webbinarie-strategi-och-action - Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Webbinarie – 17 December

Om strategi och action – från kunskap till handling

Kostnadsfritt webbinarie om att gå från kunskap till handling

17 December, kl. 8:30-9:15 online

På Kraft & Balans menar vi att kunskap inte blir riktigt värdefull förrän den omsätts till handling. Hur gör vi då för att komma till skott om och om igen? Det kommer Johan prata mer om på detta webbinarie.

Oavsett vilken förändring man står inför är det framgångsrikt att hitta sin egen inre drivkraft, ”mitt varför” till att man är en del av denna resa. Till sin hjälp finns strukturen, som det ramverk som håller oss på vägen istället för att ramla ner i diket. Kombinationen av mjuka och hårda värden är en framgångsrik strategi att nå uppsatta mål. I detta webbinarie tittar vi vidare på just detta. Varmt välkommen!

Temat för dagens webbinarie är ”Strategi & Action”, och vad menar vi egentligen med det? Det finns ingen standarddefinition för begreppet ”strategi” men det finns många tolkningar: ”en organisations långsiktiga riktning”, eller ”en plan för att vinna krig”. Man skulle kort och gott kunna sammanfatta begreppet som ”vägen att nå uppsatta mål”, eller ”vi tänker oss att vi ska göra på det här sättet”. Många företag följer upp sin strategi genom nyckeltal och andra konkreta värdemätare. Många talar också om att ”Människan är vår viktigaste resurs”. Men hur många lever efter detta på riktigt?

Även den mest strukturerade organisationen är bara ett verktyg för att uppnå mänskligt ställda mål. Organisationer är ledda av människor. De genomsyras av mål och mening genom människors förväntningar och vilja, och genom ledningens handlingar.

Ett medvetet ledarskap, att leda utifrån behov -påverkar kulturen. Att vara tydlig i sin kommunikation och sina processer påverkar motivationen och blir en drivkraft till ökad glädje och vilja att nå mål.

 

Vad säger våra kunder?

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i Myneeds och har fått en bättre förståelse för behoven hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag. Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen.

Anders Sjögren

VD, Kaffekompaniet din pauspartner AB

När vi kontaktade Malin med vårt önskemål om en workshop för hela personalen, med avsikt att skapa samhörighet och vi-känsla kom hon snabbt tillbaka med ett konkret förslag på workshop för vår personal.

Krat & Balans höll en halvdags workshop med både inspirerande föreläsning och praktiska övningar. Vilket engagerade hela personalen samtidigt. Övningen har gjort att flera i organisationen blivit medvetna om kollegors olika behov; att alla har olika behov, men alla behövs.

Lina Eklund Svensson

Marknadschef, Skövde Bostäder

Efter workshopen med Malin och Marie från Kraft & Balans där vi fick lära känna varandras behov i vår ledningsgrupp kommer mitt arbete som ledare och chef bli enklare, och det gav oss verktyg i att utveckla vår organisation. Det gav också en bra bild av vilken pusselbit vi saknade i gruppen och vad vi skall göra för att hitta den.

Jag känner att i vårt jobb kring arbetsglädje och värdegrund så är att vi mår bra på jobbet en väsentlig bit och att då förstå varandra i hur vi agerar i olika situationer och vilka behov vi har hjälper oss att nå dit.

Jag vill varmt rekommendera Malin, Marie och deras kollegor på Kraft & Balans

Johan Karlsson

Avdelningschef, Skövde Kommun

Övriga webbinarier

8

November

Webbinarie 1 av 4

MyNeeds – Inre motivation och medvetet ledarskap

I detta webbinariet pratade Marie Brehag von Haugwitz om grunderna i inre motivation och medvetet ledarskap.

Se webbinariet i efterhand här

19

November

Webbinarie 2 av 4

MyNeeds – Fördjupning i behoven

I detta webbinariet tittar vi lite närmre på de 6 olika omedvetna psykologiska behoven, kopplat till motivation. Fokus är på individnivå.

Se webbinariet i efterhand här

6

December

Webbinarie 3 av 4

MyNeeds – grupp och konstellation

 I detta webbinarie tittar vi närmre på konstellationer. Hur påverkas vi när vi befinner oss i olika konstellationer? Vi kikar närmre på normer, styrkor och risker med olika konstellationer

Se webbinariet i efterhand här

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde