Du har säkert uppmärksammat att vi pratar mycket om att vara duktig på kommunikation just nu? Framförallt lyfter vi den kommande föreläsningen om kommunikation för ökad arbetsglädje och lönsamhet.

Så vad är anledningen till detta kommunikationsfokus? Jo, i våra dagliga uppdrag där vi arbetar med individer och grupper ser vi att kommunikationen är det som ofta ställer till det. Vi kommunicerar för lite eller på sätt som gör att det inte landar som tänkt hos mottagaren. Vi kommunicerar utefter våra egna preferenser snarare än utefter mottagarens. Är vi dessutom lite pressade och har en för full kalender så prioriteras kommunikationen ner och problemen hopar sig. Känner du igen dig?

Vi ser också att Arbetsmiljöverket lyfter begreppet kommunikation under den organisatoriska arbetsmiljön. Att vara duktig på kommunikation är också grunden till övriga punkter som du ser nedan. Vi menar att alla punkter nedan kräver god kommunikation i botten. Det låter rimligt, eller hur?

Definition av organisatorisk arbetsmiljö i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift (AFS 2015:4) låter som följer:

”Organisatorisk arbetsmiljö – Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar
1. ledning och styrning,
2. kommunikation,
3. delaktighet, handlingsutrymme,
4. fördelning av arbetsuppgifter och
5. krav, resurser och ansvar.”

 

Vem behöver vara duktig på kommunikation?

Det räcker inte att ledare, som från 31/3 har ett nytt ansvar i och med den nya arbetsmiljöföreskriften, har en god kommunikation. Vi är alla del av systemet och behöver dra vårt strå till stacken. Du behöver kommunicera för att förstå och bli förstådd.  Det är så enkelt att du som har en förmåga att kommunicera på ett sätt så du fångar mottagarens intresse är den som når största framgång och når dina mål. Mottagaren har makten att välja om du ska bli lyssnad till och du förtjänar makten genom att inspirera, motivera och engagera. Samhället idag fungerar inte längre hierarkiskt på samma sätt som förr. Vi står inte med mössan i hand och tar emot lönen varje fredag. Du kan inte längre kontrollera vem som lyssnar på dig utan behöver fundera över vem du pratar med, vad syftet och målet är och hur du bäst kommunicerar för att nå dit du vill.

 

Led genom att inspirera istället för att peka med hela handen.

Ledarskapet, oavsett om du leder formellt på arbetet eller informellt i livet i stort, handlar om att kunna inspirera istället för att styra, att samarbeta istället för att konkurrera och att gestalta en bild av framtiden som andra känner igen sig i och vill vara en del av. Transparens och hållbarhet är centrala faktorer som får människor att tro på och brinna för din bild av framtiden. Det kräver kunskap och övning, men när du lyckas skapar du framgång på riktigt.

I vår kommande föreläsning på Knistad Herrgård kommer vi bidra med bakgrundsfakta, motivera varför det är viktigt med kommunikation, berätta för dig hur du ska göra konkret och även visa hur du kan använda kunskapen när du kommer hem till din vardag. Vi har satt ihop ett koncept där du får se konkreta exempel på lyckade och mindre lyckade konversationer. Du får höra nyanser i tonlägen och ordval som är skillnaden och som gör skillnaden mellan lyckade och mindre lyckade samtal. Du får känna hur det känns när du konverserar på ett sätt som får människor att växa och när du konverserar på ett sätt som får människor att känna sig hotade och förminskade. Vi vill att du ska uppleva kommunikation – inte bara läsa om den i teorin. Det är genom att göra och uppleva som du kan skapa små förändringar i ditt sätt att kommunicera. Det kommer att göra stor skillnad i den respons du får av andra människor.

 

duktig på kommunikation

För att du ska hinna reflektera lite och kanske förbereda frågor till föreläsningen, ställ följande frågor till dig själv:

På en skala 1-10 hur nöjd är du med följande:

  1. Din chefs kommunikation med medarbetarna på arbetsplatsen?
  2. Respons på min egen kommunikation – hur väl blir jag förstådd?
  3. Din förmåga att lyfta och bekräfta människor i din närhet?
  4. Din förmåga att förmedla feedback så att den tas emot positivt?
  5. Resultaten av era möten på arbetsplatsen?

Fråga dig därefter vilken siffra (1-10) du skulle vara nöjd med på respektive fråga. Hur ska du göra för att nå dit? Vad behöver du känna, vara och tänka för att nå dit? Om det är någon annan som behöver förändra sig, hur ska du kommunicera för att få dem att förstå det?

Om skillnaden är stor mellan nuvarande läge (första siffran) och det önskade läget (andra siffran) och du inte har solklart för dig hur du ska nå det önskade läget  – anmäl dig till föreläsningen! Eller kontakta oss och boka ett skräddarsytt upplägg på din arbetsplats.

Varmt välkommen till oss!