Ledarutveckling med Lead Forward - Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Ledarutbildning med Lead Forward

Vill du ta nästa steg för att bli en ännu bättre ledare?

Det finns en uppsjö av forskning om ledarskap –  allt från inlägg i sociala medier och tidningsartiklar till långa ledarskapsutbildningar. Undrar du hur du ska kunna använda all kunskap och information för att ta just ditt nästa steg mot att bli en ännu bättre ledare?

Vi menar att du tillsammans med dina medarbetare redan sitter på svaren. Vårt jobb är att hjälpa till att, utifrån er input, mejsla fram en handlingsplan som gör det lätt för dig att omsätta kunskapen i din vardag, med start direkt. Det gör vi med det forskningsbaserade verktyget Lead Forward, i kombination med vår gedigna erfarenhet som ledarcoacher.

Hur går det till?

Lead Forward utgår från feedback som medarbetarna ger till sin ledare genom ett digitalt frågeformulär. Vi identifierar sedan behov, utvecklingsområden och styrkor. Därefter tar vi tillsammans fram en framåtriktad handlingsplan med konkreta åtgärder för att successivt utveckla ledarskapet. Vi arbetar igenom handlingsplanen och ser hur din  kompetens som ledare kommer till nytta i ert vardagliga arbete.

Vilka är fördelarna?

Eftersom vi kombinerar ledarcoachning med Lean Forward kan vi fokusera på de områden som just dina medarbetare tycker är viktigast – inte ledarskapsteorier i stort. Det coachande förhållningssättet gör att du själv kan hitta ditt sätt att utvecklas, och göra det i en takt som känns hanterbar och stärkande för dig. Vi finns med er som bollplank hela vägen och hjälper till att parera hinder och hålla fokus på målet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Varnhemsgatan 16A, 541 31 Skövde