Personlig utveckling – Vad kan du sno? | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Personlig utveckling – vad kan du sno ifrån andra?

vår flygresa kan vi ibland tappa fokus och känna att vi kört fast. Jag kanske vill bli en grymt bra ledare, företagare eller göra karriär men har ingen tydlig bild över hur det ska ske. Ett sätt att komma vidare är då att fundera på vad jag kan sno ifrån andra. Vad gör andra ledare som jag ser upp till som gör att de lyckas och är uppskattade? Vad gör andra företagare som lyckas? Vad gör andra piloter för att nå sina mål?

När du har tid för kreativitet och är i ”planera-fasen” kan det vara en bra idé att helt sonika sätta dig och lista allt du kan komma på vad gäller egenskaper, kunskaper, förhållningssätt och annat som sticker ut hos människor du ser upp till.

Gör en lista som du sedan kan utgå ifrån i din personliga utveckling. Om du skulle sätta en siffra på varje ord på en skala från 1-10: hur väl utvecklad är den egenskapen hos dig? Är det något du skulle vilja utveckla? När i tiden passar det att du gör det?

Om du skulle sätta ett mål för dig själv att du ska ta 100 kg i bänkpress eller springa en mil på 50 minuter så lägger du upp en plan och förväntar dig att det tar tid att nå det målet. Precis på samma sätt ska du tänka när det gäller att utvecklas mentalt. Personlig utveckling är precis som fysisk utveckling en pågående process och en färskvara. Det viktiga är att påbörja sin resa, göra medvetna val och följa upp sin utveckling. Till slut kanske du uppnått precis det där som du ville sno från andra?