MyNeeds - Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

MyNeeds®

Engagemang genom behovsanpassat ledarskap
Kontakta ossOm oss

Behov som påverkar dig hela livet

Varför MyNeeds®?

Har du någon gång upplevt att du trott att du och människor runt omkring dig varit överens om något, men sedan har handlingarna visat att det inte var så? Du känner dig övertygad om att det är rätt väg att gå, medan andra verkar mer tveksamma. Vad handlar det om? Tänk om du kunde få en utökad förståelse för dig själv, andra och hur ni ser på uppgiften?

MyNeeds® ger människor en utökad dimension av förståelse för sig själv och andra. Kunskapen ger oss förutsättningar att påverka och skapa ett liv där vi mår bra och trivs!

 

Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?

”MyNeeds® är någonting annat, det har gett mig en ytterligare dimension av ledarskapet”
Chef, Försvarsmakten

”Det gav mig en förståelse för hela mitt liv – varför jag separerat, bytt jobb och inte fungerat med alla i min omgivning. Jag visste VAD som hänt, men med MyNeeds kunde jag även förstå VARFÖR”.
– Roger, Chef

Metoden

MyNeeds ® är ett koncept som utvecklats tillsammans med forskare vid Umeå universitet. Konceptet bygger på omfattande och beprövad forskning – Self Determination Theory (SDT).

Via medvetenhet om individers olika behov kan motivationen på en arbetsplats öka och verksamhetens behov tillfredsställas. Oavsett vem du är, vart du kommer ifrån eller hur du fungerar så har forskning visat på ett samband mellan ditt välbefinnande och hur vi uppfyller våra grundläggande mänskliga behov. De behov som är starkast hos oss människor kan vara i konflikt med varandra vilket kan hämma vårt välbefinnande. I vår oftast omedvetna strävan efter att uppfylla dessa behov är risken stor att vi gör detta på ett negativt sätt – vilket inte enbart påverkar oss negativt utan även vår omgivning.

Via MyNeeds ® får vi möjligheten att skapa en medvetenhet kring vad vi behöver för att må bra. Vi lär oss hur vi kan utvecklas via våra utmaningar som våra behov medför, samt hur dessa kan uppfyllas på ett mer fördelaktigt sätt. Att äntligen få svar på hur vi kan få vårt beteende att harmonisera med våra värderingar och slutligen våra mänskliga behov – leder till en långsiktig och hållbar utveckling mot att skapa dem absolut bästa förutsättningarna för att trivas och må bra och därmed hjälpa företaget att växa.

Första verktyget som kan mäta våra psykologiska behov

2013 fick MyNeeds® innovationspris via Vinnova för att vara det första instrumentet som kunde mäta våra psykologiska behov.

MyNeeds ® hjälper oss att identifiera drivkrafter hos varje individ. Dessa drivkrafter är ofta okända hos oss människor och ibland står de även i konflikt med varandra. Med verktyget och den återkoppling på resultat som varje person får, ges förståelse för beslut och val som prioriterats i livet, varför kommunikation fungerar bättre med vissa än med andra, kunskap om ens förmågor och potential.

MyNeeds® är mer än bara ett verktyg. Det fungerar i alla branscher, kulturer och bidrar till att människor utvecklas, relationer förbättras och vi som individer blir bättre på våra uppgifter och uppdrag.

Arbeta med gruppen och påverka kulturen

När vi får förståelse för varje individs omedvetna psykologiska behov kan vi också få en helhetsbild över arbetsgrupper och organisationen i stort. Vad är normen på vår arbetsplats och hur påverkar den kulturen? Genom att se organisationen som den är kan vi hjälpa er att utvecklas i den riktning ni vill!

Vi erbjuder utbildningar.

Utöver att vi arbetar med MyNeeds i workshops, håller vi utbildningar för ledare i coachande samtal och presentationsteknik utifrån de egna behoven och medarbetarnas behov.

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i Myneeds och fått en bättre förståelse för behoven hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag. Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen. 

Anders Sjögren

VD, Kaffekompaniet din pauspartner AB

När vi kontaktade Malin med vårt önskemål om en workshop för hela personalen med avsikt att skapa samhörighet och vi-känsla kom hon snabbt tillbaka med ett konkret förslag på workshop för vår personal.

Malin, tillsammans med Desirée Rova från MyNeeds höll en halvdags workshop med både inspirerande föreläsning och praktiska övningar, som engagerade hela personalen samtidigt. Övningen har gjort att flera i organisationen blivit medvetna om sina kollegors behov; att alla har olika behov, men alla behövs.

Lina Eklund Svensson

Marknadschef, Skövdebostäder AB

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde