Vad är det som motiverar dig? - Kraft & Balans

Motivation på jobbet

Varför går du upp på morgonen egentligen? Är det för att känner motivation och längtar till ett roligt jobb, eller är det för att du vill undvika att komma för sent till något vilket kan ge en negativ konsekvens? Vad är det som motiverar dig?

Har du tänkt på att motivation kommer ifrån två håll? Ibland gör vi saker för att undvika en negativ konsekvens, medan vi andra gånger gör något för att vi vill uppnå något. Vi vill få mer av något som vi uppskattar. Piska eller morot du vet?

 

Till- och frånmotivation

Tillmotivation och frånmotivation är två begrepp som relaterar till hur individer upplever motivation i relation till en viss aktivitet eller uppgift.

Tillmotivation är en form av motivation där individen är positivt inställd till en viss aktivitet eller uppgift. Det kan vara en känsla av entusiasm, passion eller engagemang som driver individen att delta i aktiviteten eller utföra uppgiften. Tillmotivation kan komma från olika källor, inklusive känslor av mening och syfte, möjligheter för personlig utveckling, eller förväntade belöningar eller erkännande.
Frånmotivation är en form av motivation där individen är negativt inställd till en viss aktivitet eller uppgift.

Frånmotivation kan vara en känsla av motvilja, trötthet eller avsky som får individen att undvika eller inte engagera sig i aktiviteten eller uppgiften. Frånmotivation kan komma från olika källor, inklusive känslor av meningslöshet, bristande resurser eller stöd, eller förväntade negativa konsekvenser.

Det är viktigt att notera att både tillmotivation och frånmotivation kan vara föränderliga och påverkas av olika faktorer. Ledare och arbetsgivare kan arbeta för att skapa en positiv arbetsmiljö och ge individer möjligheter att uppleva tillmotivation genom att erbjuda meningsfulla uppgifter, ge tillräckligt med stöd och resurser, och erkänna och belöna goda prestationer. Samtidigt kan de arbeta för att minimera känslor av frånmotivation genom att identifiera och hantera orsakerna till dessa känslor.

Att kombinera ”från-motivation” och ”till-motivation” är klokt för att nå framgång i en förändring. Ibland behöver vi trycka på de negativa konsekvenserna som kan uppstå för att verkligen få kraft att ta tag i en förändring vi behöver göra. När vi sedan påbörjat vår förändringsresa är det viktigt att ha tydliga mål som motiverar oss och har en dragningskraft mot målet. Ju längre du har till målet desto fler delmål behöver du för att behålla dragningskraften.

 

Mål och delmål

Mål och delmål kan vara en viktig faktor i relation till till- och frånmotivation eftersom de kan påverka individens upplevelse av mening och syfte med aktiviteten eller uppgiften.

När individer har tydliga och relevanta mål och delmål, kan det öka deras tillmotivation eftersom de känner att de arbetar mot något som är viktigt för dem och det kan skapa en känsla av mening och syfte. Mål och delmål kan också ge individerna en känsla av framsteg och prestation, vilket kan öka deras motivation.

På motsatta sida kan bristande mål eller delmål eller mål som inte är relevanta för individen leda till frånmotivation. Individer kan känna sig meningslösa eller osäkra på vad som förväntas av dem om de inte har tydliga mål och delmål. Detta kan leda till att de inte engagerar sig i aktiviteten eller uppgiften eller inte ger den den nödvändiga ansträngningen.

Således kan tydliga och relevanta mål och delmål vara en viktig faktor i skapandet av en positiv motivation hos individer. Ledare och arbetsgivare kan arbeta med att sätta tydliga och relevanta mål och delmål för individer och hjälpa dem att se kopplingen mellan deras arbete och det övergripande målet för att öka deras motivation och engagemang.

 

Värderingars betydelse för motivation

Vad som driver dig och andra människor är starkt kopplat till våra värderingar. Vad är det egentligen som är viktigt här i livet? Om du värderar utveckling högt motiveras du troligtvis mer av att få gå utbildningar på arbetet, än av att få en löneökning? Genom att du gör tydligt för dig själv vad som är viktigt för dig och vad du motiveras av kan du lättare kommunicera det till människor runt omkring dig och därmed påverka en del av de faktorer som ofta används som ”yttre motivation”, t.ex. löneökningar, förmåner eller andra typer av belöningar.

När du har det tydligt för dig, vad som är viktigt för dig och vad som är dina starkaste drivkrafter, kan du göra aktiva val och därmed också dra nytta av din ”inre motivation”. När du drivs av din inre motivation blir yttre belöningar mindre viktigt. Att nå framgång runt det som är viktigt för dig räcker gott för att du ska vilja fortsätta göra det om och om igen.

När vi arbetar med individer och grupper i företag ser vi en stor koppling mellan engagemanget hos individen och överlappet mellan individens värderingar och företagets värderingar. Ju större överlapp desto högre engagemang. Hur är det med överlappet mellan det du värderar högt och värderingarna i ditt team och din arbetsplats? Ligger de i linje med varandra? Om inte: vad tänker du om det?

Vill du ha hjälp med att tydliggöra hur det ser ut på din arbetsplats, för att få tydligt vad som skulle öka motivationen och engagemanget hos er? Boka en tid för en kostnadsfri kartläggning i vår kalender eller ring Malin på 0722-460689!