Vi vet att motivation påverkar vårt engagemang och resultat i arbetet, men vill du ha det svart på vitt? Varför inte använda dig av en mood-app?

Ett varuhus i England använde sig av en app där man som anställd enkelt fick klicka på några olika varianter av glada eller ledsna smileys för att ta reda på hur man uppfattat sitt egna kundbemötande. Man hade också med en fråga om hur den anställdes humör var den aktuella dagen. En intressant koppling man såg i efterhand när HR-avdelningen analyserade den insamlade datan var att försäljningen ökade de dagar då personalen var på bra humör. Man kunde också se att under den perioden som personalen fick använda appen så ökade försäljningen i jämförelse mot tidigare. Man fann att personalen tyckte det var roligt att använda appen och att bara det gjorde dem på bättre humör.

Detta stöder de undersökningar man gjorde på Western Electricsfabrikerna utanför Chicago på 30-talet, där man egentligen ville testa hur ljusstyrkan påverkade arbetsresultatet men fann att både test- och kontrollgrupp fick ökad arbetsmotivation och därmed mer gjort. Man drog därmed slutsatsen att det inte handlade om själva ljusstyrkan utan snarare att man uppmärksammar personalen och att de får känna sig delaktiga. ”Hawtorne-effekten” som det kallas är en av världens mest kända motivationsteorier kopplat till arbete.

Summa summarum, hur kan du skapa gott humör på din arbetsplats? Första och enklaste rådet är att helt enkelt att fråga! En sådan enkel fråga kan ha dubbla syften, dels får personalen uppmärksamhet och får vara delaktiga och på så sätt kan det leda till ökad motivation, men du får svar på vad du kan göra för att skapa gott humör och därmed god produktivitet :)

Humör och resultat