Kommunikation – går det låta bli att kommunicera? | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Har du tänkt på att kommunikation är en ständigt pågående, medveten eller omedveten, process. När du kliver innanför dörrarna till ett rum och möter en människa kan du redan innan ett ord har sagts läsa in en hel mängd information. Du har fått del av icke-verbala budskap. Vad får du för icke-verbala budskap av tjejen här bredvid?

Vi utgår ifrån flera grundantaganden när vi arbetar med coachning av individer, team eller grupper. Ett av grundantagandena handlar om att ”Man kan inte låta bli att kommunicera”.

Om det nu är så att vi inte kan låta bli att kommunicera utan hela tiden ”läcker” information till omgivningen så vore det ganska bra att kunna påverka det eller hur? Det mesta sker ju omedvetet, men genom att påverka vårt tillstånd; våra tankar och känslor så kommer vi också påverka vårt kroppsspråk och därmed vilken information vi ”läcker”.

När du ska på ett viktigt möte, hålla en presentation eller vill påverka responsen du får så är alltså det första du kan göra att sätta dig själv i det tillstånd du vill vara. Vill du vara fokuserad, lugn, glad, eller något annat. Vill du utstråla kompetens, trygghet eller kanske pondus? Det är det vi jobbar med! Det är till och med mycket lättare än vad du tror.

Titta gärna på Amy Cuddys TED-talk om kroppsspråk. Det är riktigt intressant och fungerar hur bra som helst även i praktiken: