Vad innebär det att vara en transformativ ledare?

Transformativt ledarskap är en ledarskapsstil som fokuserar på att inspirera och utveckla medarbetare. Det transformativa ledarskapet handlar om att skapa en känsla av mening och syfte i arbetet. Den transformativa ledaren skapar en kultur där medarbetare känner sig motiverade, engagerade och tillfreds med sina arbetsuppgifter. Transformativt ledarskap är en annorlunda metod för ledarskap jämfört med traditionella autoritära ledarskapsstilar. Där är ledaren är den som tar alla beslut och medarbetarna följer order, vilket ofta upplevs som ett omodernt ledarskap.

Vår upplevelse när vi arbetar med ledarutveckling  är att det transformativa ledarskapet kommer mycket väl till pass i den komplexa miljö vi verkar i. Med snabba förändringar som många företag och organisationer befinner sig i krävs engagerade medarbetare och gott samarbete.

Det är lika viktigt med en hög grad transformativt ledarskap när du leder en individ som när du arbetar med teamutveckling. När du arbetar med transformativt ledarskap i team kan det underlätta att veta teamets nuläge för att leda teamet på rätt sätt. Då kommer vårt verktyg Team Pro väl till pass. Leder du, eller är del av en ledningsgrupp? Med ledningsgruppsutveckling tar vi er vidare gemensamt för att utvecklas som ledare

 

Vad är utmärkande i transformativt ledarskap?

En transformativ ledare fokuserar på att skapa en positiv arbetsmiljö, där medarbetarna känner sig sedda och uppskattade. De uppmuntrar medarbetarna att tänka utanför boxen och att föreslå nya idéer och lösningar.  En transformativ ledare är en förebild och en mentor för sina medarbetare. De är inte rädda för att erkänna sina egna fel och brister. Och de är beredda att lära sig tillsammans med sina medarbetare. De är också angelägna om att hjälpa medarbetarna att utvecklas både professionellt och personligen.

Transformativt ledarskap handlar också om att skapa en kultur där medarbetarna känner sig trygga och säkra. Det vet att de kan uttrycka sina åsikter och idéer utan rädsla för repressalier. Ledaren efterfrågar idéer och perspektiv hos sina medarbetare gör dem delaktiga i beslutsfattandet. Du fångar även upp eventuella konflikter och hanterar dem professionellt, så att de inte blir en källa till oro eller frustration för medarbetarna.

En transformativ ledare är också någon som är villig att ta risker och följa sin intuition. Du är inte rädd för att försöka nya saker när du tror att det är det bästa för verksamheten och dess medarbetare. Du är också öppen för feedback och efterfrågar den för att kontinuerligt förbättra dig själv och din ledarskapsstil.

En av de viktigaste aspekterna av transformativt ledarskap är förmågan att skapa en känsla av mening och syfte i arbetet. En transformativ ledare förklarar för sina medarbetare varför deras arbete är viktigt och hur det bidrar till att uppnå verksamhetens mål och visioner. De hjälper också medarbetarna att identifiera sina egna mål och att se hur de hänger ihop med verksamhetens mål. Delar som är en självklar del i det coachande ledarskapet.

 

Fyra delar i transformativt ledarskap:

Det finns fyra huvudkomponenter i det transformativa ledarskapet som utvecklades av James MacGregor Burns. Det det finns mycket forskning på ämnet. Nedan kan du läsa mer kring vad det transformativa ledarskapet bygger på.

1. Idealiserad påverkan

Idealiserad påverkan handlar om att du fungerar som en förebild för dina anställda. Du är respekterad och beundrad för din integritet, mod och uppriktighet, vilket i sin tur inspirerar medarbetarna att arbeta engagerat och hålla sig till sina värderingar och principer.

2. Inspirerande motivation

Ledaren inspirerar och motiverar medarbetarna genom att skapa en vision för organisationen eller gruppen och kommunicera denna vision på ett kraftfullt och övertygande sätt. När du förmedlar en tydlig vision hjälper du medarbetarna att känna en känsla av syfte och att känna sig motiverade att arbeta hårt för att uppnå organisationens mål. Du förmedlar inspirerande motivation som får andra att växa i sitt arbete.

3. Intellektuell stimulans

Genom intellektuell stimulans uppmuntrar som ledare anställda att tänka utanför boxen och utmana etablerade metoder och traditionella sätt att tänka. Du främjar en kultur av kreativitet och innovation genom att uppmuntra medarbetarna att ifrågasätta, utforska och experimentera. Här kommer det coachande ledarskapet mycket väl till pass.

