webbinarie-Inre motivation och grupputveckling - Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Webbinarie – 6 December

Om motivation och medvetet ledarskap i grupp

Kostnadsfritt webbinarie om inre motivation i gruppkonstellationer

6 December, kl. 8:30-9:15 online

Engagemang och inre motivation är något det ofta talas om idag. Hur motiverar vi egentligen våra medarbetare?
Vi menar på att du inte kan skapa inre motivation hos någon annan. Däremot kan du skapa förutsättningar för att andra ska kunna öka sin egen inre motivation. I detta webbinarie som är nummer tre i en serie om fyra berättar Ida mer om hur grupper påverkas av individers unika motivation. Hur påverkas gruppen av att vi är olika eller lika? Vad behöver du som ledare tänka på? Och hur kan du använda kunskapen i ditt ledarskap, i grupputveckling och vid t.ex. rekrytering.

Det är en fördel om du sett det första och det andra webbinariet innan detta för att få en djupare förståelse för helheten. Hinner du inte innan så är vår rekommendation att du ser dem i efterhand.

 

De senaste 7 åren när vi arbetat med individer och grupper ser vi att för att verkligen skapa en hållbar förändring så krävs en god förståelse för sig själv och andra. Oavsett om vi arbetar med ledare, medarbetare eller team så ser vi att när individen får dra nytta av sina styrkor för att bidra till helheten skapas både en bättre arbetsmiljö, högre produktivitet och arbetsglädje. 

När människor känner en stark inre motivation blir resultaten så mycket bättre, och med MyNeeds når vi dit mycket snabbare. MyNeeds fick 2013 Vinnovas innovationspris för att vara det första verktyget i världen som kan mäta omedvetna psykologiska behov kopplade till motivation. Tack vare enkelheten och det konkreta arbetssättet kan vi utveckla människor på ett sätt som verkligen landar hos var och en av våra kunder.

I detta webbinariet får du dels förståelse för hur vi kan få en förståelse för helheten i grupper och hur normen och kulturen i företaget påverkas av hur grupper sätts samman. Du får också en förståelse för vilka risker som finns för de individer som inte hör till normen.

 

Vad säger våra kunder?

Vår ledningsgrupp genomgick en utbildning i Myneeds och har fått en bättre förståelse för behoven hos oss själva, gruppen och hur detta kan tillämpas i det vardagliga ledarskapet och ledningsgruppsarbetet i våra 2 bolag. Vi uppskattar Malins intresse och nyfikenhet att sätta sig in i våra verksamheter och därmed bättre förstå vår vardag.

Jag kan varmt rekommendera Kraft & Balans och Malin som facilitator för att få ut maximalt av utbildningen.

Anders Sjögren

VD, Kaffekompaniet din pauspartner AB

När vi kontaktade Malin med vårt önskemål om en workshop för hela personalen, med avsikt att skapa samhörighet och vi-känsla kom hon snabbt tillbaka med ett konkret förslag på workshop för vår personal.

Krat & Balans höll en halvdags workshop med både inspirerande föreläsning och praktiska övningar. Vilket engagerade hela personalen samtidigt. Övningen har gjort att flera i organisationen blivit medvetna om kollegors olika behov; att alla har olika behov, men alla behövs.

Lina Eklund Svensson

Marknadschef, Skövde Bostäder

Efter workshopen med Malin och Marie från Kraft & Balans där vi fick lära känna varandras behov i vår ledningsgrupp kommer mitt arbete som ledare och chef bli enklare, och det gav oss verktyg i att utveckla vår organisation. Det gav också en bra bild av vilken pusselbit vi saknade i gruppen och vad vi skall göra för att hitta den.

Jag känner att i vårt jobb kring arbetsglädje och värdegrund så är att vi mår bra på jobbet en väsentlig bit och att då förstå varandra i hur vi agerar i olika situationer och vilka behov vi har hjälper oss att nå dit.

Jag vill varmt rekommendera Malin, Marie och deras kollegor på Kraft & Balans

Johan Karlsson

Avdelningschef, Skövde Kommun

Övriga webbinarier i serien

8

November

Webbinarie

MyNeeds – inre motivation och medvetet ledarskap

Webbinarie 1 av 4

I detta webbinarie tittar vi på grunderna i motivationsteori och MyNeeds. Varför är det viktigt att förstå individers unika behov?

Se webbinariet i efterhand här

19

November

Webbinarie

MyNeeds – Fördjupning i behoven

Webbinarie 2 av 4

I detta webbinarie tittar vi lite närmre på de 6 olika omedvetna psykologiska behoven, kopplat till motivation. Vad är utmärkande för varje behov och vilka fram och baksidor finns?

Se webbinariet i efterhand här

17

December

Webbinarie

Strategi och action – Från kunskap till handling

Webbinarie 4 av 4 

I detta webbinariet tar vi oss ett steg vidare och tittar närmre på strategiskt arbete och att gå från kunskap till handling för att nå långsiktigt hållbara resultat.

Se webbinariet i efterhand här

Kontakt

Telefon

0500-27 14 40

Email

kontakt@kraftochbalans.com

Adress

Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde