolska grytan bli som du tänkt dig, eller kan den även bli bra om den blir annorlunda, men fortfarande är en kreolsk gryta? Vad är förresten en Kreolsk gryta?

Precis på samma sätt måste du tänka om du vill få en annan människa att utföra arbetsuppgifter på ett visst sätt. Fundera på vad det är du vill be om. Är målet att uppgiften ska bli gjord på ett visst sätt, eller räcker det att uppgiften blir gjord och hur den blir gjord är mindre viktig? Fundera över vilken information som måste lämnas och se till att ställa frågor för att bekräfta att din bild landat som du vill hos din kollega.

OM det sedan blir så att den kreolska grytan inte blev som du tänkt, eller kollegan inte gjorde jobbet som du tänkt; fundera över hur DU kunde ha kommunicerat annorlunda. Meningen med din kommunikation är den respons du får.

 

kommunikation

Strukturera dina arbetsuppgifter!

”Jag är bra på att hålla många bollar i luften” är ett klassiskt uttryck, men är vi verkligen det? Vår hjärna kan faktiskt bara fokusera på en sak i taget, men ändå börjar vi ofta med flera saker samtidigt, svara på ett mail, ringa ett samtal, föra in de sista siffrorna i excelarken, uppdatera hemsidan, allt på samma gång!

Genom att försöka splittra vår uppmärksamhet blir vi inte bara ineffektiva, vi blir trötta också. Man har gjort undersökningar där man har sett att det tar ca 20 min att återfå koncentrationen efter att man blivit avbruten. Hur påverkas vi då av att vi själva skiftar fokus hela tiden?

Ofta blir vi stressande av själva stressen, att vi har mycket att göra. Men är allt så bråttom och viktigt då? Tid har vi alla, det handlar bara om hur vi väljer att prioritera den. Ett enkelt knep som jag använder mig av när jag vill strukturera upp mina arbetsuppgifter är fyrfältaren nedan. Där kategoriserar jag helt enkelt in mina arbetsuppgifter efter vad som är viktigt och vad som är bråttom. Ofta märker man att det där vi stressar allra mest över, att svara på det där mailet till exempel, kanske inte var så bråttom. Har man svårt att veta vad som är viktigt, utnyttja kompetensen hos Malin som är coach och stöttar dig i resan mot att hitta det viktiga för just dig!

struktureraSå här kommer ett litet fredagstips för att börja sortera lite grann så du kan komma hem i tid till fredagsmyset! Allt är faktiskt inte bråttom eller viktigt!

Att välja sina övertygelser

Övertygelser styr ditt liv

Övertygelser skulle man kunna säga är regler som du själv sätter upp för ditt liv och som du lever efter. Övertygelser kan vara stöttande och bli som en självuppfyllande profetia eller vara hinder som gör det omöjligt för dig att nå dina mål. Vi kan förändra våra övertygelser och föreställningar om hur saker och ting är, men det är inte alltid lätt. Det händer ofta i min omgivning att jag ser eller hör människor göra allt för att bekräfta sin egen sanning, snarare än att fundera över om det finns andra sätt att se på saken.

Tittar vi på stress så kan vi till exempel höra Kelly McGonigal prata i sitt TedTalk om hur vi reagerar olika på stress beroende på om vi är övertygade om att stress är farlig, eller att stress är något som hjälper oss att vara ”på gång” när vi behöver det. Hur är det med din övertygelse i den frågan? Hur påverkar din övertygelse ditt liv i den frågan?

Tänk att du går omkring och är övertygad om att ”det är svårt att lyckas”. Hur skulle det påverka ditt liv? Vad skulle skillnaden bli i ditt agerande om du var övertygad om motsatsen?

Hur skulle det bli om hela din arbetsgrupp går omkring med övertygelsen om att ”den andra gruppen bara slöar men får mer betalt”? Vad händer om du går omkring med övertygelsen ”Jag kan inte träna”?

Att se sina övertygelser är inte alltid lätt, men det kan vara väl värt att se över. Tänk om du skulle byta ut några av dina övertygelser mot några som hjälper dig dit du vill, snarare än hindrar dig? Visst vore det gött?

Nästa gång du hör någon, eller dig själv, säga negativa övertygelser – ändra dem till något positivt! Börja med att fråga: ”Hur vet du det?”, ”Enligt vem?” eller kanske ”I jämfört med vad?”.

”Det är svårt att lyckas som egenföretagare” – ”Hur vet du det?” Visst ger det en tankeställare?

En övertygelse som jag snott rakt av ifrån NLPs grundantaganden hjälper mig oerhört i vardagen:

”Det finns inga misslyckanden. Det finns bara feedback”.

Du får sno den också om du vill!

föreläsare coach skövde

När du vill ha hjälp med att styra upp dina övertygelser för att nå dina mål – kontakta Malin så hjälper hon dig!

Att göra det abstrakta konkret

Vad vill du göra konkret?

