Mentorcoaching på Gothia Akademi | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Denna veckan har Malin påbörjat ett uppdrag som coachmentor på Gothia Akademi i Göteborg. Gothia Akademi är ett lokalt utbildningsföretag som erbjuder kvalificerade utbildningar inom coaching och ledarskap. Deras ettåriga coachutbildning är helt unik och Sveriges enda som ger möjlighet till dubbel certifiering – både genom INLPTA och ICF.

För att kunna certifiera sig hos ICF behöver varje coach 10 timmar ”mentorcoaching”.  Mentorcoaching innebär att coachsamtal observeras och coachen får feedback på coachningen utifrån de kärnkompetenser och etiska riktlinjer som gäller för alla ICF-certifierade coacher. Det är detta Malin arbetar med på utbildningen som kan ge coacherna en certifiering efter avklarad examination.

 

mentorcoaching

 

De 11 kärnkompetenser vi tittar på i mentorcoaching och som ska finnas i varje samtal är:

A. ETABLERA GRUNDEN
1 Följa etiska riktlinjer och professionell standard
2 Etablera coachingöverenskommelsen

B. SKAPA DEN ÖMSESIDIGA RELATIONEN
3 Skapa tillit och närhet till klienten
4 Coachingnärvaro

C. KOMMUNICERA EFFEKTIVT
5 Aktivt lyssnande
6 Kraftfulla frågor
7 Direkt kommunikation

D. UNDERLÄTTA LÄRANDE OCH RESULTAT
8 Skapa medvetenhet
9 Utforma handlingar
10 Planera och sätta mål
11 Hantera framsteg och ansvarstagande

Under mentorcoachningen coachar deltagarna varandra enligt en tydlig struktur och fokus på att coachen utvecklar sina färdigheter inom de elva kärnkompetenserna. Efter samtalet lämnas feedback på det generella intrycket, det som varit speciellt bra och vilket som är nästa steg för att bli en ännu bättre coach. Efter den ettåriga utbildningen görs sedan en sista examination där deltagarna gör ett observerat coachsamtal som bedöms för att se om coachen når upp till ACC-nivå, eller PCC-nivå enligt ICFs riktlinjer.

På Gothias Akademis utbildning ingår Mentorcoachning i utbildningen. På vissa andra utbildning ingår det inte utan varje coach får själv kontakta en coachmentor för att få ihop sina 10 timmar mentorcoachning. Behöver du mentorcoachning för att kunna bli en ICF-certifierad coach? Vi hjälper dig gärna med det! Kontakta oss så berättar vi mer.