Utveckling av ledningsgrupp är ett av de uppdrag vi ägnat oss åt under hösten och nu var det dags för ledningsgruppsutveckling hos Kriminalvården Norra Norrland.

Det är riktigt spännande att få insyn i så många olika typer av verksamheter och organisationer. Vi har de senaste åren samarbetat med KC Group som är huvudleverantör av ledarskaps- och teamutveckling i många statliga myndigheter och kommuner och där vi som underleverantör bidrar med vår kompetens i olika sammanhang.

Våra senaste bidrag är som ledarutvecklare och teamcoacher inom Kriminalvården Norra Norrland där vi under två dagar coachade en ledningsgrupp för att knåda visioner, mål och strategier. Tillsammans delade vi erfarenheter, kunskap och tankar utanför boxen som vi sedan konkretiserade ordentligt. Nu tar de med sig ett antal actions hem och jobbar vidare själva innan det är dags för uppföljning efter årsskiftet.

Utveckling av ledningsgrupp hos Kriminalvården

ledningsgruppsutveckling hos kriminalvårdenKC Group som är upphandlad leverantör hos Kriminalvården och som vi samarbetar med avropar oss som ledarutvecklare eller teamcoacher med jämna mellanrum. Som coach och teamcoach går jag in i dessa uppdrag med stor nyfikenhet. I beställningsfasen är det viktigt att jag hjälper kunden att definiera själva syftet med teamcoachningen och att vi redan i början diskuterar förväntningar och vad det faktiskt innebär att bli coachad som team. Till skillnad från när jag går in som utbildare eller facilitator är jag som teamcoach än mer i bakgrunden. Jag ställer frågor, utmanar perspektiv och hjälper teamet att själva komma fram till vad som är viktigt, vad som behöver göras och hur det behöver göras. Jag ger inte råd utan ser snarare till att ni som team får till en dialog och landar i en samsyn kring vägen framåt.

Mitt arbete är att ha koll på processen och det som sker i samspelet mellan människor i teamet. Jag kan i ärlighetens namn väldigt lite om Kriminalvårdens verklighet och mycket av de mål som sattes förstår jag bara hälften av. Det är häftigt att ha tillit till att teamet sitter på svar och går ut med en konkret gemensam bild av det hela tack vare att de får verktyg att knåda fram dem utifrån den expertkunskap och erfarenhet de själva sitter på. En teamcoach behöver inte veta. En teamcoach behöver vara skicklig på att leda processen och läsa av människor för att fånga in eventuella signaler på skav och motstånd för att kunna vända det till en gemensam lösning.

När vi arbetar med ledningsgruppsutveckling har vi forskningen på effektiva team som en bas att stå på. Ibland finns den bara i bakhuvudet hos teamcoachen och ibland tar vi in utbildningsdelar och utbildar ledningsgruppen på ämnet eller använder oss av verktyget TeamPro där gruppen får utvärdera sig själv. Det är intressant att resonera kring skillnaden mellan grupp och team och vad det innebär. Ska ledningsgruppen vara en grupp eller ett team? Hur ser förutsättningarna ut hos just detta företaget eller organisationen? Vår bild är att det är av vikt att faktiskt göra ett medvetet val runt hur vi ska se på oss själva som grupp eller team. Det skapar olika typer av förväntningar att vara det ena eller det andra och genom att göra ett medvetet val och skapa samsyn i frågan minskar risken för konflikter.

I uppdraget på ledningsgruppen hos Kriminalvården i norra norrland valde vi att arbeta med ren teamcoachning i kombination med korta utbildande insatser för att hitta nya idéer och inspiration. Efter två dagars arbete var vi ganska möra allihop och vi lämnade Stockholm med många tankar, idéer och tydliga actions som jag får förmånen att följa upp nästa gång vi ses. Visste du att det är en tydlig framgångsfaktor att redan nu veta om att det sker en uppföljning längre fram?

 

Kraft & Balans

Vi erbjuder verktyg och metoder som bidrar till större trygghet i din yrkesroll genom en ökad kompetens, tydligare kommunikation och ett mer insiktsfullt ledarskap. Kunskap vi levererar integreras i vardagen och bygger kulturen. När vi arbetar tillsammans gör vi det över tid och bygger utvecklingen på praktisk träning i din vardag. På så sätt hamnar kompetensen i varje individ istället för på hyllan.

www.kraftochbalans.com
kontakt@kraftochbalans.com

Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få inspiration och nyheter varje månad.