Nyckel 3 – ledarskap och kompetensförsörjning | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Ledarskap och kompetensförsörjning

– tredje nyckeln för en hälsosam organisation

Vi har hittills hunnit gå igenom två av nycklarna för en hälsosam organisation, kommunikation och kännedom samt delaktighet. Den tredje nyckeln handlar om ledarskap.

När vi spontant tänker på hälsa så är kanske inte ledarskap det första ordet som dyker upp i huvudet på oss. Men tänker vi lite till så vet vi att vi mår bra av goda relationer, vilket också innefattar relationen med vår chef. Ibland är vi själva ledare som leder andra.

Bara för att man är utsedd att vara chef så är det inte säkert att man är en bra ledare, men för att vara en bra ledare är vi övertygade om att man först och främst behöver kunna leda sig själv. För om inte du vet vad, varför eller hur du ska ta dig till målet, hur ska du då få med dig andra?

I forskningsprojektet Hälsa & Framtid som har tagit fram de fyra nycklarna för en hälsosam organisation lyfter man vikten av just relationerna, att välja ledare som har social kompetens och kan känna empati. Man menar också att en hälsosam organisation kräver ledare som visar tillit och inte detaljstyr och kontrollerar. Med andra ord ger personalen förutsättningar för delaktighet, som var den andra nyckeln som vi diskuterade.

Teamcoachning

Man har också sett att genom att rekrytera chefer internt så är det lättare att behålla företagets värderingar men också visa att det finns möjligheter för att göra karriär inom företaget.

Inom ledarskap pratar man mycket om paradigm som har präglat vår organisationskultur genom åren, från den klassiska där man tidigare har sett människan som en maskin till det som präglar oss idag, det postmoderna paradigmet. Där man istället ser på organisationen som ett sammanhängande nätverk utan tydliga gränder mellan avdelningar och funktioner där istället kunskap och värderingar är det som för oss samman. Vi vill jobba på till exempel Google för att vi står för deras värderingar, eller vi är ”googely” som de själva kallar det.

Så genom att förstå utvecklingen av hur vi organiserar oss så är det också lättare att anpassa ledarskapet till den moderna organisationen. Svaret på hur en god ledare ska vara är upp till varje person, därmed är utmaningen som ledare idag så mycket större, för att tillgodose just varje person. För att vara en attraktiv arbetsgivare idag så behöver du ha attraktiva ledare!

Hur gör du för att bli en attraktiv ledare och arbetsgivare?