Hur många gånger har vi inte hört uttrycket ”vanans makt”. Som att det utgör en förklaring till varför vi gör på vissa sätt, att det i princip är omöjligt att ändra på dessa vanor, att de är som de är.

Vi vet dock att vi skapar vanor. Därför kan vi justera dem, ta bort dem och lägga till de som vi vill ha!

Olika vanor och mönster

Vi har alla olika vanor som utgör mönster i våra liv. Vi har skapat dem för att uppnå vissa resultat. Ofta är dessa resultat omedvetna och handlingen går per automatik och ofta är vi till och med omedvetna om vilket resultat vi förväntar oss. Spännande – eller hur!

Någon har en vana att låta snoozen gå ett par extra gånger varje morgon, vilket resulterar till att hen får springa till bussen varje dag. Någon annan har en vana att motionera två gånger i veckan vilket resulterar i att hen känner sig stark. En tredje har för vana att stänga av notiserna på datorn, vilket resulterar i en mer effektiv arbetsdag.

 

Vilka resultat vill vi ha?

När man uppmärksammar sina vanor och vilka resultat det ger, borde vi kunna börja i andra änden, eller hur? Vilka resultat vill vi ha, och vilka vanor behöver vi då skaffa oss? När du väl funderat på vilket resultat det är du egentligen vill uppnå, ställ följande frågor:

  • Vilka vanor har du som hjälper dig mot ditt önskade resultat?
  • Vilka vanor har du som hindrar önskat resultat?

Bara genom att leka med dessa tankar brukar de flesta av oss inse att vi gör ganska många saker som till synes är ganska onödiga och som ger ett relativt oönskat resultat, och de flesta av oss har få vanor som är medvetet skapade för att uppnå ett mål som vi själva har definierat.

Vilka mönster har du som hjälper dig mot ditt önskade resultat?

Kraft & Balans

Vi erbjuder verktyg och metoder som bidrar till större trygghet i din yrkesroll genom en ökad kompetens, tydligare kommunikation och ett mer insiktsfullt ledarskap. Kunskap vi levererar integreras i vardagen och bygger kulturen. När vi arbetar tillsammans gör vi det över tid och bygger utvecklingen på praktisk träning i din vardag. På så sätt hamnar kompetensen i varje individ istället för på hyllan.