Transaktionellt ledarskap handlar om att sätta mål och ”belöna” eller ”bestraffa” medarbetarna beroende på om de uppnår eller inte uppnår målen. Det kan låta hårt, och ibland är det det, men det är också en viktig ledarstil att bemästra när behov uppstår.

I det transaktionella ledarskapet ligger mycket av det som handlar om att tydliggöra ramar, förväntningar och mål. Fördelarna med transaktionellt ledarskap inkluderar tydliga roller och ansvar, en klar förståelse för vad som förväntas av medarbetarna och möjligheten att snabbt och effektivt hantera problem och situationer.

Nackdelarna inkluderar att det kan skapa en känsla av kontroll och fel använt kan det bidra till rädsla bland medarbetarna, vilket kan leda till låg moral och motivation. Det kan också leda till en fokus på kortsiktiga mål snarare än långsiktig utveckling och innovation. Det är viktigt att kombinera denna ledarstilen med transformativt ledarskap för att skapa en balans mellan kontroll och medarbetarnas engagemang.

När passar det bra med transaktionellt ledarskap?

Transaktionellt ledarskap passar bra i situationer där det finns tydliga mål och en klar hierarki, som till exempel inom militären eller i vissa typer av företag där det finns en klar produktionsprocess. Det passar också bra i kris- eller nödsituationer där snabba beslut och tydligt ansvar krävs. Det passar inte lika bra i kreativa eller innovativa miljöer där medarbetarnas engagemang och idéer är avgörande för att skapa framgång. Det passar också inte i miljöer där medarbetarnas motivation och moral är viktiga för att uppnå långsiktiga mål.

När vi arbetar med ledarutveckling med Lead Forward låter vi medarbetarna utvärdera sin ledare genom att fylla i en enkät. På så sätt blir det tydligt vilken typ av ledarskap som faller naturligt och vilken ledarstil som behöver utvecklas för att ha en bra balans mellan de olika ledarbeteendena.

Vill du få en klarare bild av din ledarstil, och vad dina medarbetare behöver mer av ifrån dig?  Hör av dig så kan jag berätta mer om Lead Forward!
Du når mig på malin@kraftochbalans.com eller 0722 – 46 06 89