Har du sett när idrottare gör sig redo för sin insats, hur de gör ”sin grej”?  Har du någonsin förknippat kanske en lukt vid ett minne som får dig att få ont i magen. Har du någonsin längtat tillbaka till en kärt minne och samtidigt insett att hela du sätts i känslan av det minnet?

Det som händer med oss är att vi försätts i ett tillstånd. De kan vara enormt känslomässigt smärtsamma och åt andra hållet ljuvliga och vi kan försättas i dem på bara en sekund.

Vi kan få tag på tillstånd på olika sätt; minnas dem, skapa dem och fånga dem. Alla lika kraftfulla.

Med ett tillstånd menas de tankar (bilder, ljud), känslor och den fysiologi (hållning, andning, tempo mm) som vi har vid ett visst tillfälle. Det finns ett tydligt samband mellan våra tillstånd och de resultat vi får. Sambandet ser ut så här: Vårt tillstånd påverkar hur vi tolkar en situation, tolkningen styr våra beslut som styr våra handlingar – som är det som skapar våra resultat.

Om vi lär oss kontrollera våra tillstånd får vi tillgång till en enorm kapacitet inom oss! Tänk att skapa ett perfekt tillstånd inför anställningsintervjun, medarbetarsamtalet, föreläsningen eller uppsägningen. Vad skulle bli möjligt då?

 

—————————————–

 

Kraft & Balans

Vi erbjuder verktyg och metoder som bidrar till större trygghet i din yrkesroll genom en ökad kompetens, tydligare kommunikation och ett mer insiktsfullt ledarskap. Kunskap vi levererar integreras i vardagen och bygger kulturen. När vi arbetar tillsammans gör vi det över tid och bygger utvecklingen på praktisk träning i din vardag. På så sätt hamnar kompetensen i varje individ istället för på hyllan.

www.kraftochbalans.com
kontakt@kraftochbalans.com