Förändringsledning, teamutveckling, ledarutveckling. Alla våra uppdrag ligger i linje och har en sak gemensamt: Fokus på att utveckla beteenden till det vi vet är framgångsrika beteenden. Beteenden som påverkar våra tankar och känslor i en riktning som är gynsam både för individen, teamet och företaget eller organisationen.

Förändringsledning i utvecklingsprojekt

Väldigt många av de utvecklingsprojekt som sker i organisationer kräver någon form av beteendeförändring. Visst, ett utvecklingsprojekt där vi uppdaterar våra servrar kommer göra oss mer effektiva utan att vi behöver förändra beteenden. Ett nytt affärssystem däremot kräver beteendeförändring för att vi ska bli mer effektiva och utnyttja affärssystemet på bästa sätt. Så när och i hur stor utsträckning tas förändringsledning med fokus på människorna med i bilden? Jag gissar att det i vissa fall är alldeles tillräckligt och i andra fall så går utvecklingsprojektet inte alls så bra som väntat för att vi haft för lite fokus på hur människor påverkas och hur vi kan arbeta med förändringsledning för att skapa nya beteenden som är hållbara över tid.

Hur arbetar vi med förändringsledning?

När vi arbetar med förändringsledning ligger ett stort fokus på beteendenivå. Vi har inte expertkompetens i tekniska processer eller arbetsflöden, utan fokuserar på att identifiera nuläget och effekterna av befintliga strukturer, processer och beteenden. Vi konkretiserar det önskade läget och gör en riktigt tydlig målbild som engagerar. Om vi inte vet var vi ska, hur ska vi veta att vi är på rätt väg? I det önskade läget handlar det inte främst om siffror utan om vad vare individ och vi som företag ska tänka och känna. Vad är det vi gör och hur beter vi oss när allt är som vi vill att det ska vara? Effekten av förändringsarbetet med fokus på människor blir inte bara att vi mår bra, trivs och preseterar. Naturligtvis påverkas siffror och nyckeltal i rätt riktning när människorna i företaget kommer till sin rätt.

När vi går in som förändringsledare för att stötta ett team eller företag i arbetet med att ta sig från ett befintligt nuläge till ett önskat nuläge gör vi en noggrann kartläggning för att se vad som redan fungerar bra och som vi ska fortsätta med, och vad som kommer behöva utvecklas. I kartläggningen gör vi intervjuer med individer för att fånga det där som inte kommit till ytan än, men som är viktig information för att få beteendeförändringen på plats. Vem, vad, när, hur gör vi saker? Hur kan vi vässa det ett steg?

Utifrån intervjuerna tar vi tillsammans med vår kund fram förslag på vägar vidare. Vilka nyckelpersoner finns på olika områden? Vilka team ska vi jobba vidare med? Hur ser ledarskapet ut? Hur ser organisationen ut? I tätt samarbete med kunden utvecklar vi ledare, team och individer, samt jobbar med att utveckla konkreta beteenden som krävs för att nå i mål.

Ett sätt att utveckla ledare som leder förändringen är att utveckla ledarbeteenden inom ramen för transformativt ledarskap. Det gör vi gärna i kombination med att använda verktyget Lead Forward.  Det är ett oerhört spännande, komplext och roligt arbete!

Så när är vi i mål?

Till skillnad från ett utvecklingsarbete som handlar om att installera en ny maskin eller nya servrar är ett förändringsarbete ett arbete utan slut. Vi lever i ständig förändring och utveckling. Alla människor är del av en helhet där vi påverkas dagligen av det sammanhang vi befinner oss i. Ibland är vi på en bra plats i livet och andra gånger är det tuffare. Allt påverkar våra beteenden, vårt mående och vår prestation Av den anledningen är förändringsarbetet aldrig avslutat. Vår förändringsledning går ut på att lämna vår kund med ny kompetens, nya ramar, spelregler och annat som behövs så att de själva kan fortsätta utveckla sina beteenden för att nå dit de vill och längre.

Vårt mål är att förändra bort oss själva och göra oss onödiga. Det är då vi har lyckats med vår förändringsledning!