Organisationsutveckling | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Organisations-utveckling

För moderna företag
Kontakta ossOm oss

Organisationsutveckling med människan i fokus

organisationsutveckling

Arbetet med organisationsutveckling börjar alltid med människorna som befolkar den. Vi hjälper er att bryta ned företagets övergripande visioner till värdefulla mål, som når ända in i hjärtat på varje medarbetare. Med fokus på ledar- och medarbetarskap, transparens och delaktighet skapar vi engagemang på alla nivåer. Kunskapen ni får med vår hjälp integreras hos varje individ – på så vis fortsätter ni att använda och utveckla den långt efter att vår insats avslutats.

 

Vad vi kan hjälpa dig med

Malin Emilsson

Nå ert önskade läge

Var befinner ni er nu – och vart vill ni nå? Vi hjälper er att se nuläget som det är och att staka ut vägen till ert önskade läge. Tillsammans med oss formulerar och tydliggör ni visioner, värdegrund och strategier. Med forskningsbaserade verktyg bryter vi sedan ned de stora visionerna till tydliga delmål och värdeord som skapar engagemang hos varje medarbetare.

Workshop - Kraft & Balans

Bli en attraktiv arbetsgivare

Ett företag är ingenting i sig – det formas av människorna i det. Forskning visar att organisationer som genomsyras av en coachande kultur lättare rekryterar och behåller rätt kompetens. För att nå dit krävs långsiktigt arbete på högsta nivå. Med praktisk beteendepsykologi som grund formar vi strategier som moderniserar ert ledarskap och får era bästa medarbetare att stanna länge.

Organisationsutveckling - Kraft & Balans

Stärk den röda tråden

Visionen är satt och den övergripande riktningen har pekats ut. Men sen då? Här börjar det kanske allra viktigaste arbetet för långsiktiga resultat – men utan vägledning är det lätt att köra i diket. Tillsammans konkretiserar vi de vackra orden så att de får en innebörd för varje medarbetare. Vi jobbar i workshop-form där alla är delaktiga. När de konkreta målen nått hjärtat på alla i organisationen använder vi dem för att skapa action!

Läs mer på bloggen

Här kan du läsa våra senaste blogginlägg om allt från Coaching, Föreläsningar, Organisationsutveckling och mycket mer.

varför kraft & balans?

Vi har bred erfarenhet av organisationsutveckling i både små och stora företag och organisationer. Vårt fokus ligger alltid på människan och dess innersta drivkrafter. Med rätt hjälp kan alla organisationer stärkas. Om ni också vill uppleva förändring som består har vi mycket att bidra med.

Organisationsutveckling - Kraft & Balans
Organisationsutveckling

Kraftfullt företagande

Kraftfullt företagande innebär för oss att man arbetar med strategier som skapar resultat. Det finns ett lösningsfokus, siffror och nyckeltal pekar i rätt riktning och alla drar åt samma håll. Det handlar om att se saker som de är, för att kunna agera på rätt sätt. Stort fokus läggs på ledarskap, medarbetarskap, transparens, delaktighet och engagemang. Den goda kulturen bygger arbetsgivarvarumärket och en attraktiv kultur. Du får lättare att rekrytera rätt personal och behålla medarbetarna. Vi hjälper dig att koppla det strategiska arbetet till det operativa. Att arbeta ifrån dina förutsättningar och lyssna till potentialen som finns, när vi arbetar med strategier och kraftfullt företagande. Dessutom bryter vi ner det stora till mindre delar och ser till att saker händer och fortsätter hända när ni själva jobbar vidare efter att vi gjort vårt.

Organisationsutveckling som bygger starka kulturer

Visste du att forskning visar att företag med en coachande kultur har högre engagemang hos sina medarbetare än företag som är mer traditionellt styrda. Engagemanget är också kopplat till hur attraktiv du uppfattas som arbetsgivare. (HCI – Building a coaching culture, 2016) Praktisk beteendepsykologi, coachande ledarskap, engagemang och kommunikation är våra expertområden och vi arbetar dagligen med att coacha och utbilda ledare, ledningsgrupper och team inom dessa områden. Genom en stor nyfikenhet på människor och en förståelse för att människor skapar resultat hjälper vi er att utvecklas.

Organisationsutveckling - Kraft & Balans

Vi levererar workshops för ledningsgrupper och personalgrupper

Vi hjälper företag som vill ligga i framkant med strategiarbete som genomsyrar hela verksamheten och skapar resultat.

När vi kontaktade Malin med vårt önskemål om en workshop för hela personalen med avsikt att skapa samhörighet och vi-känsla kom hon snabbt tillbaka med ett konkret förslag på workshop för vår personal.

Vi hade en halvdags workshop med både inspirerande föreläsning och praktiska övningar, som engagerade hela personalen samtidigt. Övningen har gjort att flera i organisationen blivit medvetna om sina kollegors behov; att alla har olika behov, men alla behövs.

Lina Eklund Svensson

Marknadschef, Skövdebostäder

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i inre motivation och fått en bättre förståelse för psykologiska behov hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen. 

Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag

Anders Sjögren

VD, Kaffekompaniet, din pauspartner AB

Vår relativt nya ledningsgrupp hade förmånen att genomföra en workshop tillsammans med Malin, med syfte att både lära känna varandra, men också att få samsyn kring strategin framåt. Malin agerade facilitator på ett utmärkt sätt, och gav oss även bra verktyg att ta med tillbaka till vår dagliga verksamhet. Jag tror det finns mycket att vinna på att låta en extern person hålla i taktpinnen vid den här typen av övningar, och jag rekommenderar varmt Malin till liknande uppdrag!

Moa Göransdotter

Vice VD, Smiling Faces

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Varnhemsgatan 16A, 541 31 Skövde