Webbinarier - Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Webbinarier

Engagemang genom behovsanpassat ledarskap

Här finns alla våra webbinar

1. Webbinarie om medvetet ledarskap med hjälp av MyNeeds

Engagemang och inre motivation är något det ofta talas om idag. Hur motiverar vi egentligen våra medarbetare?

Vi menar på att du inte kan skapa inre motivation hos någon annan. Däremot kan du skapa förutsättningar för att andra ska kunna öka sin egen inre motivation. I detta webbinarie får du veta mer om hur du kan arbeta med ett medvetet ledarskap för att öka engagemang, arbetsglädje och förbättra samarbetet i teamen hos er. 

2. Webbinarie om inre motivation med hjälp av MyNeeds

Engagemang och inre motivation är något det ofta talas om idag. Hur motiverar vi egentligen våra medarbetare?

Vi menar på att du inte kan skapa inre motivation hos någon annan. Däremot kan du skapa förutsättningar för att andra ska kunna öka sin egen inre motivation. I detta webbinarie, som är det andra i en serie om fyra,  berättar Malin mer om de sex omedvetna psykologiska behov vi kan identifiera med hjälp av MyNeeds. Vi tittar närmre på vad som är utmärkande för behoven, hur de kan ta sig uttryck och vilka fram- och baksidor som finns.

3. Webbinarie om inre motivation i gruppkonstellationer

Engagemang och inre motivation är något det ofta talas om idag. Hur motiverar vi egentligen våra medarbetare? Vi menar på att du inte kan skapa inre motivation hos någon annan. Däremot kan du skapa förutsättningar för att andra ska kunna öka sin egen inre motivation.

I detta webbinarie berättar Ida mer om hur grupper påverkas av individers unika motivation. Hur påverkas gruppen av att vi är olika eller lika? Vad behöver du som ledare tänka på? Och hur kan du använda kunskapen i ditt ledarskap, i grupputveckling och vid t.ex. rekrytering.

Det är en fördel om du sett det första och det andra webbinariet innan detta för att få en djupare förståelse för helheten. Hinner du inte innan så är vår rekommendation att du ser dem i efterhand.

4. Webbinarie om att gå från kunskap till handling

På Kraft & Balans menar vi att kunskap inte blir riktigt värdefull förrän den omsätts till handling. Hur gör vi då för att komma till skott om och om igen? Det kommer Johan prata mer om på detta webbinarie.

Oavsett vilken förändring man står inför är det framgångsrikt att hitta sin egen inre drivkraft, ”mitt varför” till att man är en del av denna resa. Till sin hjälp finns strukturen, som det ramverk som håller oss på vägen istället för att ramla ner i diket. Kombinationen av mjuka och hårda värden är en framgångsrik strategi att nå uppsatta mål. I detta webbinarie tittar vi vidare på just detta. 

Vad säger kunderna?

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i Myneeds och har fått en bättre förståelse för behoven hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag. Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen.

Anders Sjögren

VD, Kaffekompaniet din pauspartner AB

När vi kontaktade Malin med vårt önskemål om en workshop för hela personalen, med avsikt att skapa samhörighet och vi-känsla kom hon snabbt tillbaka med ett konkret förslag på workshop för vår personal.

Malin, tillsammans med Desirée Rova från MyNeeds, höll en halvdags workshop med både inspirerande föreläsning och praktiska övningar. Vilket engagerade hela personalen samtidigt. Övningen har gjort att flera i organisationen blivit medvetna om kollegors olika behov; att alla har olika behov, men alla behövs.

Lina Eklund Svensson

Marknadschef, Skövdebostäder AB

Efter workshopen med Malin och Marie från Kraft & Balans där vi fick lära känna varandras behov i vår ledningsgrupp kommer mitt arbete som ledare och chef bli enklare, och det gav oss verktyg i att utveckla vår organisation. Det gav också en bra bild av vilken pusselbit vi saknade i gruppen och vad vi skall göra för att hitta den.

Jag känner att i vårt jobb kring arbetsglädje och värdegrund så är att vi mår bra på jobbet en väsentlig bit och att då förstå varandra i hur vi agerar i olika situationer och vilka behov vi har hjälper oss att nå dit.

Jag vill varmt rekommendera Malin, Marie och deras kollegor på Kraft & Balans

Johan Karlsson

Avdelningschef, Skövde Kommun

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde