Ledarskap - Kraft & Balans - Vi utgår från dig och hjälper dig utvecklas
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Ledarskap

För engagerade medarbetare
Kontakta ossOm oss

Ledarskap som engagerar

ledarskap

Framgångsrika organisationer har engagerade medarbetare – men vägen dit börjar alltid hos dig som ledare. Våra välmeriterade coacher hjälper dig att upptäcka dina egna drivkrafter och behov, och visar hur du använder de insikterna för att leda andra. Vi möter dig där du är, utvecklar ditt ledarskap, utmanar dig att byta perspektiv och coachar dig och din arbetsgrupp till framgång.

 

Vad vi kan hjälpa er med

Verktyg för utveckling

Utveckling och förändring är naturliga delar i att skapa framgångsrika företag. Samtidigt är våra hjärnor sedan tusentals år inställda på att skydda oss från faror. Därför reagerar många av oss med rädsla inför nya situationer. Vi utgår från praktisk beteendepsykologi och ger dig en mängd verktyg för att presentera och genomföra förändringar på dina medarbetares villkor. När alla drar åt samma håll når ni ända fram – och längre.

 

Bygg kraftfulla team

I ett framgångsrikt lag bidrar alla med sina styrkor. Det gäller både på fotbollsplanen och i företagsvärlden. Genom att förstå varandras olikheter skapar ni laganda och engagemang – och samlar kraft att gå framåt med full fart. I vårt arbete för kraftfulla team använder vi konkreta verktyg, formade utifrån hur vi människor faktiskt fungerar.

Bli en coachande ledare

Vad driver dig – egentligen? Och hur kan du använda det för att nå framgång i din organisation? När du lärt känna dig själv kan du också coacha dina medarbetare utifrån deras behov. Du blir en trygg och tydlig ledare i med- och motvind, och lotsar din arbetsgrupp från problemfokus till lösningsfokus. Vi hjälper dig från start till mål i det arbetet.

varför kraft & balans?

Vi har bred erfarenhet av coachning på ledningsnivå, både i små tillväxtbolag och stora offentliga organisationer. Vårt fokus ligger alltid på människan och dess innersta drivkrafter. Alla kan bli bättre ledare genom att lära känna sig själva. Om du också vill nå dit har vi mycket att bidra med.

Vår syn på coachande ledarskap

Framgångsrika organisationer byggs av engagerade medarbetare som leds och stöttas av goda ledare som ofta använder ett coachande ledarskap. Genom ett coachande ledarskap kombinerat med tydliga mål skapar du förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap hos din personal.

Du ger dem möjlighet att vara motorn i organisationen, som därigenom växer. Ytterligare en viktig aspekt är att vara en attraktiv arbetsgivare som gör att du får lättare att behålla och rekrytera ny personal.

Kommunikation och ledarskap

Vi tror på att det goda ledarskapet utvecklas över tid snarare än på en kortare ledarskapsutbildning. Av den anledningen arbetar vi i långsiktiga ledarprogram där du integrerar kunskaperna och insikterna i din vardag. Du provar, utvecklar och renodlar din unika ledarstil i ditt unika sammanhang. Vi finns som din coach, mentor och sparringpartner under tiden..

Engagemang hos dina medarbetare

Motivation kommer inifrån. Av den anledningen kan du aldrig motivera någon annan. Du kan däremot skapa förutsättningar för en medarbetare att motivera sig själv, men först behöver du vara nyfiken och förstå varje medarbetares drivkrafter. Sen kan du stötta och öka engagemanget i organisationen. Vi visar dig hur!

Vi föreläser och utbildar på temat coachande ledarskap

Boka tid med någon av oss så lyssnar vi av hur vi kan hjälpa just dig.

Efter jag träffat Malin har jag fått förståelse för både mitt eget och andras beteende/upplevelser. Jag har fått konkreta verktyg att jobba med i samtal med bl.a medarbetare. Jag har även fått träna praktiskt på olika samtal vilket varit oerhört värdefullt för min fortsatta utveckling. I många utbildningar jag fått tidigare har man bara pratat teori och jag har saknat den praktiska övningen. Malin har coachat och utmanat mig på ett positivt sätt vilket har gjort att jag äntligen kommer framåt inom områden kommunikation på delar som jag tidigare saknat. Jag vill varmt rekommendera Malin!

Anneli

Enhetschef, Arbetsförmedlingen

Jag kan varmt rekommendera Malin som professionell Coach. Hon är duktig på att driva en process framåt och coachar med varmtydlighet och glimten i ögat, vilket alltid leder mig till nya insikter och nya lösningar.

Lotta

Med ögon och öron för detaljer och ett genuint intresse för andra människor stöttar Malin både mig som coach och mina klienter till nya insikter och ett högre medvetande. Det är en förmån att få ha Malin som mentorscoach och hon har bidragit till att jag nått nya nivåer i min egna coachning. Kan varmt rekommendera Malin som både coach såväl som mentorscoach.

Dennis Larsson

Ledarskapscoach och affärsutvecklare, MOSO International

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde