Förändringsledning med Team Pro är ett kraftfullt och konkret sätt att utveckla team. Förändring och utveckling tar tid och det behövs ett ömsesidigt förtroende från alla inblandade för att lyckas.

I Kraft & Balans arbetar vi gärna i långa uppdrag där vi kan vara med över tid. Ett av de längsta uppdrag vi arbetat i är ett förändringsarbete hos ett Colorama i Skövde där vi använde hela vår verktygslåda.  Vi samarbetade under ungefär 1,5 års tid med team och ledare för att tillsammans utveckla företaget i önskad riktning.

 

Ledarutveckling med Lead Forward

En del i vårt arbete handlade om ledarutveckling. Vi arbetade med Lead Forward som grund och ägnade oss åt ledarcoachning för att integrera kunskapen i vardagen. Det ger en god möjlighet för ledaren att finslipa det coachande ledarskapet i vardagen.

Vi arbetade med teamutveckling inom teamen, men fokuserade också på samarbetet mellan teamen. I vårt arbete valde vi att implementera vårt koncept med verktyget Team Pro som ger konkreta och mätbara resultat.

En lite större insats som detta inleds med att lyssna in och involvera medarbetarna från start då det finns oerhört mycket information, klokskaper och önskemål som behöver få vara grunden i arbetet. Vi skapar en känsla av delaktighet i arbetet och tillsammans stakar vi ut riktningen och det önskade resultatet för att nå hela vägen fram.

 

Förändringsledning med Team Pro

Förändringsledning med Team Pro görs i olika omfattning utifrån kundens behov. I detta uppdraget fördelade vi ett större antal workshop över ett års tid och  första steget vi planerade in var att sätta riktningen. Teamen fick tillsammans formulera det gemensamma uppdraget: Varför finns vi till och för vem?

Genom att arbeta en halvdag tillsammans och formlera en gemensam målbild skapar vi en riktning. Teamet skrev ner sitt gemensamma uppdrag och har arbetat med det som ledstjärna genom hela utvecklingsarbetet.

 

Förändringsledning

 

Vårt gemensamma uppdrag

När teamen hade definierat det gemensamma uppdrag gick vi vidare till nästa steg och bokade in våra Team Pro-workshops. Medlemmarna i respektive team gjorde en utvärdering på samarbetet och i den kommande workshopen arbetades resultaten igenom. Vilka styrkor finns hos oss som team? Vad kan vi utveckla och vad är viktigast att vi utvecklar just nu?

Teamet tog tillsammans fram en handlingsplan med konkreta actions och beteendemål. Efter det började det viktiga arbetet med att göra det nya som en naturlig del av vardagen. Teamen hade tillsammans med sin ledare fokus på målet och arbetade med täta uppföljningar, vilket visat sig vara en framgångsfaktor.

När vi efter ett antal månader gjorde vår andra Team Pro workshop kunde vi med glädje se ett rejält lyft i hur teamen utvärderade sitt samarbete. Båda teamen hade ökat sin ”Real Team Indicator” med flera procent. Av de mål som hade satts upp i den första workshopen var flertalet i hamn och har blivit en naturlig del av arbetet.

 

Vad säger vår kund om vårt samarbete?

Såhär säger Angelina Aliri som är butikschef om vårt samarbete:

”Vi kontaktade Malin på Kraft & Balans då vi behövde stöttning utifrån för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska stress på vår arbetsplats.   Vi fick hjälp med samarbetet, kommunikationen, måendet, personkemin, strukturen och främst fick vi bra verktyg att jobba med framåt.

Det har varit väldigt betydelsefull att ha en kontinuerlig stöttning av Malin. Att ha någon utifrån som kan hjälpa till att räta ut funderingar, bolla frågor och utmaningar är värdefullt.

Jag rekommenderar Malin & Kraft & Balans varmt. Upplägget har varit anpassat för oss. Vi har haft bra workshops för att få ihop ett team så att alla jobbar mot samma mål. Förändringar och förbättringar behövs alltid. Vi är väldigt nöjda!

 

Angelina Aliri, Butikschef Colorama Billinge Färg”