Hälsa och sjukfrånvaro – sista nyckeln | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Nyckel 4 – synen på hälsa och sjukfrånvaro

Nu har vi kommit fram till den sista av de fyra nycklarna för en hälsosam organisation och det handlar om vilken syn man har på hälsa och sjukfrånvaro i företaget.

Forskningen visar att i de företag där sjukfrånvaron är låg så är man mer medveten om sjukfrånvarons omfattning. Man använder den som ett tydligt nyckeltal i styrningen av företaget och mätningen av att strategierna man använder för att nå sina mål fungerar. Detta innebär mer eller mindre att man i friska företag har insett att satsningar för att upprätthålla en frisk personal är viktiga. I företag med hög sjukfrånvaro tenderar man istället att underskatta sjukfrånvaron och tror att den är lägre än vad den är. Med andra ord handlar det om medvetenhet hos ledningen.

Genom att räkna om vad sjukfrånvaron faktiskt kostar företaget kanske det blir lättare att satsa på insatser för att minska den. För i slutändan är det ju ändå kronor och ören som räknas. För att ta ett exempel så kostar en person som har 20000 kr i månadslön ca 1712 kr/per dag vid närvaro, men 1440 kr/per dag vid frånvaro de första 14 dagarna. Då har man inte räknat med kringkostnader för eventuell vikare, sänkt produktivitet för övriga på avdelningen osv. Omvandlar vi detta till kostnader för ett helt företag där vi antas ha 100 anställda med i snitt 3 sjukdagar per år (1% sjukfrånvaro, vilket är så lågt att det knappt existerar i verkligheten) så blir kostnaden för hela företaget närmare 500 000 kr. kringkostnaderna vågar vi inte ens spekulera i, men om vi ska uppskatta grovt så hamnar vi på kostnader runt 1 miljon kronor. Tänk då vad en satsning på friskare personal kan göra!

Forskning visar också att i de fall där man har långvariga sjukskrivningar så lyckas man bättre med rehabiliteringen om man tillämpar aktiv sjukskrivning där man upprätthåller kontakten med arbetsgivaren samt att man ser till att hitta anpassade arbetsuppgifter så snart som möjligt.

Med andra ord så behöver man ha en plan om hur man ska jobba med hälsa! Blir du osäker på hur? Lugn, vi vet, kontakta oss så hjälper vi dig med strategiskt hälsoarbete för en frisk personal över tid!