Kraft & Balans | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Webbkurs på gång!

Pilot i ditt liv – webbkurs!

Vårt pilottema följer oss vart vi än går och nu blir det en webbkurs av det. Vi anpassar innehållet efter målgruppen när vi arbetar med temat, men grundtanken är densamma. Eget ansvar, personligt ledarskap för att skapa motivation och engagemang och att arbeta strategiskt för att nå framgång. Vi varvar teori om motivation, värderingar, vanor och beteenden med praktiska övningar där du får utforska dig själv, dina mål och handlingsplaner. Ibland är målgruppen företagare, ibland mellanchefer och ibland arbetar vi med idrottare på samma tema.

webbkurs_pilot

I augusti lanserar vi webbkursen ”Bli pilot i ditt liv” anpassad för egenföretagare och andra drivna människor i samarbete med Driftig.nu

Vi ser så mycket fram emot att få göra vår webbkurs som ger dig grunderna i personligt ledarskap tillgänglig dygnet runt. Kursen kommer att bestå av teori i både text- och filmform samt övningar som du gör själv i din egen takt. Genom att gå kursen kommer du få många nya insikter och verktyg att plocka fram de där dagarna när det känns som att du flugit vilse och tappat kontakten med flygledartornet. När passar det dig att gå en pilotkurs?

Du som redan nu vet med dig att du vill gå kursen kan anmäla ditt intresse nedan så får du ett meddelande när den släpps och dessutom bjuder vi på 25 % rabatt för dig som anmält intresse.

 

ICF PCC, NLP vaddå Coach?? Idag firar vi!

Ni kanske ser det här och där på vår sida: ”Certifierad coach enligt ICF”. Ibland lägger vi till ett ACC-certifierad eller från och med nu PCC-certifierad. När vi vill förtydliga ännu mer vad vi gör slänger vi in ett ”med NLP-inriktning” också. Solklart! Eller?

Att vara coach är ingen skyddad titel.  Du kan vara fotbollscoach, livscoach, karriärcoach. Det finns inga begränsningar. Hur ska du då veta vad  du ska leta efter när du faktiskt vill ha en coach som samarbetspartner i din personliga utveckling?

Malin, som är vår certifierade coach, har valt att certifiera sig hos Sveriges, Europas och världens största branschförening för professionella coacher – International Coach Federation (ICF).

Hos ICF kan du certifiera dig på tre nivåer. ACC, PCC eller MCC

ACC – den grundläggande nivån, står för Associate Certified Coach och kräver:

 • 60 dokumenterade coachspecifika utbildningstimmar
 • 10 timmars träning av specifika coachingfärdigheter med en kvalificerad mentorcoach
 • 100 verifierade klienttimmar
 • Teoretiskt prov på 150 frågor om etiska riktlinjer och ICF’s kärnkompetenser
 • Praktiskt prov som visar att du når upp till ACC-nivå i din coachning

PCC – den andra nivån, står för Professional Certified Coach och kräver:

 • 125 dokumenterade coachspecifika utbildningstimmar
 • 10 timmars träning av specifika coachingfärdigheter med en kvalificerad mentorcoach
 • 750 verifierade klienttimmar
 • Teoretiskt prov på 150 frågor om etiska riktlinjer och ICF’s kärnkompetenser
 • Praktiskt prov som visar att du når upp till PCC-nivå i din coachning

MCC – den högsta nivån, står för Master Certified Coach och kräver:

 •  200 dokumenterade coachspecifika utbildningstimmar
 • 10 timmars träning av specifika coachingfärdigheter med en kvalificerad mentorcoach
 • 2500 verifierade klienttimmar
 • Praktiskt prov som visar att du når upp till MCC-nivå i din coachning

 

För att få behålla sin certifiering behöver du kompetensutveckla dig och förnya certifikatet var tredje år. Så nu vet du allt du behöver om vad som krävs för att bli certifierad coach enligt ICF.

Det vi firar nu är att Malin efter 2 års målinriktat arbete nått nivån ICF PCC-certifierad coach. Inom kort påbörjar hon Masterutbildningen och siktar vidare mot 2500 timmar coacherfarenhet.

PCC-coach

 

PS: Det där med NLP tar vi en annan gång 😉

 

En låda med coachverktyg

Visste du att en professionell certifierad coach har en hel verktygslåda full med verktyg och angreppssätt att använda i coachsamtalen beroende på vad klienten vill diskutera?
Du kanske har hört talas om GROW och SMART som är några? Det finns så ofantligt mycket mer, och mer effektiva, verktyg att använda. I vår låda finns över 30 olika varianter på coachverktyg från utbildningen på Gothia Akademi.

coach-skovde

 

Vilka coachverktyg coachen använder beror alltså helt på vad klienten vill diskutera för dagen. NÖHRE är en favorit som fungerar i nästan alla lägen. Andra verktyg för se hur ditt beteende påverkar andra människor och därmed vilken respons du får, eller hur en vana kommer att påverka dig i längre perspektiv är ett annat sätt att arbeta. Ofta blir det riktigt viktiga insikter som dyker upp i sådana samtal.

Alla coachverktyg vi använder som coacher är framtagna med tanke på hur våra hjärnor fungerar. Det är därför det fungerar!

För att veta att du träffar en coach som har en gedigen kunskap bör du leta efter någon som är certifierad. Världens största branschorganisation för professionella coacher heter ICF (International Coach Federation). Där är bra att börja leta!

Fyra nycklar till en hälsosam organisation – Del 2

Vi har tidigare skrivit om projektet Hälsa & Framtid och de 4 nycklarna som togs fram ur projektet och som sågs vara grunden för en hälsosam organisation. Utöver god kommunikation och kännedom som vi tidigare har redogjort för så är även DELAKTIGHET en framgångsfaktor för låg sjukfrånvaro, god trivsel och effektiv personal.

Genom att låta personalen vara med i förbättrings- och utvecklingsarbetet kommer personalen bli delaktiga och vilja ta gemensamt ansvar för att nå företagets mål. Man behöver också förankra företagets värderingar och visioner, så att alla förstår vad de betyder och också skapa sig en bild av vad de betyder för dem själva. Jobbar alla mot samma vision efter sina förutsättningar så blir det lättare att nå målen än om alla drar åt olika håll och inte riktigt vet vart de är på väg. Genom att också ge möjlighet för handlingsutrymme så ökar både kreativitet och delaktigheten.

Det visar sig att i de fall där man låter personalen själva vara delaktiga, få vara med och ta ansvar och påverka sin arbetssituation så är sjukfrånvaron lägre. Exempelvis beskriver man på Boliden i Rönnskär att sedan man tog bort skiftledarna och låtit varje arbetsgrupp istället få mer ansvar har man fått bättre stämning och samarbete, större självständighet och mer engagemang i arbetet.

hälsosamma organisationer - delaktighet

Framgångsnyckeln delaktighet är också något som går väl ihop med begreppet KASAM, känsla av sammanhang som myntades av sociologen Aron Antonovsky på 70-talet som forskade på kvinnor i klimakteriet. Det han fann under sin forskning, men som inte riktigt var syftet med studien, var att en del av de judiska kvinnor som deltog i studien hade förmått att bevara sin hälsa trots att de levt i koncentrationsläger under 2:a världskriget. Han tittade då på vad det var som gjort att de ändå bevarat sin hälsa och fann att det var känslan av sammanhang, KASAM.

Känsla av sammanhang utgörs av förmåga att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i en situation eller i livet i stort. Det vill säga att kunna hantera de krav man ställs inför och ha kontroll över situationen, att förstå sin situation och att också förstå varför man gör något eller att något är som det är.

Testa på dig själv, hur mår du i en situation då någon eller flera av dessa komponenter saknas? Säg att chefen ber dig att kröka 20 000 bananer innan arbetsdagen är slut, du förstår först och främst inte varför du ska göra det för din uppgift är ju att skala äpplen. Du vet att du inte kommer hinna det hur fort du än arbetar och det känns inte som om det ger dig något, dvs är meningsfullt för dig. Hur känner du dig då? Fylld av arbetsglädje och engagemang? Nej troligen, stressad, sur och irriterad, vilket inte kommer ta företaget närmare målet att kröka de 20 000 bananerna innan dagen är slut.

KASAM är grunden för att skapa och känna delaktighet i en organisation, så skapa framgång och hälsosamma organisationer genom att skapa känsla av sammanhang bland dina anställda och ge dem förutsättningar för delaktighet så kommer de vara med och påverka er organisation till att bli en framgångsrik och hälsosam organisation.

Värderingar som grund till framgång

En utav grundstenarna när vi arbetar med coachning, gruppcoachning och teamcoachning är värderingar.

Innan vi kan sätta mål, göra handlingsplaner, skapa nya vanor och nå framgång i det behöver vi ta reda på vad som är viktigt för oss egentligen. Dels behöver vi veta våra egna värderingar och dels behöver vi känna till värderingarna vår arbetsgrupp står för.

