Problem eller bug i systemet? | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Vad är problem och vem har dem?

Vad är ett problem egentligen? Vid närmare eftertanke skulle jag säga att ett problem inte nödvändigtvis är ett problem. Ett problem för mig behöver inte vara ett problem för dig och vise versa. Ett problem skulle kunna vara synonymt med att ”köra fast”. Ibland kör du fast och många gånger finns det en eller flera vägar att välja på för att komma vidare. Du behöver bara bli medveten om möjligheterna.

De senaste tio åren när jag arbetat aktivt med min personliga utveckling, och de senaste nära fem åren som professionell coach ser jag att det är detta det handlar om. Att ständigt byta perspektiv från problemfokus till lösningsfokus och hitta nya vägar. Genom att utforska och ställa frågor som ger nya svar skapar vi nya kopplingar i hjärnan. Vi ändrar tankespåren och skapar nya neurologiska kopplingar som i sin tur skapar möjligheter. Coaching är en kraftfull process som accelererar utvecklingen.

Lösningar istället för problem

När jag i IT-branschen skulle utveckla programvara skrev jag kod och testade den. Fick jag det resultat jag ville ha i programmet? Om inte behövde jag analysera och ändra koden. Precis så fungerar coachning. Du har ett önskat resultat och reflekterar över hur det går. Behöver du ändra i koden för att nå ditt mål? Jag hade aldrig förväntat mig ett annat resultat om jag stoppat in samma kod igen i en programvara. Samma kod ger samma resultat, precis som för dig och mig oavsett om vi har ett problem, eller om vi redan är nöjda och bara vill bli ännu bättre.

Se till helheten

När vi skrev kod i ett program var det inte heller bara programmet som skulle fungera. Det skulle fungera på ett bra sätt i slutanvändarnas arbetsmiljö också. Så när du du blir coachad av oss, funderar på problem, lösningar och mål så håller vi även fokus på din omgivning. Hur förändringar du gör påverkar människor i din närhet är en oerhört viktig aspekt att hålla högt på prioriteringslistan i ett coachsamtal och är ett av mina ansvar som coach. Det är en av vinsterna med att bli coachad snarare än att sitta och fundera själv. Vi hjälper dig att se saker i många perspektiv.

När du vill hitta nya kreativa lösningar för dig, ditt företag eller dina medarbetare är du varmt välkommen till oss på Kraft & Balans. Boka tid för en kostnadsfri behovsinventering här så hjälper vi dig att se var du kan vässa dig och ta ännu ett steg närmre dina mål!