Ibland kan jag uppleva att tankarna känns mer än lovligt luddiga där uppe mellan öronen. Hur är det för dig?

Att arbeta med ett coachande förhållningssätt och vara utbildad inom coachning innebär att kunna ”montera isär” tankar. Att göra det där luddiga överskådligt, testa tankarna i olika sammanhang, ta beslut och göra handlingsplaner. Det handlar om att göra det abstrakta konkret och hanterbart helt enkelt.

Och självklart är det viktigt att besitta kompetensen även som ledare. När du kan vara en facilitator som konkretiserar mål, idéer och tankar genom coachande frågor, får du ut en större del av er kollektiva intelligens i din grupp. Det är en av delarna vi arbetar med i vår ledarskapsutbildning på distans, eller på plats.

Att vara coach handlar om att använda aktivt lyssnande, kraftfulla frågor och direkt kommunikation för att skapa medvetenhet och utforma åtgärder. Att vara coach innebär också att stötta klienten med planering och målsättning och att arbeta med klientens eget ansvarstagande för att nå framsteg.

 

Vad vill du göra konkret?

När jag arbetar med människor, oavsett om det är i grupp eller individuellt så handlar det alltså om att göra tankarna, målen och planerna konkreta. Det gör jag genom att använda, eller lära ut, någon av alla de modeller och verktyg som finns för coachning. Varje frågeställning jag stöter på kan jag stoppa in i en modell och få ut något konkret. Jag har ännu inte i de över 800 samtalen jag haft stött på en fråga som inte går att vända och vrida på och göra mer konkret.

Exempel på vad som kan konkretiseras är till exempel

  • Hur du kan påverka ditt tillstånd för att prestera bäst när det gäller.
  • Hur du kan få en bättre magkänsla inför ett jobb som ska göras.
  • Hur du kan bygga din självkänsla, självtillit eller förändra din självbild.
  • Hur du ska nå fram till människan som du normalt har svårt att nå fram till.

Vilken av dina funderingar skulle du vilja montera isär, testa och göra mer konkret?