När du till exempel funderar på ditt arbete: vad är det som är viktigt för dig för att du ska trivas och prestera? Vi är alla individer med olika värderingar. Någon prioriterar arbetsro högst på listan, någon annan prioriterar hög lön medan den tredje prioriterar egen utveckling.

Om vi på vårt arbete (eller i våra relationer i övrigt) får lite, eller inget, utrymme för det vi värderar högst kommer det att påverka vårt mående, våra prestationer eller kanske vår hälsa. Det kommer också inverka på hur framgångsrika vi är när det gäller att nå våra mål.

När du tagit fram dina cirka 10-15 viktigaste värderingar behöver du jämföra dem och prioritera dem sinsemellan. Är arbetskamrater eller utveckling viktigast till exempel? Inte nog med det. när du kommit fram till att det är viktigt för dig med utveckling till exempel så behöver du dessutom definiera vad det är för dig konkret. Vad innebär varje värdering du kommit fram till i handling?

 

 

Vad ska vi nu ha denna information till?

En tanke är att när du vet vad du värderar högt kan du göra handlingsplaner för att få mer av det i ditt liv. Arbetar du som chef kan du motivera dina anställda med det som de värderar högst, inte med det du tror att de vill ha. Värderar din medarbetare utveckling högst kanske hon hellre vill ha en utbildning än en ekonomisk bonus som morot? Hur väl känner du dina medarbetare, kollegor, familjemedlemmar eller vänner? Vet du vad de värderar högst i olika områden?

När du vill lära dig mer och få hjälp med att lyfta fram dina egna eller dina medarbetares värderingar både som individer och som team kan du antingen använda dig av ett coachande förhållningssätt i din kommunikation, eller så kan du anlita en extern coach som hjälper dig med processen. Fördelen med det sistnämnda är att du inte riskerar att styra eller påverka processen. Vad passar dig bäst?

Vår coachning sker enligt ICF och vi använder NLP i stora delar av det vi gör. Malin är certifierad professionell coach med NLP-inriktning.

icf_logo_tr

 

 

 

 

INLPTA

Eldsjäl, agnostiker eller helt hopplös?

Eldsjäl, agnostiker eller helt hopplös?

Vad motiveras du av på jobbet? Man brukar dela in medarbetarna i tre kategorier, eldsjälar, agnostiker och opåverkade medarbetare. Det handlar alltså om motivation och engagemang på jobbet. Varför jobbar du där du gör och vad är det som tillfredsställer dig på arbetet?

Agnostikerna utgör den största delen av medarbetarna, cirka 75 % av medarbetarna räknar man tillhör den kategorin. De kännetecknas av att vara lagom, de gör det ska men anstränger sig sällan det lilla extra, men de försöker inte heller att undgå arbetet. Den här typen av medarbetare är lätt för andra organisationen att värva över till sin organisation. Agnostikern drivs ofta av både inre och yttre motivationsfaktorer så som självförverkligande och utveckling respektive lön och förmåner.

10 % utgörs av så kallade eldsjälar, de visar både emotionellt och rationellt engagemang i organisationen och är lojala till både medarbetare och organisationen i helhet. Eldsjälarna är högpresterande mest hela tiden och hjälper gärna sina kollegor. Eldsjälarna drivs nästan uteslutande av inre motivationsfaktorer och tror på värdet av sitt arbete och ser sig som en del i att nå företagets vision.

15 % utgörs av de helt hopplösa eller som man också kan kalla dem, den opåverkade medarbetaren. Det är de som presterar lägst och bidrar minst i organisationen. Ofta kännetecknas man av att vara i opposition mot ledningen eller resten av företaget. Man vill helt enkelt inte vara där man är.

Hur får du då fler av medarbetarna att bli eldsjälar? Ett enkelt svar kan vara att helt enkelt fråga vad de motiveras av? Väldigt få av oss arbetar på ett ställe bara för lönens skull (ja möjligen de 15 % hopplösa medarbetarna då). Vad kan du göra för att skapa eldsjälar? Det kan handla om flexibilitet, utvecklingsmöjligheter, delaktighet eller gemenskap. Det viktiga är att möta och våga fråga och att man som ledare ser till både den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön.

Forskning visar att hög lön får oss bara att prestera till en viss nivå, sedan tar ändå inre motivationsfaktorer över. Så skapa ett gott arbetsklimat och våga fråga – vad får dig att trivas här? Hur kan vi göra det ännu bättre?

Just det här om hur lön och förmåner bara till viss del bidrar till vår organisation illustreras på ett kul och tydligt sätt i detta TED-talk!