Sekretesspolicy & behandling av personuppgifter

Kraft och Balans värnar om din personliga integritet genom vår sekretesspolicy. All behandling av personuppgifter som används av Kraft och Balans sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Kraft och Balans avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, sociala medier, bloggprenumeration och liknande instanser.

Vilka personuppgifter samlar vi in, hur länge sparar vi dem och hur samlar vi in uppgifterna?

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Vi hanterar ditt namn, mailadress och ibland telefonnummer för att kunna förse dig med aktuell information samt kunna leverera överenskomna tjänster. Dokumentation görs sparsamt och hanteras konfidentiellt. Dokumentation från uppdrag sparas upp till 12 månader efter slutfört uppdrag. Kontaktuppgifter sparas tills dess att du aktivt ber oss att radera dem. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till annan part.

Din e-post används även för att skicka relevant information via nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Har du tagit kontakt med oss av någon annan anledning, t.ex. för att delta vid något evenemang, ansökt om anställning, begärt offert för våra tjänster eller kontaktat någon av våra konsulter utan att vara kund, har vi endast den informationen som du lämnat vid din kontakt med oss.

Om du besöker vår webbsida samlas personuppgifter in genom att vi använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Cookies

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.

Laglig grund

Kraft och Balans behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

Personuppgiftsbiträden

I vissa fall behöver vi dela dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vi räkning men enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med

Marknadsföring (ex. tryck, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
It-tjänster (sköter drift, teknisk support och underhåll av våra It-lösningar)

När/om dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden är det endast för vilka vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt vårt avtal med dig). Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Ditt godkännande

Genom att registrera personuppgifter på hemsidan samtycker du till att Kraft och Balans, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, för fakturering, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos Kraft och Balans samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post. Kraft och Balans äger rätten att dokumentera denna kommunikation.

Du har rätt att, från Kraft och Balans, få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Kraft och Balans, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Direktmarknadsföring

Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster kan du kontakta oss genom att ringa, skicka e-post eller brev.

Det ska klart och tydligt framgå vem du är (namn, personnummer, adress) och att du vill bli avregistrerad från direktmarknadsföring.

Vill du inte ha våra e-postutskick kan du med enkelhet klicka på avregistreringslänken i e-postutskicket.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår sekretess- och användarpolicy. Den senaste versionen av hittar du alltid här.

 

Kontaktinformation

Kraft och Balans

Malin Emilsson
Varnhemsgatan 16A, 541 31 Skövde
Telefon: 0722-46 06 89
E-post: kontakt@kraftochbalans.com