Ibland kan jag uppleva att tankarna känns mer än lovligt luddiga där uppe mellan öronen. Hur är det för dig?

Att arbeta med ett coachande förhållningssätt och vara utbildad inom coachning innebär att kunna ”montera isär” tankar. Att göra det där luddiga överskådligt, testa tankarna i olika sammanhang, ta beslut och göra handlingsplaner. Det handlar om att göra det abstrakta konkret och hanterbart helt enkelt.

Att vara coach handlar om att använda aktivt lyssnande, kraftfulla frågor och direkt kommunikation för att skapa medvetenhet och utforma åtgärder. Att vara coach innebär också att stötta klienten med planering och målsättning och att arbeta med klientens eget ansvarstagande för att nå framsteg.

När jag arbetar med människor, oavsett om det är i grupp eller individuellt så handlar det alltså om att göra tankarna, målen och planerna konkreta. Det gör jag genom att använda, eller lära ut, någon av alla de modeller och verktyg som finns för coachning. Varje frågeställning jag stöter på kan jag stoppa in i en modell och få ut något konkret. Jag har ännu inte i de över 800 samtalen jag haft stött på en fråga som inte går att vända och vrida på och göra mer konkret.

Exempel på vad som kan konkretiseras är till exempel

 • Hur du kan påverka ditt tillstånd för att prestera bäst när det gäller.
 • Hur du kan få en bättre magkänsla inför ett jobb som ska göras.
 • Hur du kan bygga din självkänsla, självtillit eller förändra din självbild.
 • Hur du ska nå fram till människan som du normalt har svårt att nå fram till.

Vilken av dina funderingar skulle du vilja montera isär, testa och göra mer konkret?

 

konkret

 

 

 

 

Sätta saker i perspektiv och minska stress

När kände du senast att det är som ett berg med saker att göra. Det känns övermäktigt, omöjligt och hjärtat slår lite för snabbt under lite för stor del av dagen? Du kanske känner dig otillräcklig och stressnivån är för hög? Vad gör du då?

Många gånger arbetar du hårdare, kämpar lite till eller bara tar dig igenom situationen och mår dåligt på kuppen. Alternativt kanske du ger upp och lägger på locket och hoppas att det löser sig?

I min egen vardag arbetar jag mycket med perspektiv och att få överblick över hur det ser ut egentligen. Många gånger har min egen coach hjälp till för att göra saker hanterbara. Det blir enkelt när man byter perspektiv!

 

Tänk dig att din vardag ser ut som på bilden bredvid. Du ser bara det du har närmast och allt som måste göras. Varje liten rot känns som ett berg eller hur? Du har fastnat i tanken att det kommer att vara krävande, du hinner inte med, du snubblar på ojämnheter och ser inget slut på det hela? Vad händer om du byter perspektiv?

 

Perspektiv

 

Överblick

 

Japp. Det är precis samma stig på precis samma plats. Bara genom att byta perspektiv och skaffa dig en överblick över din situation kommer din känsla av kontroll öka och din stressnivå minska. Genom att få överblick kan du också få insikter som innebär att vissa saker ska skjutas på framtiden, delegeras eller inte göras alls.

I vår coachning är perspektiv och överblick ett stående inslag. Under hösten kommer jag att öppna möjligheten för coachning i grupp för att fler ska kunna ha råd med en coach. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som handlar om personlig utveckling så får du informationen direkt i mailen och riskerar inte att missa något!

 

Testa sina nya rutiner

Jag hoppas du har haft en fantastisk sommar där du fått ladda batterierna och kanske till och med tröttnat på lata dagar och känner att det ska bli skönt att få lite rutiner igen? Passa på att mjukstarta och sätt upp en bra struktur för dig själv som gör att du kan hålla fokus på det som är viktigt för dig.

En sak som jag har reflekterat över det senaste är det där med att stanna upp och utvärdera läget då och då. Om du har satt ett mål, gjort en plan och kommit igång med rutiner så händer det ibland saker på vägen som gör att planen måste justeras. Har du någon gång lovat dig själv något och sedan har det inte blivit av att du nått målet? Kanske har rutinerna och strukturerna bara runnit ut i sanden? Vad brukar du känna då? Ofta är det där brutna löftet till sig själv förknippat med lite sämre självkänsla. Hur är det för dig?

Ett sätt att agera för att undvika att bryta löften till sig själv är att göra en testperiod och planera in datum för reflektion. Om din tanke nu är att träna ett visst antal gånger i veckan, eller kanske ändra ditt bemötande mot en kollega. Hur länge ska du testa planen för att sedan utvärdera? En vecka? En månad? Tre månader?

Fördelen med att göra en testperiod är att du efter den perioden kan göra ett aktivt val. Antingen fortsätter du som tänkt med dina rutiner, eller så ändrar du planen om det inte fungerade i verkligheten som du hade tänkt. Det viktiga är att sätta en tillräckligt kort testperiod för att du verkligen ska kunna hålla löftet till dig själv. På det viset kommer du att öka förutsättningarna för att kunna klappa dig på axeln och vara nöjd över det du åstadkommit.

Lycka till med dina nya rutiner och strukturer!

PS: Behöver du hjälp att hålla ordning på vad du ska göra? Läs inlägget om hur du kan använda Trello för att avlasta hjärnan!

rutiner, struktur

Töm hjärnan med Trello!

Låt hjärnan vila och spara minnet

Vi har tidigare skrivit om hur vi kan ge oss själva möjlighet att få fram vår kreativitet. Idag kommer ett tips du kan ha nytta av direkt.

Efter 10 år i IT-branschen har jag samlat på mig en hel del erfarenhet av projektarbete och att använda verktyg för att effektivisera arbetet. Det finns mängder av verktyg att använda för att hantera listor med uppgifter. Evernote, SaveYourDay och Wunderlist är exempel på det. Har du fler tips?

En favorit bygger på Kanban som är en metod inom Lean som ofta används i IT-projekt. Vi arbetar ofta med Kanbantavlor på kontoret, men i och med att vi ofta arbetar ute hos kund så passar det bättre att istället arbeta online.

Det fungerar lika bra i privatlivet dessutom. Det är fantastiskt smidigt att kunna dela shoppinglistor och kom-ihåg med övriga familjen. Det blir väldigt lätt att delegera 😉

hjärnan

Verktyget vi använder heter Trello och funkar lika bra på dator som på mobilen. Genom att skriva in uppgifter och kom ihåg direkt när de dyker upp kan vi avlasta hjärnan. Det blir dessutom lättare att vara i en roll i taget och släppa arbetet efter jobbet.

När vi arbetar med personligt ledarskap med våra kunder kommer det ofta upp frågor om stress och effektivitet, eller problem med att slappna av. Då kliver vi ur coachrollen och går in i en rådgivande roll istället. Det är då vi arbetar med sånt här. Vi hjälper till att med att ta fram alternativa lösningar och därefter använder vi ett coachande förhållningssätt för att du ska komma fram till vilket system som passar bäst i ditt liv.

Testa gärna Trello eller någon av de andra verktygen vi länkade till ovan. Kanske föredrar du listor och PostIt-lappar? Vilket av dem passar bäst för dina behov?

Nedan kan du se en variant på hur du kan bygga en egen personlig Kanban oavsett om du vill göra det i pappersform eller online.

 

Ledarskap i punktform

Ledarskap i punktform

Oavsett om vi pratar om personligt ledarskap, ledarskap i eget företag, team eller stora organisationer menar vi att det startar hos varje enskild människa. Vi hör ofta att ledarskap handlar om att påverka andra. Vad tror du om att börja med att bli duktig på att påverka dig själv? Vad kan DU göra för att bli en bättre ledare för dig själv och andra?

Håller du med?

 • ledarskap handlar om inflytande och förmåga att påverka
 • en bra ledare behöver inte märkas som ledare. Människor följer naturligt.
 • ledarskap handlar om hur du tänker, hur du kommunicerar och hur du agerar
 • en bra ledare skapar en plats där människor VILL jobba
 • en bra ledare skapar andra ledare och gör sig själv onödig
 • en bra ledare inspirerar andra att klara mer än de tror om sig själva
 • ledarskap kan du inte certifiera dig till. Det är något du får av andra som dras till dig på grund av vem du är och vad du kan
 • den första personen du måste leda är dig själv. Om du inte kan leda dig själv, varför ska andra följa dig?
 • en bra ledare når medarbetarnas hjärta och sinnen. Inte bara deras plånböcker
 • gott ledarskap behövs på många ställen i en organisation, inte bara hos chefer
 • att bli en ledare är ett äventyr där du utvecklar dina talanger till fullo
 • inget ledarsätt kommer alltid att fungera – det finns inga perfekta team som alltid fungerar på samma sätt
 • att vara en flexibel ledare vinner i längden

 

En bra ledare har förmåga att:

 • kommunicera det som är viktigt
 • se den stora bilden
 • se hur den stora bilden relaterar till detaljer
 • se hur den stora bilden relaterar till en helhet som är större än summan av delarna
 • ta fram det bästa ur sina kollegor

 

kraft-balans-ledarskap

Var i utvecklingsfasen är du och ditt företag? Vill du lära dig personligt ledarskap från grunden har du en finfin chans via vår utbildning till att ”Bli pilot i ditt liv” som även kommer som webbkurs i augusti.

Vi arbetar både individuellt och i grupper med människor i små och medelstora företag samt med egenföretagare.

 

Doing today what was successful yesterday is a certain way to fail tomorrow

 

 

 

Gör din hjärna glad

Hur mår din hjärna idag?

Så här innan semestern brukar det vara mycket som ska avslutas, fixas och planeras. Du kanske har arbetat hårt i nästan ett år och känner att det helt klart är läge för ledighet? Kanske har du kört lite för hårt med dig själv?

När jag för drygt tre år sedan låg i en magnetröntgenkamera för att utesluta eventuella hjärnblödningar eller hjärntumörer så lovade jag mig själv att aldrig igen må som jag gjorde då. Jag beslöt mig för att bli styrande i mitt eget liv och bli duktig på personligt ledarskap. Jag skulle leda mig själv till hälsa och glädje, både för min skull och för mina nära. Jag har under åren gjort stora förändringar och tar ansvar för att vara rädd om mig själv. Därigenom gör jag framsteg, små och stora, som leder mig i den riktning som jag vill.  Det handlar om att vara glad, stark och balanserad både som medmänniska och företagare.

I mitt arbete som certifierad coach träffar jag många olika typer av människor med olika behov och ambitioner. Jag har stor nytta av min tidigare erfarenhet och min egen resa. Det är dock viktigt att ha respekt för att alla olika individer verkligen är olika. Det är därför det är så bra med coaching. Jag leder en process, men svaren finns hos varje människa. Vad passar bäst för just dig?

kraft-balans-ledarskap

 

Den metod vi arbetar med handlar om att ställa frågor för att du ska hitta dina egna lösningar. Det handlar inte om att jag som coach ska tala om för dig vad du ska göra och då kan man ju fråga sig vad katten du ska med mig till? Problemet är att även om vi har lösningen på det mesta så finns det oftast inte lätt tillgängligt. Min uppgift är att ställa de frågor som gör att du hittar dina egna lösningar. Det är det du ska ha mig till. Fördelen med att du kommer fram till dina egna lösningar är:

 1. Du alltid kommer att ha mycket bättre koll på din situation och därmed vad som skulle kunna fungera för dig.
 2. Lösningar som man kommer på själv, känner man mer för än lösningar som man får serverade från andra.

 

Det finns inga misslyckanden bara feedback

 

Det finns inga misslyckanden – bara feedback

För ett par dagar sedan kunde du läsa om ett utav de grundantaganden – valda sanningar – som finns inom NLP. Idag kommer ett annat som jag tycker mycket om; ”Det finns inga misslyckanden, bara feedback”

När vi arbetar med utveckling av människor eller grupper utgår vi alltid från att det inte går att misslyckas. Rädslan för att misslyckas är stor hos många och hämmar kreativiteten, framgången och ibland det egna ansvaret. Det är lättare att låta bli att försöka än att försöka och misslyckas för någon som är hård mot sig själv. Genom att lägga detta grundantagandet som bas kan vi börja jobba strategiskt för att testa handlingsplaner och nå målen genom att lyssna in feedback.

Om du har bra koll på nuläget och vad du vill ha istället för nuläget så måste du agera för att ta dig framåt. Du kan tänka kreativt och göra handlingsplaner, men ofta dyker det upp saker som du inte tänkt på. Det är då du behöver stanna upp och utvärdera. Vad finns det för feedback att ta till sig?

 

Feedback i praktiken – vad blev resultatet?

Du kanske har gjort upp en plan för hur du ska arbeta mer effektivt på jobbet. När du stannar upp och utvärderar inser du att du inte kunnat följa planen. När du lyssnar på feedbacken från dig själv och från resultatet inser du att planen inte håller. Du kanske har styrt upp den för detaljerat? Utifrån det kan du sedan justera din plan. Du har inte misslyckats. Du har bara fått feedback som du har nytta av när du ska fortsätta utvecklas. Du kan skala bort ett alternativ och fortsätta testa en annan variant. Visst känns det befriande?

Webbkurs på gång!

Pilot i ditt liv – webbkurs!

Vårt pilottema följer oss vart vi än går och nu blir det en webbkurs av det. Vi anpassar innehållet efter målgruppen när vi arbetar med temat, men grundtanken är densamma. Eget ansvar, personligt ledarskap för att skapa motivation och engagemang och att arbeta strategiskt för att nå framgång. Vi varvar teori om motivation, värderingar, vanor och beteenden med praktiska övningar där du får utforska dig själv, dina mål och handlingsplaner. Ibland är målgruppen företagare, ibland mellanchefer och ibland arbetar vi med idrottare på samma tema.

webbkurs_pilot

I augusti lanserar vi webbkursen ”Bli pilot i ditt liv” anpassad för egenföretagare och andra drivna människor i samarbete med Driftig.nu

Vi ser så mycket fram emot att få göra vår webbkurs som ger dig grunderna i personligt ledarskap tillgänglig dygnet runt. Kursen kommer att bestå av teori i både text- och filmform samt övningar som du gör själv i din egen takt. Genom att gå kursen kommer du få många nya insikter och verktyg att plocka fram de där dagarna när det känns som att du flugit vilse och tappat kontakten med flygledartornet. När passar det dig att gå en pilotkurs?

Du som redan nu vet med dig att du vill gå kursen kan anmäla ditt intresse nedan så får du ett meddelande när den släpps och dessutom bjuder vi på 25 % rabatt för dig som anmält intresse.

 

Personlig utveckling – Vad kan du sno?

Personlig utveckling – vad kan du sno ifrån andra?

vår flygresa kan vi ibland tappa fokus och känna att vi kört fast. Jag kanske vill bli en grymt bra ledare, företagare eller göra karriär men har ingen tydlig bild över hur det ska ske. Ett sätt att komma vidare är då att fundera på vad jag kan sno ifrån andra. Vad gör andra ledare som jag ser upp till som gör att de lyckas och är uppskattade? Vad gör andra företagare som lyckas? Vad gör andra piloter för att nå sina mål?

När du har tid för kreativitet och är i ”planera-fasen” kan det vara en bra idé att helt sonika sätta dig och lista allt du kan komma på vad gäller egenskaper, kunskaper, förhållningssätt och annat som sticker ut hos människor du ser upp till.

Gör en lista som du sedan kan utgå ifrån i din personliga utveckling. Om du skulle sätta en siffra på varje ord på en skala från 1-10: hur väl utvecklad är den egenskapen hos dig? Är det något du skulle vilja utveckla? När i tiden passar det att du gör det?

Om du skulle sätta ett mål för dig själv att du ska ta 100 kg i bänkpress eller springa en mil på 50 minuter så lägger du upp en plan och förväntar dig att det tar tid att nå det målet. Precis på samma sätt ska du tänka när det gäller att utvecklas mentalt. Personlig utveckling är precis som fysisk utveckling en pågående process och en färskvara. Det viktiga är att påbörja sin resa, göra medvetna val och följa upp sin utveckling. Till slut kanske du uppnått precis det där som du ville sno från andra?

En midsommartanke – NLP

NLP – ett grundantagande

Vi hoppas att ni har en fantastisk midsommar framför er. Med några lediga dagar kanske du kan få in lite tid för att skapa luft i hjärnan och låta de kreativa tankarna flöda fritt? Du minns väl inlägget vi skrev för ett par dagar sedan?

Idag tänkte vi hjälpa dig lite på vägen och styra in dina tankar på möjligheter. Spännande eller hur?

Inom NLP, som vi arbetar mycket med, utgår man ifrån ett antal grundantaganden. Vi använder dom som föreställningar som vi vill bygga vidare på. Man skulle kunna benämna dem som ”valda sanningar”.

Ett grundantagande, en vald sanning, som jag gillar och gärna behåller låter som följer:

 

”Alla människor med samma neurologi och fysiologi kan uppnå det andra har uppnått”

Tänk om det är så; att du har precis samma möjlighet att uppnå det där som du är avundsjuk på att någon annan uppnått. Du kan bli precis lika bra som den där personen som du ser upp till. Tänk om du också har resurserna som krävs? Du behöver bara plocka fram dem och använda dem klokt. Vad skulle du vilja uppnå då?

Sov på saken så hörs vi imorgon!

Att tänka sig till framgång

Att tänka sig till framgång

Tänk om det är så att allt vi tänker och säger påverkar oss antingen positivt eller negativt. Tänk om ingenting är neutralt. Om det är så; hur gärna skulle du vilja styra det du tänker och säger till dig själv och andra så att det faktiskt påverkar dig positivt och hjälper dig att nå dina mål, istället för att hindra dig?

Jag brukar prata om att tankar och ord landar antingen på minuskontot eller på pluskontot i hjärnan.

Kaj Pollack pratar i sin föreläsning ”Att växa genom möten” om en forskning som gjorts i USA där barn fick bära en bandspelare i 14 dagar för att registrera vilka budskap barnen får ifrån sin omgivning. Resultatet visar att 85% av budskapen landade som förbud eller på ”minuskontot”: du duger inte. Visst är det skrämmande? Tänk om det är det vi lärt oss under vår uppväxt? Att vi inte duger eller är tillräckligt bra?

Jag möter dagligen människor som även i vuxen ålder ständigt säger till sig själv: ”Varför gjorde jag inte annorlunda?”, ”Jag räcker inte till”, ”Jag är inte tillräckligt bra”. Ord och tankar som landar på minuskontot.

istället tänka istället

En stor del i mitt jobb som coach handlar om att styra om varje minustanke jag hör till en plustanke. Det kan vara så banalt så att jag styr om tankar såsom ”Jag vill inte slå bollen i bunkern” till ”Jag vill slå bollen på green”.  Ofta ligger det dock djupare än så.

Tänk dig att ha en chef som hela tiden pekar och fokuserar på det du inte gör tillräckligt bra. Hur bra är det för motivationen? Tänk dig att ha en man eller fru som ständigt väljer att se det negativa. Vad gör det för glädjen? Tänk dig själv att börja varje morgon med att säga till dig själv ”Det kommer bli en jobbig dag idag”.  Hur tror du dagen kommer bli?

