Teamutveckling med Team Pro - Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Teamutveckling med Team Pro

Långt ifrån alla team fungerar så bra som de skulle kunna göra. Ineffektiva möten, ärenden som faller mellan stolarna och misstag på grund av bristande kommunikation är problem vi ofta stöter på när vi arbetar med team. Workshopen Team Pro finns till för att hjälpa ditt team att utveckla ert samarbete – och på så vis nå förbättrade resultat. 

Forskningen på effektiva team är gedigen och tydlig. Det finns framgångsfaktorer som gör att team presterar bättre, mår bättre och trivs bättre. I verktyget Team Pro framtaget av Stefan Söderfjäll blir forskningen lätt-tillgänglig och användbar för ledningsgrupper och team som vill växla upp.

 

 

Hur går teamutveckling med Team Pro till?

Innan workshopen Team Pro gör vi en kartläggning av nuläget i ert team. Kartläggningen sker med hjälp av ett enkätverktyg som medlemmarna i teamet besvarar anonymt. Under workshopen tar alla i teamet del av resultatet och identifierar ett antal primära utvecklingsområden. I en kreativ process hittar vi sedan tillsammans konkreta åtgärder att arbeta med.

Workshopen genomförs under en halvdag, och två månader efter första workshopen hålls en uppföljande workshop för att säkerställa att det nya arbetssättet verkligen har blivit en naturlig del av vardagen. Drygt 70% av de team som genomfört en Team Pro-workshop redovisar en förbättring vid uppföljningen. Det gör oss riktigt glada att se att insatsen gör skillnad!

 

Ett upplägg som passar er

En Team Pro-workshop kan med fördel göras i ledningsgruppen först, för att sedan tas vidare i organisationen. Det är också en uppskattad insats att göra på personaldagar med flera team, där vissa delar görs enskilt inom teamen och andra delar mellan olika team. På så vis får alla deltagare ytterligare input och förståelse för helheten.

Vår erfarenhet är att de team som är beredda att ändra vanor, beteenden och strategier ofta har nytta av en teamcoach som stöttar i utvecklingsresan. Vårt fokus är att hjälpa er att sätta ord på vad ni vill uppnå och hur ni bäst gör det tillsammans. Vi hjälper er att komma förbi hinder på vägen och hjälpa teamet som helhet nå dit ni vill. Varje individ är viktig och när samarbetet flyter på bra blir vi starkare tillsammans

 Givetvis genomför vi workshops även utan Team Pro. Ert behov och resultatet ni vill ha är det viktiga för oss. Kontakta oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa till i just er unika situation.

 

 

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Varnhemsgatan 16A, 541 31 Skövde