4. Individuell omtanke

Individuell omtanke handlar om att du visar omsorg och uppmärksamhet för varje medarbetare som individ, och hjälper dem att utvecklas och nå sin fulla potential. Genom att känna igen individuella behov och styrkor kan ledaren skapa en miljö där anställda känner sig uppskattade och motiverade att arbeta hårt för att uppnå organisationens mål.

 

transformativ ledare

 

Fördelar med transformativt ledarskap:

Det finns många fördelar med transformativt ledarskap. Du kan dels hjälpa till att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna känner sig sedda och uppskattade. Du kan också hjälpa till att öka medarbetarnas motivation och engagemang. När du hjälper medarbetarna att se hur deras arbete hänger ihop med företagets mål och visioner stärker du den inre motivationen.

Många av de fördelar man ser gör inte bara att motivation och engagemang ökar. Det i sin tur leder till att företaget byggs och utvecklas av nöjda medarbetare som upplever en större delaktighet och högre autonomi på arbetet. I det stora så leder den inre motivationen till en högre lönsamhet, bättre resultat och färre människor som upplever stressrelaterad ohälsa.

I Full Range Leadership Model där transformativt ledarskap är en viktig del, pratar man också om transaktionellt ledarskap. Det är mer traditionellt och är också en viktig del att förstå för att veta när du ska agera på vilket sätt. I förändringsarbete finns också många andra olika saker att ta hänsyn till. I kotters 8-stegsmodell finns mycket att läsa om hur du som ledare kan förhålla dig till utvecklingsfaser.

 

Transformativt ledarskap handlar om att få andra att växa:

Det transformativa ledarskapet är något som växer fram och utvecklas över tid. Precis som vilken kompetens som helst så behöver du dels förstå bakgrunden, sen koppla kunskapen till din egen verklighet och därefter träna, träna och träna. Då kommer du få en hög ”transfer av kunskap” som det kallas.

Har du någonsin deltagit i ett ledarutvecklingsprogram som har gett dig många nya insikter och verktyg för att bli en bättre ledare? Om svaret är ja, kanske du också har undrat hur mycket av det du har lärt dig kommer du egentligen att använda i ditt dagliga arbete? Och hur kan du se till att inte glömma bort det viktiga du har tagit med dig från programmet? Detta är frågor som många ställer sig efter att ha gått en ledarskapskurs. Och forskningen ger oss några svar på vad som påverkar transfer av kunskap från sådana program.

 

Så hur gör du nu när du vill integrera din nya kunskap?

  • Du återkommer regelbundet till kursmaterialet och dina anteckningar för att friska upp minnet.
  • Du söker feedback från din chef, dina medarbetare och dina kunder på hur du presterar som ledare.
  • Du sätter upp konkreta mål för ditt fortsatta lärande, t.ex. genom att läsa böcker eller artiklar om ledarskap, eller genom att anmäla dig till ytterligare kurser eller seminarier.
  • Du utvärderar ditt lärande regelbundet genom att reflektera över vad du har gjort bra, vad du har lärt dig nytt och vad du vill förbättra.

Genom att göra detta kommer du inte bara att behålla det du har lärt dig. Du kommer också fortsätta att utvecklas som ledare. Och det är något som både du och din organisation kommer att ha nytta av.

 

Utveckla rätt delar i det transformativa ledarskapet

Många delar i det transformativa ledarskapet har du säkerligen redan med dig. Andra delar behöver du utveckla för att lyckas än bättre. Det finns alltid saker som du gör bra och som du kan utveckla till något ännu bättre. Att vara en förebild och visar på din egen ambition att utvecklas skapar du exempel som medarbetare vill följa.

I den egna utvecklingen är det viktigt att veta att vi lägger fokus där det behövs som bäst för att bli den där transformativa ledaren. För att det ska bli möjligt måste vi göra en noggrann utvärdering av nuläget och därefter konkretisera målet och visionen för ledarskapet.

När vi coachar ledare gör vi det ofta med verktyget Lead Forward som bygger på just detta. Du får en kartläggning över hur du uppfattas av dina medarbetare och hur du uppfattar dig själv. Därefter skapar vi handlingsplaner och hjälper dig utvecklas över tid.

 

Låter det intressant?

Kontakta Malin på 0722 – 46 06 89 eller malin@kraftochbalans.com så ser vi hur vi kan hjälpa just dig!