Istället tänka istället

Ett litet verktyg du kan använda för att vända en negativ tanke till en positiv är att använda ordet ”Istället”.

 • Nästa gång någon i din närhet väljer att lyfta något negativt, kontra med frågan: Hur skulle du vilja ha det istället?
 • När du spontant tänker säga till barnet att ”tappa inte brickan” – formulera om det med frågan ”vad vill jag istället” till ”håll kvar i brickan”
 • När du är missnöjd med något du gjort. Ställ dig frågan ”Hur kunde jag ha gjort istället?”

Det lilla ordet ”Istället” kan styra om din negativa tanke till en positiv tanke. Det är ett enkelt sätt att tänka sig till framgång!

 

 

 

Kreativitet för att nå framgång

Hur lång tid tar en kreativ tanke?

När kände du senast ”Men oj, var tog denna veckan vägen”? Timmarna, dagarna och veckorna rullar på. Vi jobbar på utan att reflektera över vad vi gör, varför och hur. Har vi tur så är vi på rätt spår medan tiden går. Ibland tar det flera år innan vi stannar upp och inser att vi sprungit åt fel håll. I bästa fall är det bara att ”göra om och göra rätt” och i värsta fall innebär bristen på reflektion att vi förlorar vår hälsa eller kanske driver vårt företag i en riktning som inte är hållbar. Hur skulle vi kunna göra istället?

Börja med att fundera på frågan: Hur lång tid tar en kreativ tanke?

Inte lång tid alls, eller hur? En sekund kanske? Kanske mindre? Då blir det svårt för oss att kontra med ”Jag har inte tid!”. Så vad handlar det om egentligen?

Vi behöver skapa utrymme för kreativa, reflekterande och utvecklande tankar i vår hjärna. När vi fyller hjärnan med måsten, borden och kom-ihåg – och däremellan intryck ifrån sociala medier, tv och gud vet allt – så finns det inte utrymme för de där smarta kreativa tankarna att ”ploppa upp”.

Själv har jag satt upp struktur i mitt arbete för hur jag ska avlasta hjärnan och fokusera på en sak i taget. Det finns strategier för hur jag ska agera för att lämna jobbet på jobbet. Utöver det planerar jag in tid för kreativitet. Kanske är det på en skogspromenad, eller så är det vid ett bord som jag fyller med Post-It-lappar. När har du luft i hjärnan så dina kreativa tankar får den plats de förtjänar?

kreativitet

Att ge utrymme för kreativa tankar och reflektion är grunden i vår flygresa när vi är pilot i vårt eget liv. Vi reflekterar över nuläget, vi sätter mål och börjar vår resa och tänker kreativt kring hur vi kan nå målet. Under resans gång har vi utrymme för reflektion – håller handlingsplanen? Behöver vi justera något för att nå målet? Vad skulle vi kunna justera för att trivas ännu bättre med vår plan? Här kommer kreativiteten in igen! Det är en underbar och fantastisk möjlighet att planera, justera och utvecklas.

Tänk om det är så att du har alla resurser du behöver för att nå dit du vill? Det enda du behöver göra är att släppa fram dina kreativa tankar? Visst vore det fantastiskt att få vara pilot på riktigt?

 

David Allen pratar om detta i sitt Ted Talk – ” The Art of Stress-Free Productivity”.

Nyckel 3 – ledarskap och kompetensförsörjning

Ledarskap och kompetensförsörjning

– tredje nyckeln för en hälsosam organisation

Vi har hittills hunnit gå igenom två av nycklarna för en hälsosam organisation, kommunikation och kännedom samt delaktighet. Den tredje nyckeln handlar om ledarskap.

När vi spontant tänker på hälsa så är kanske inte ledarskap det första ordet som dyker upp i huvudet på oss. Men tänker vi lite till så vet vi att vi mår bra av goda relationer, vilket också innefattar relationen med vår chef. Ibland är vi själva ledare som leder andra.

Bara för att man är utsedd att vara chef så är det inte säkert att man är en bra ledare, men för att vara en bra ledare är vi övertygade om att man först och främst behöver kunna leda sig själv. För om inte du vet vad, varför eller hur du ska ta dig till målet, hur ska du då få med dig andra?

I forskningsprojektet Hälsa & Framtid som har tagit fram de fyra nycklarna för en hälsosam organisation lyfter man vikten av just relationerna, att välja ledare som har social kompetens och kan känna empati. Man menar också att en hälsosam organisation kräver ledare som visar tillit och inte detaljstyr och kontrollerar. Med andra ord ger personalen förutsättningar för delaktighet, som var den andra nyckeln som vi diskuterade.

Teamcoachning

Man har också sett att genom att rekrytera chefer internt så är det lättare att behålla företagets värderingar men också visa att det finns möjligheter för att göra karriär inom företaget.

