Johan Svensson - Förändringsledare och organisationskonsult från Skövde
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Johan Svensson

 

 

 

 

 

 

Johan Svensson – My Story

Johan har en bred erfarenhet, från många olika branscher. Han har jobbat inom flera olika områden i industrin och har därmed lätt för att se vad saker och ting har för samband. Är detta ett tecken på rastlöshet? Nej snarare ett tecken på nyfikenhet och en vilja att lära nytt.

Sedan en tid tillbaka driver Johan företaget Coachingenjören AB. Vilket krångligt namn kanske man tänker först. Hur hänger det här ihop, egentligen?
Allting började nog från barnsben. Det tillbringades många timmar i legolådan, alltid med samma nyfikenhet att hitta på nya bilar, rymdraketer eller andra saker. Parallellt med den kreativa skaparsidan fanns redan då den strukturerade sidan med ordning och reda. Ännu idag, sådär 35 år senare, kan Johan svara på vilka slags bitar som finns i legolådan.

Efter gymnasiestudier som ekonom kändes det som det fattades något. Ingenjörsexamen togs inom maskinteknik och industriell ekonomi och då öppnades möjligheten att skapa igen. Därefter har Johan alltid jobbat med olika former av produktutveckling.

Under en period som verksamhetsutvecklare kände Johan att han ville gå en coachutbildning för att utveckla sättet att kommunicera. Den första insikten var att coaching är så mycket mer än bara ett sätt att föra dialog. Nästa insikt blev ”oj, nu börjar jag förstå varför jag är som jag är” och det har lett fram till, att gåvan att förstå sig själv bör användas till att hjälpa andra att förstå sin situation.

 

 

Jag uppskattade verkligen Johans närvaro, lugn och fokus på hur jag själv kunde påverka och förändra min situation. Han hjälpte mig att bena ut mina känslor kring mitt jobb, fokusera på mina möjligheter och formulera konkreta mål. Cochningen hjälpte mig mycket!

Madelinne

Varför jobba med Johan?

Som coach och förändringsledare är Johan lugn och metodisk. Han har förmågan att se alla i rummet. Tack vare den breda kompetensen erfarenhet av olika roller har han stor förståelse för den situation varje individ befinner sig i.

Genom sitt öppna och positiva sätt är Johan en person man gärna vänder sig till för att få hjälp att sortera sina tankar eller hitta vägar i sina utmaningar.

Utbildningar & certifikat

Med bakgrund som produktutvecklare med stort fokus på interna och externa kunder har Johan ett genuint intresse av människan och livet som ett system, där alla delar är viktiga.

Utbildning (1995- )

 • Diplomerad Förändringsledare
 • Diplomerad Professionell Coach
 • Styrelsearbete
 • FMEA
 • Ledarskap
 • Projektledning
 • Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering & Industrial Management

Erfarenhet (1998- )

 • Utvecklingskonsult, Kraft & Balans 

 • VD, Coachingenjören

 • Verksamhetsutvecklare IDC, Industrial Development West  Sweden AB

 • Teknikchef, Nimo-Verken AB

 • Konstruktionschef, Nimo-Verken AB

Diplom och Certifikat

 • Diplomerad Förändringsledare
 • Diplomerad professionell coach (ICF)
 • INLPTA NLP Practitioner

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde