NÖHRA är en universalmodell som används flitigt inom coachvärlden för att hjälpa klienter få syn på möjliga lösningar på ett problem. Kanske känner du till modellen och använde den redan i ditt arbete?

NÖHRA är en modell som är användbar i ledarskapet för att bibehålla lösningsfokus och framåtdriv både i samtal med medarbetare, men också som en ram att hålla sig till under möten med team och grupper. Du kan tänka dig frågorna som frågeboxar där du vill hålla isär resonemangen. Ibland vill du ställa frågor om nuläget och fylla den boxen först. Sedan går du vidare och ställer frågor om det önskade läget, hindren etc. Genom att  hålla sig i en ”box” i taget tömmer vi ut idéer och tankar och kan lättare komma åt tankar vi inte tänkt förut.

 

NÖHRA står för:

 

Nuläge – identifiera nuläget, när var, hur, med vem har du nuläget/problemet? 

Önskat läge – Vad är önskat läge?

Hinder  – vad hindrar dig från att ha önskat läge redan nu?

Resurser – vilka resurser krävs för att uppnå önskat läge? (Exempel på resurser: glädje, tid, pengar, vilja)

Actions – vad behöver vi göra för att uppnå önskat läge?

 

Ibland används istället akronymen NÖHRE där Actions byts ut mot en reflektion kring vilka effekter en förändring skulle ha. Aktivitetsdelen görs i ett steg efter NÖHRE där alla insikter sammanställs i en handlingsplan med tydliga och SMARTA mål. Modellen sägs ha sitt ursprung från den internationella modellen SCORE som står för:

 

Situation 

Causes

Obstacles

Resources

Effects 

 

NÖHRA är en effektiv modell som kan tillämpas på de flesta upplevda problem, små som stora. Vid avslut vill vi att klienten hittar en handlingsplan för att ta sig från nuläge till önskat läge.

Det fina med den här metoden är att du kan börja öva själv redan idag – vilket upplevt problem kommer du testa NÖRHRA på?

 

—————————————–

Kraft & Balans

Vi erbjuder verktyg och metoder som bidrar till större trygghet i din yrkesroll genom en ökad kompetens, tydligare kommunikation och ett mer insiktsfullt ledarskap. Kunskap vi levererar integreras i vardagen och bygger kulturen. När vi arbetar tillsammans gör vi det över tid och bygger utvecklingen på praktisk träning i din vardag. På så sätt hamnar kompetensen i varje individ istället för på hyllan.

www.kraftochbalans.com
kontakt@kraftochbalans.com