Inom ledarskap pratar man mycket om paradigm som har präglat vår organisationskultur genom åren, från den klassiska där man tidigare har sett människan som en maskin till det som präglar oss idag, det postmoderna paradigmet. Där man istället ser på organisationen som ett sammanhängande nätverk utan tydliga gränder mellan avdelningar och funktioner där istället kunskap och värderingar är det som för oss samman. Vi vill jobba på till exempel Google för att vi står för deras värderingar, eller vi är ”googely” som de själva kallar det.

Så genom att förstå utvecklingen av hur vi organiserar oss så är det också lättare att anpassa ledarskapet till den moderna organisationen. Svaret på hur en god ledare ska vara är upp till varje person, därmed är utmaningen som ledare idag så mycket större, för att tillgodose just varje person. För att vara en attraktiv arbetsgivare idag så behöver du ha attraktiva ledare!

Hur gör du för att bli en attraktiv ledare och arbetsgivare?

Kommunikation – går det låta bli att kommunicera?

Har du tänkt på att kommunikation är en ständigt pågående, medveten eller omedveten, process. När du kliver innanför dörrarna till ett rum och möter en människa kan du redan innan ett ord har sagts läsa in en hel mängd information. Du har fått del av icke-verbala budskap. Vad får du för icke-verbala budskap av tjejen här bredvid?

Vi utgår ifrån flera grundantaganden när vi arbetar med coachning av individer, team eller grupper. Ett av grundantagandena handlar om att ”Man kan inte låta bli att kommunicera”.

Om det nu är så att vi inte kan låta bli att kommunicera utan hela tiden ”läcker” information till omgivningen så vore det ganska bra att kunna påverka det eller hur? Det mesta sker ju omedvetet, men genom att påverka vårt tillstånd; våra tankar och känslor så kommer vi också påverka vårt kroppsspråk och därmed vilken information vi ”läcker”.

När du ska på ett viktigt möte, hålla en presentation eller vill påverka responsen du får så är alltså det första du kan göra att sätta dig själv i det tillstånd du vill vara. Vill du vara fokuserad, lugn, glad, eller något annat. Vill du utstråla kompetens, trygghet eller kanske pondus? Det är det vi jobbar med! Det är till och med mycket lättare än vad du tror.

Titta gärna på Amy Cuddys TED-talk om kroppsspråk. Det är riktigt intressant och fungerar hur bra som helst även i praktiken:

Värderingar som grund till framgång

En utav grundstenarna när vi arbetar med coachning, gruppcoachning och teamcoachning är värderingar.

Innan vi kan sätta mål, göra handlingsplaner, skapa nya vanor och nå framgång i det behöver vi ta reda på vad som är viktigt för oss egentligen. Dels behöver vi veta våra egna värderingar och dels behöver vi känna till värderingarna vår arbetsgrupp står för.

När du till exempel funderar på ditt arbete: vad är det som är viktigt för dig för att du ska trivas och prestera? Vi är alla individer med olika värderingar. Någon prioriterar arbetsro högst på listan, någon annan prioriterar hög lön medan den tredje prioriterar egen utveckling.

Om vi på vårt arbete (eller i våra relationer i övrigt) får lite, eller inget, utrymme för det vi värderar högst kommer det att påverka vårt mående, våra prestationer eller kanske vår hälsa. Det kommer också inverka på hur framgångsrika vi är när det gäller att nå våra mål.

När du tagit fram dina cirka 10-15 viktigaste värderingar behöver du jämföra dem och prioritera dem sinsemellan. Är arbetskamrater eller utveckling viktigast till exempel? Inte nog med det. när du kommit fram till att det är viktigt för dig med utveckling till exempel så behöver du dessutom definiera vad det är för dig konkret. Vad innebär varje värdering du kommit fram till i handling?

 

 

Vad ska vi nu ha denna information till?

En tanke är att när du vet vad du värderar högt kan du göra handlingsplaner för att få mer av det i ditt liv. Arbetar du som chef kan du motivera dina anställda med det som de värderar högst, inte med det du tror att de vill ha. Värderar din medarbetare utveckling högst kanske hon hellre vill ha en utbildning än en ekonomisk bonus som morot? Hur väl känner du dina medarbetare, kollegor, familjemedlemmar eller vänner? Vet du vad de värderar högst i olika områden?

När du vill lära dig mer och få hjälp med att lyfta fram dina egna eller dina medarbetares värderingar både som individer och som team kan du antingen använda dig av ett coachande förhållningssätt i din kommunikation, eller så kan du anlita en extern coach som hjälper dig med processen. Fördelen med det sistnämnda är att du inte riskerar att styra eller påverka processen. Vad passar dig bäst?

Vår coachning sker enligt ICF och vi använder NLP i stora delar av det vi gör. Malin är certifierad professionell coach med NLP-inriktning.

icf_logo_tr

 

 

 

 

INLPTA

Alla våra måsten!

