Vad menas med social hälsa? Hälsobegreppet har under de senaste åren, som vi tidigare skrivit om i bloggen, genomgått en ganska stor transformation från att från början enbart handla om att vara sjuk eller frisk, till att också känna lust eller olust. Det vill säga, den psykiska aspekten har fått en större betydelse för begreppet hälsa.

 

Social hälsa -den psykiska aspekten blir allt viktigare

När man läser WHO:s definition av hälsa från 1946, så betonar man också den sociala hälsan. Trots att definitionen snart har 70 år på nacken så känns det som om det är först nu man börjar betona vikten av goda relationer och vikten av sammanhang för hälsans betydelse. Arbetsmiljöverket kommer under våren ut med en föreskrift om just den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, vilket är den första i sitt slag. Det finns närmare 100 föreskrifter som ligger under AML (arbetsmiljölagen) som reglerar hur det ska vara på arbetet, mycket handlar om fysisk belastning, men det finns även en som spänner över den psykiska aspekten som till exempel stress och arbetsbelastning.

 

AFS 2015:4 – Social och organisatorisk arbetsmiljö

Det som blir nytt och spännande med den nya föreskriften är att man faktiskt flyttar fokus från individen och lägger fokus på vad man gör i organisationen för att skapa en bra arbetsmiljö. Något som vi på Kraft & Balans välkomnar då vi arbetar för att individ och organisation(ledning) ska mötas för att ta ett gemensamt ansvar för hälsa och arbetsmiljöfrågor. Den nya föreskriften kommer reglera det så att chefer och arbetsledare ska ha kunskap inom fyra områden, ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, konflikter och kränkande behandling. Den nya föreskriften handlar också mer om att sätta mål och skapa handlingsplaner kring sådant som skapar hälsa mer än att förebygga risker, vilket föreskrifterna idag främst är utformade som.

 

Så från riskfaktor till friskfaktor. Vill man ligga i framkant på sin arbetsplats och tänka frisk framför risk så kommer vi gärna ut till er arbetar med de frågorna tillsammans med er. I vårt arbete med ledningsgrupper och ledare är detta ett naturligt steg. Vi utvecklar organisationer genom att utveckla människor och relationer!