Tydlighet i struktur gör det lätt att hitta fokus

Struktur handlar om att jobba smart istället för hårt. Genom att ta kontrollen över din kalender, hitta rutiner och följa dem så avlastar du dig själv och kan lättare prioritera rätt saker. Struktur innebär att prioritera det som är viktigt före det som är bråttom, eller till den mottagare som ropar högst.

Det där med planering och struktur är lätt i teorin, eller hur? Det är ju bara att göra! Problemet är när vardagen fylls av så många uppgifter i många olika sammanhang, så att tiden inte räcker till. Eller när livet ställs på ända på grund av sjukdom eller omständigheter som inte går att påverka. Det är då det blir så mycket lättare att ha en vision, delmål och tydliga värderingar att falla tillbaka på, när det är dags att hitta tillbaka till spåret.

Man kan säga att tydliga mål och planer skapas i hjärnans smartaste del, frontalloben. När allt finns tydligt definierat kan vårt undermedvetna ta över och automatiskt styra våra tankar och beteenden i riktning mot målet. När vi kan automatisera resan mot målet så spar vi energi. Vår medvetna del av hjärnan är begränsad gällande hur mycket information vi kan hantera, så ju mer du kan lämna över till det undermedvetna desto bättre.

Struktur sparar energi - Kraft & Balans

Utnyttja hjärnans kapacitet till rätt saker

Genom att ta dig tid att sätta en struktur och lägga upp ett arbetssätt utifrån dina tydliga mål kan du underlätta för dig själv. Precis som när du börjar lära dig cykla eller köra bil, så är det trögt i början, men efter ett tag går det per automatik. Det är dit du vill komma med struktur, planer och mål. Det är då du spar energi och lätt hittar tillbaka till planen om du kommit ifrån den en period.

Om du letar på nätet efter tips om struktur, produktivitet och annat finns hus mycket som helst att läsa. Digitala verktyg, papperskalendrar och tankesätt. Mängder av bra tips och idéer på hur saker kan utföras. Det många glömmer är att först lyssna in sig själva och se över sin egen situation. Hur ser din vardag ut? Hur föredrar du att ta in och hantera information? Vad är viktigt för dig på arbetsplatsen och i livet i stort? Bara du vet vad som passar dig bäst.

Hur vi jobbar med struktur hos våra klienter

När vi arbetar med klienter eller team gällande struktur, produktivitet och stress gör vi det alltid med ett coachande förhållningssätt. Det som fungerar för mig kanske inte fungerar för dig. Så hur vill du ha det? Vi kan aldrig tala om för dig hur du ska göra, men vi kan hjälpa dig att komma fram till det själv genom att lyssna och utmana. När du själv gjort dina val runt din struktur kommer du dessutom vara ännu mer motiverad att behålla och vidareutveckla ditt arbetssätt löpande.

Hur nöjd är du med dina arbetssätt, din planering och din struktur idag på en skala 1-10? Vad skulle krävas för att komma något steg högre på den skalan?