Det är säkert fler än jag som önskar att dygnet ibland skulle ha fler än 24 timmar. Speciellt nu i juletider är det mycket som ska hinnas med. Vi är ofta bra att sätta upp måsten för oss själva. Men har vi verkligen några måsten i livet? Jag vill hävda att vi alltid väljer mot ett annat alternativ. Ofta så intalar vi ju oss själva att alternativet vi väljer mot är sämre och därför ”måste” vi göra vissa saker. I vissa fall är ju alternativet riktigt dåligt, så vissa saker är ju befogade måsten, så som att äta, sova och träna. I många fall tror jag att vi skulle må bra av att tänka en gång extra i fall det vi ”måste” verkligen är ett måste. Om vi kommer fram till att låta bli att göra något så handlar det istället om att hantera känslan som uppkommer av situationen då man låter bli. Att låta bli att genomföra alla måsten är ju ett sätt att få mer disponibel tid av dygnets 24 timmar.

Ett annat sätt att få mer tid är identifiera vardagens energitjuvar. I senaste numret av Arbetsliv(nr 6) skriver man om en metod som är utarbetad av Lunds universitet som handlar om revidera sin vardag. Det handlar om att låta vardagen vara den som ger energi istället för att ta energi. Ofta fyller vi vardagen med alla våra måsten och jobbar järnet fram mot helgen för att där istället vara ledig och fylla på med energi istället.

På dagens arbetsmarknad  är gränsen mellan arbete och fritid inte lika tydlig och hänger ofta ihop. Gör du inte dina 8 timmar på arbetet till en bra tid  kommer du inte orka och ha lust till den fritid du vill ha och har du ingen lust och energi på fritiden kommer det definitivt påverka din energi på arbetet. Sammantaget handlar det om att ha en bra helhet, kraft och balans på både arbete och fritid helt enkelt.

En hjälp kan då vara att se över sin vardag och helt enkelt revidera den. Lena-Karin Erlandsson som är docent på Lunds Universitet menar att genom att fundera över följande 7 punkter kan vi få mer energi i vardagen:

1. Undersök din egen vardag

Utvärdera ditt nuläge för att få ett utgångsläge för förändring. Vilka är dina måsten och vad händer om du inte deltar eller genomför allt som du vanligtvis brukar? Fundera över vad som är ”måsten” och vad som är ”roligt”.

2. Bli medveten om dina energislukare

Fundera över vad som tar din energi. Blir du varse om vad som snor din energi så är det lättare att fylla på med aktiviteter som istället ger energi.

3. Ha kul även i stressiga perioder

Prioritera in sånt som du vet ger energi även i stressiga situationer. Ofta är det då vi prioriterar bort aktiviteter som ger oss energi så som träning, umgänge med vänner mm. Men det är i de situationerna då vi verkligen har det tufft och stressigt som vi behöver fylla på med energigivarna och få den där extra boosten.

4. Välj bort, välj rätt!

Se till att strukturera upp din vardag i stressiga situationer och välj bort det som tar energi och planera istället in det som ger energi. Framförallt så är det viktigt att valen är dina. Någon kanske mår bra av att yoga, men vad är din energigivare?

5. Var realistisk

Gläd dig åt det du får gjort istället för att gräma dig åt sådant som inte blir av. Fokusera på det positiva och sätt av tid för dina uppgifter. Vet du att en uppgift tar två timmar att lösa, planera då in två timmars fullt fokus till den uppgiften och prioritera bort andra uppgifter just då och var nöjd över att du vart fullt fokuserad och genomfört ditt mål istället för att fokusera på det som inte blev gjort.

6. Få koll på dina avbrott

Identifiera faktorer som stör dig och avbryter dig under dagen. Till exempel sms, kollegan som vill småprata osv. Gradera dem och se hur du kan arbeta med att minimera störningsfaktorerna. Planera in tid då du inte är uppkopplad, har telefonen avstängd och dörren stängd, så väl hemma som på arbetet.

7. Välj ut några viktiga sysslor varje dag

Prioritera några sysslor du vill göra med fullt fokus varje dag istället för att multitaska hela tiden. Vi blir mer effektiva när vi bara behöver tänka på en sak i taget.

Mycket handlar om att bli medveten om sina egna handlingar och tankar. Hur vi än anstränger oss så har dygnet bara 24 timmar, så se till att göra det du gör riktigt bra och att vara närvarande när du gör det. Ett annat bra knep för att faktiskt få mer tid är faktiskt träning. Jag brukar jämföra det med att skära tomater med en slö kniv. Det blir ett slafsigt resultat, du kanske skär dig och det blir troligen tomatmos. Vässar du kniven så kommer du göra det du gör bättre, det blir ett bra resultat och ingen irritation eller avskurna fingertoppar. Så vässa dig själv genom att träna, då kommer du bli effektivare och få mer energi i allt annat du gör och därmed mer glädje och energi under dina vakna timmar på dygnet!