Personalen är organisationens viktigaste resurs! | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Utan personal ingen verksamhet brukar man säga. Därför gäller det ju såklart att ta hand om sin personal. Det första man kan göra för att veta hur man ska göra det, är att faktiskt fråga personalen vad som få dem att trivas på arbetsplatsen. Där kan svaren variera lika mycket som antal medarbetare. Det kan vara att se till att det finns faktorer som ger förutsättningar för delaktighet, påverkansmöjligheter, möjligheter till utveckling, förmåner och mycket mycket mer.

Det man  som arbetsgivare också kan göra för sin personal är att se till att de har en god fysisk arbetsmiljö och att medarbetarna vet hur de använder sin kropp på rätt sätt för att hålla ur ett långsiktigt perspektiv. På Kraft & Balans jobbar vi med hela spannet av hälso- och arbetsmiljöfrågor. Allt från att leda processer för att få arbetsgruppen att må bra på arbetet, processledning i att gå från ord till handling i den dagliga verksamheten, individuell utveckling genom coaching för chefer och medarbetare men också utbildning om hur du använder kroppen på rätt sätt.

Det sistnämnda utbildade vi medarbetare på Skövde kommun i under gårdagen då Sektor Service hade friskvårdsdag i Arena Skövde. Deltagarna fick lära sig att skapa förutsättningar för att kunna använd sin kropp på ett funktionellt sätt i vardagen oavsett om man arbetar stillasittande eller fysiskt. personalen till att använda kroppen handlar om koordination, att med hjälp av hjärnan koppla in rätt nerver till rätt muskler i rätt tid och med rätt kraft.

personalen

Så oavsett om vi jobbar med fysisk, psykisk eller social och organisatorisk arbetsmiljö så jobbar vi med era hjärnor, utan hjärnor, ingen verksamhet!