Det finns många olika sätt att visualisera ett förlopp av förändring. Kanske har du hört talas om Förändringskurvan, Kotters 8 steg eller Förändringens fyra rum? Vilken du än föredrar handlar det om att konkretisera de steg vi människor genomgår när det kommer till förändring. Stort eller smått, av egen vilja eller, som många av oss nu, helt ofrivilligt och utan kontroll. Den modell som jag tycker faller mig själv närmast just nu är ”Förändringens fyra rum” av Claes Janssen. Det jag gillar med den modellen är att den tar med steget vi inte själva rår över, när vi kastas in i något opåverkbart, något oplanerat därför tänkte jag utgå ifrån den i mitt resonemang just idag, för att vid annat tillfälle djupa ner i någon annan spännande modell kring att tänka nytt. Till exempel den användbara modellen NÖHRA som hjälper oss flytta fokus från hinder till lösningar.

 

forandring

Förändringens fyra rum

”Förändringens fyra rum” handlar helt enkelt om fyra psykologiska rum som vi människor rör oss mellan. Individuellt och kollektivt. Det är både komplext och ganska enkelt. Modellen skapar självinsikt och förståelse för beteenden och känslor som uppstår när vi befinner oss i något av de olika rummen. Rummen kallas för ”Nöjdhet”, ”Censur/Förnekande”, ”Förvirring” och ”Inspiration/Förnyelse”. Även om du inte visuellt har sett denna modell tidigare, så har du och alla runt omkring varit delaktig i att fylla innehåll i en sådan fyrarummare. Vi kan röra oss snabbt mellan de olika rummen, och väldigt långsamt och vi bör kanske se dem som olika tillstånd som vi kan befinna oss i. Om vi tänker oss ett scenario där jag befinner mig i ”Nöjdhet” är allt ok, jag känner mig lugn, säker och effektiv. Jag är tillfreds med mitt liv, mina vänner, min familj och mitt jobb.  Sen händer det något, som påverkar mitt tillstånd. Ändrade arbetsförhållanden, förändringar i samhället eller min relation till någon nära. Jag hamnar i ”Självcensur/Förnekande”. Inser sällan initialt att jag ens lämnat ”Nöjdhet”. Något börjar gnaga och jag börjar finna mig själv i andra tillstånd så som uttråkad, återhållsam, tveksam eller överlägsen, irriterad och cynisk. Jag förnekar att något har hänt om jag ens förstått att jag bytt rum.

Nästa rum att äntra är ”Förvirring”. Här kan det vara obehagligt att vara. Här upplever jag ofta frustration, känner mig vilsen och bekymrad. Även känslor som ensamhet, ångest och misslyckad är vanliga känslor i rummet av förvirring och motstridiga känslor.  Det kan vara så att jag fastnar här, blir totalt uppfylld av de negativa känslorna, då är det risk för min hälsa. Om jag lyckas få lite perspektiv på vad det var som hände, inse att det är naturligt med konflikter, känna mig svag och förbannad, då kan jag skapa något ur förvirringen. Det är genom det självledarskapet som skapas här och då som leder mig vidare till ”Inspiration/”Förnyelse”. En längtan av att skapa förändring, att vara i utveckling, vilja påverka. När acceptansen här faller på plats, då kan jag återigen gå in i rummet ”Nöjdhet”. Förmodligen lite mer friare än tidigare och med ett annat förhållningssätt i bagaget.  

Alla rum är för oss naturliga att vara i. Vi kan gå från Nöjdhet, via Censur till Förvirring på bara några sekunder, men vi kan även vara i processerna mycket längre tid. Jag skulle vilja påstå att inget rum är bra att vara för länge i (nej, inte ens Nöjdhet) men inte heller farliga att vara i. Det obehagliga rummet av ”Förvirring” skapar ofta något kreativt i oss och ligger ju trots allt före rummet av Inspiration/Förnyelse!  

Med stor respekt för varje individs resa genom förändringen bör vi fundera på vad som händer med motivationen hos varje individ som befinner sig i olika rum. Vilket ledarskap krävs i de olika rummen, vilket stöd behöver våra medarbetare för att ta gruppen igenom de ibland trånga passagerna? 

Förändringens fyra rum visualiserar de rum vi passerar och rör oss mellan i förändring, därtill kan vi lägga fler modeller som kan ge oss struktur i en planerad förändring för att den ska bli så framgångsrik som möjligt, men det blir i ett kommande inlägg.