Lead Forward för ledarutveckling

Lead Forward som grund för ledarutveckling innebär att vi utgår från dig och hjälper dig vidare i en riktning som visat sig framgångsrik enligt forskningen. När vi arbetar med ledarutveckling finns det många vägar att gå. Ibland arbetar vi med utbildande insatser där vi tränar ledare i coachande samtal, eller utbildar inom motivation, kommunikation eller självledarskap. Andra gånger arbetar vi med rena coachsamtal för att stötta ledare i att se sig själv, sin roll och sin situation i nya perspektiv och hitta nya vägar framåt.

Ytterligare ett sätt att arbeta med ledarutveckling är att lägga till en enkätundersökning som görs av ledarens medarbetare. Enkäten som kallas Lead Forward bygger på forskningen om Full Range Leadership Model. För att du som ledare ska ha en god grund att stå på får du göra en kort onlineutbildning där vi lägger en kunskapsbas och sätter ledarutvecklingsprogrammet i ett större sammanhang.

 

Medarbetarna ger sin upplevelse av ledarskapet

Fördelen med att använda medarbetarnas syn på hur väl ledaren möter just deras behov, samtidigt som ledaren själv väljer utvecklingsområden utifrån resultaten är att vi anpassar utvecklingen utifrån den aktuella medarbetargruppen istället för att ”dra alla över en kam”.

I ett möte återkopplas enkäten och vi tar tillsammans fram en handlingsplan för ledaren. Ofta lägger vi handlingsplanen på ett halvår där vi finns med som stöd och bollplan löpande. Därefter görs en uppföljande enkät och vi får svart på vitt hur medarbetarna uppfattar sin ledares utveckling på olika områden. Tydliga ökningar på de områden vi fokuserat på brukar vara ett glädjande resultat av arbetet.

Så vad tycker egentligen ledare om Lead Forward?

Såhär säger en av våra kunder:

Lead Forward är ett fantastiskt verktyg för dig som verkligen vill gå ner i detalj på hur du som ledare kan bli ännu bättre på att stärka dina medarbetare och dig själv som ledare. Som ledare är det viktigt att reflektera och ställa frågor kring sitt egna ledarskap, både för sig själv och till medarbetarna.

Genom Malin Emilsson och Lead Forward har jag gjort precis det och där igenom skapat en helt ny bild och handlingsplan för att i framtiden ännu bättre möta mina medarbetares förväntningar. Det är både utmanade och stimulerande att förtydliga bilden om mitt ledarskap på detta sätt. Vill ge alla min starkaste rekommendation att investera i den förhållandevis korta tiden med Malin för att efteråt kunna peka på precis det du behöver utveckla eller justera i ditt ledarskap!

Jerrie Cullberg

Regionchef, Capio Närsjukvård

Vill du veta mer?

Boka ett kostnadsfritt möte så lyssnar vi av dina behov, eller ring på 0722 – 46 06 89 så berättar jag mer!